Tjugosjätte söndagen under året

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det användbart och uppmuntrande när ni  strävar efter mer i ert äktenskap och familjeliv.
 
Guds ord låter oss aldrig nöja oss med något annat än det bästa för oss själva och för varandra. Det är än en gång evangeliets utmaning för denna söndag. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan att ni kommer att växa i lyckan och glädjen i er kärlek och även i er tro. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda denna reflektion och bön under den kommande veckan.
 
Johnny

1-7 oktober Sanningens kraft
Jesus sade: " Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike."  Det här är konstiga ord från Jesus i evangeliet för den här veckan. Vad kan de betyda för oss? Dessa två grupper av människor var de mest föraktade på Jesu tid och ändå var de mycket öppna för vad han hade att säga. De visste hur mycket de behövde Gud, och Jesus gav dem hopp om förlåtelse och frälsning.
 Vi kan bli så självbelåtna att vi inte ser vårt eget behov av förändring, och ändå, hur mycket behöver vi inte alla släppa taget om så mycket, om vi ska följa hans fullständiga kärlek.
Det är så många gifta par som är självbelåtna över sitt förhållande och nöjer sig med medelmåttighet, och så många människor i våra trossamfund som sätter gränserna för att leva sin tro så begränsat att den nästan är obetydligt.  I familjelivet kan människor ta varandra så mycket för givet att de nästan  blir som inneboende i samma hus.  Kristus uppmanar oss än en gång att ta sikta mot stjärnorna.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR

 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du visar din allsmäktiga makt i vårt äktenskap
genom din barmhärtighet och förlåtelse.
Fortsätt att fylla oss med dina kärleksgåvor.
Hjälp oss att skynda mot det eviga liv du utlovat
så att vi kan komma och ta del av glädjen i ditt rike.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtighetens Gud ta emot vår gåva av vår kärlek till varandra.
Gör denna kärlek till en källa till välsignelse
för oss i vårt äktenskap, för vår familj och för alla vi möter.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, må äktenskapets sakrament där vi förkunnar Kristi närvaro
ge oss frälsning och göra oss till ett med varandra
och med dig i härlighet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du växa i friheten och glädjen i din sexuella kärlek den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för samvetsfångar.  Hur kunde ni som par stödja den gruppen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter