Nittonde och tjugonde söndagen under året

Kära vänner!
Ännu en gång den här veckan skickar jag er två veckor av parbönen och / eller nyhetsbrevet. På fredag hoppas jag kunna åka tillbaka till Donegal för ytterligare en veckas semester med min familj. Det ser jag fram emot.
 
De två veckor som ligger framför oss är fulla av rikedom för oss när vi arbetar på att växa i kärlek till varandra och i tro på Kristus och i beslutsamhet att vara hans kyrka. Tack för all er godhet och generositet med varandra och med församlingen.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag som alltid. Må Gud välsigna er och fylla er med Guds Ande, en Ande av kärlek och frid och entusiasm. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder det här programmet för sin tillväxt i äktenskap och tro.
 
Johnny

9-15 augusti – Mod, det är jag
Jesus sade till sina lärjungar: "Mod! Det är jag. Var inte rädda." Rädsla identifieras i skrifterna som livets och kärlekens enskilt största fiende. Det påverkar allt vi gör och allt vi hoppas på.  Mod, å andra sidan, är en av de egenskaper vi mest behöver utveckla om vi ska leva och älska och hoppas till fullo.
Det krävs mod av varje kvinna och man att lova sin kärlek för resten av sina liv i äktenskapet. Det krävs ännu mer mod för att leva ut det på något sätt fullt ut. Det krävs mod för föräldrar att skaffa barn och ännu mer för att uppfostra dem till att vara människor med hopp och självförtroende, och det krävs mod att tro på Kristus och att leva ut den tron i vardagen.
Denna typ av mod, för allt som är bäst i våra liv, innebär att fatta beslut som är till förmån för det vi håller kärt. Dessa beslut kan ofta innebära att vi förnekar oss själva saker för ett större gott. De kan också innebära att gå emot normen som finns omkring oss 
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP. 
Johnny Doherty, CSR

 
Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige och evige Gud,
din Ande gjorde oss till dina barn,
säkra på att få kalla dig Fader.
Föröka din Ande inom oss i vårt äktenskaps sakrament
och för oss till vårt utlovade arv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Maktens Gud, givare av alla gåvor vi äger,
ta emot gåvan av vår kärlek till varandra
och gör vårt äktenskap till vår frälsnings sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls-  och nattbön tillsammans
Herre, må din kärlek till oss föra oss till frälsning
och bevara oss trofasta i vårt äktenskap,
mot ljuset av din sanning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Känner du dig någonsin tagen för givet av din fru / make?  Om så är fallet, hur kan du prata om det den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som fungerar för dem som är separerade eller skilda.  Hur kunde ni som par stödja den gruppen den här veckan?

***
16-22 augusti – Barmhärtighet till varje människa

"Herre", sade kvinnan, "hjälp mig." Mänskligt liv är för stort och för komplext för att någon av oss ska kunna leva det på egen hand. Vi har alla typer av människor och relationer som hjälper oss till helhet. Det viktigaste av allt måste vara Kristi närvaro hos oss. De intima relationerna i äktenskapet och familjelivet, till exempel, förändras så ofta och så djupt att vi inte kan hantera dem på egen hand. Kristus är med oss för att hjälpa oss att se möjligheterna till allt större kärlek och för att ge oss styrkan att växa i vår kärlek. Relationerna inom församlingen är också så komplexa att vi omöjligen kan bygga vår enhet med varandra utom genom Kristi kraft. När vi är beroende av våra egna ansträngningar sätter vi mycket låga gränser och nöjer oss med medelmåttighet. När vi åkallar Kristi kraft och lever av hans kraft, blir vi fria att sträcka oss efter stjärnorna.
  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP. 
Johnny Doherty, CSR

 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader,må vi älska dig i allt och framför allt
och nå glädjen i vårt äktenskap
som du har förberett för oss bortom alla våra föreställningar.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet
som ett heligt utbyte av gåvor med dig.
Genom att erbjuda det du har gett oss
må vi, genom vår kärlek i äktenskapet, ta emot gåvan av dig själv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls-  och nattbön tillsammans
Barmhärtighetens Gud,
Genom vårt äktenskaps sakrament gör du oss till ett med Kristus
genom att bli mer lik honom på jorden må vi komma
att dela hans härlighet i himlen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Finns det något som du behöver förlåta din fru / make för närvarande?  Hur kan du göra det den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för fångar.  Hur kan ni som par hjälpa den gruppen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter