Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2023 > 06

Kära vänner!
Förra veckan när jag skrev till er närmade vi oss slutet av den högtidliga Novenan i Clonard. Den slutade i torsdags förra året och var en stor framgång på alla sätt, tack och lov. Jag hoppas att ni har haft en chans att vara med oss i en del , eller av hela den. Det var konstigt att gå upp på fredagsmorgonen utan alla männsiskor som hade varit här, men det var underbart att minnas alla människor som var här för att hedra Maria, vår Moder av evig hjälp, och välsignas rikligt av Gud.
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 13: e söndagen under året - och för veckan efter. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag som vanligt. Må Gud välsigna er i ert äktenskap, i er familj och i ert församlingsliv var ni än är. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta på något sätt för att reflektera över Guds ord och bli fångade i Guds kärlek. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Vi närmar oss nu slutet av den årliga Novena för att hedra ”Vår moder av evig hjälp i Clonard”. Vi började denna novena förra onsdagen och den slutar på torsdag. Kanske har du haft möjlighet att delta i en del av den eller under hela novenan, antingen i kyrkan eller online. Det har varit en stor framgång hittills och jag är säker på att de kommande två dagarna också kommer att vara bra. Jag har bett för dig och dina familjer och nära och kära varje dag.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag, den 12: e söndagen under året, och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familje- och församlingsliv. Huvudtemat för det är mycket viktigt - "Var inte rädd." Titta på var rädsla kan och formar kvaliteten på er kärlek till varandra i äktenskapet och / eller i familje- och församlingslivet och hantera det för att få större frihet.
 
Jag kommer att be för er varje dag i veckan som vanligt. Be för mig och för alla dem som använder detta program. Må Gud vara med oss alla för att ge oss frihet och glädje i vår tro och i vår kärlek. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Sedan pingsten för ett par veckor sedan har liturgin fokuserat på de viktigaste aspekterna av vår tro på Kristus – Faderns, Sonens och den Helige Andes sanne Gud, en Gud som är helt hängiven oss som Guds folk; Corpus Christi - Kristi ultimata gåva till oss, hans egen kropp och blod och hans kontinuerliga närvaro med oss i det heliga sakramentet; och sedan, på fredagen det Heliga Hjärtats högtid, ifall vi skulle missa sanningen om hur mycket Gud älskar oss.
 
Det är med allt detta i våra sinnen och hjärtan som vi nu går in i det som kallas vanlig tid – söndagarna under året. Det innebär att låta denna tro inspirera oss i vår vanliga vardag när vi hittar sätten att leva ut vår tro vecka för vecka och dag för dag.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 11: e söndagen under året - och veckan efter den. Temat är mycket lämpligt vår kallelse, hur vi lever som par, som familjer, som gemenskaper i vårt engagemang för Kristus och för varandra. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva.
 
Som alltid kommer jag att be för er varje dag i veckan. Må Gud vara med er för att välsigna er kärlek med lycka och glädje.  Må Gud välsigna alla dem ni älskar och dra dem nära Kristi hjärta i tro och kärlek. Tack för all er godhet.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag, Kristi kropps och blods högtid och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och ert liv i tro och kärlek.
 
Detta är en vacker fest i vår liturgi där vi förnyar vår tro på Kristi fulla gåva till oss. Det är också en kallelse att ge oss själva helt till varandra också i äktenskap och familjeliv såväl som i våra församlingar. Det är en fest för att fira friskheten i Guds kärlek i Kristi kropp och blod. Det är också en uppmaning att förnya samma anda av friskhet i våra kärleksrelationer, särskilt i äktenskapet.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan. Må Gud välsigna er och hjälpa er att växa i kärlekens glädje. Må Guds välsignelse vara med alla dem ni älskar för att skydda dem från all skada och få vara nära Kristi hjärta. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »