Första advent - bön för äktenskap och familjeliv

Kära vänner!
Det nya året är en stor händelse för många människor. Vi gör så mycket  för att fira det nya kalenderåret, men vi gör så lite av vårt kristna firande av det kristna nyåret som börjar med första söndagen i advent. Vi lämnar det gamla året bakom oss och ser fram mot ett nytt, i vår Kristi följd, som individer, som gifta par, som familjer och som församlingar.

När vi börjar det här året kan du kanske ställa frågan: Vad kan du göra annorlunda i ditt eget liv, i ditt äktenskapsförhållande om det är tillämpligt, i ditt familjeliv,  i ditt  församlingsengagemang som skulle göra skillnad för Kristi närvaro i världen, det kommande året?

Nu när jag önskar dig ett gott kristet nytt år tackar jag er för privilegiet att få vara en del av era liv, kärlek och tro, och jag försäkrar er om mina  förböner varje vecka för det kommande året att Gud ska välsigna er alla er nära och kära. Vänligen be för mig och för varandra.
Johnny

 2 – 8 december,  Vår befrielse från rädslan.
Jesus sade till sina lärjungar: "Lyft era huvuden högt, för er befrielse är nära". Under de senaste åren, med alla skandaler som uppenbarat sig i kyrkan och samhället, finns det mycket för oss att skämmas över och ångra oss för. Den förtvivlan som vissa människor har upplevt är emellertid inte nödvändig eftersom det fortfarande finns så mycket gott i kyrkan och samhället som vi kan vara stolta över. I veckan börjar vi ett nytt år på vår resa i tron med Kristus. Det är en möjlighet att återigen få förtroende för hans närvaro  hos oss ​​och hans kraft i oss. Utan att på något sätt vara orealistiskt är det dags att se upp mot honom för att han ska kunna rädda och frigöra oss.  Vi kommer att finna den friheten när vi närmar oss jul och framöver  genom hur vi är med varandra i våra hem och våra församlingar i kärlek snarare än i  själviskhet eller rädsla.
THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allmäktig Gud, öka vår viljekraft som ett gift par göra gott
så att Kristus kan finna ett innerlig välkomnande vid hans ankomst
och kalla oss till hans sida i himmelriket.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Fader, vi visar vår kärlek för varandra i äktenskapet
från och genom allt du ger oss
Ta emot vårt offer då vi nu tjänar dig
och bevara oss med ditt löfte om det eviga livet
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, låt vårt äktenskap och familjeliv
lära oss att älska himlen.
Låt dess löfte och hopp vägleda oss under jordelivets färd.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 Amen.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt vill du ha en större frihet i ditt förhållande  till  din fru / make? Dela dessa tankar i veckan  med varandra.
För andra: Känner du till någon som är "fängslad" på något sätt? Kontakta dem den här veckan

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter