Pingstdagen

Kära vänner,
Det är svårt att tro att det redan är pingst och att vi är i slutet av påsktiden. Det har varit en mycket bra tid för mig, särskilt på uppdragsfronten. Det har också varit en mycket hektisk tid, men tack vare Gud och era förböner, har det varit en underbar tid av nåd. Vi förbereder oss nu för den stora Novenan i Clonard. Den börjar onsdagen den 14 juni. Be för oss att förberedelserna kommer att gå bra och att vi får ett mycket stort gensvar på den. Ni är i mina böner som alltid, att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära.

 4-10 juni   Ta emot den Helige Ande
"Som fadern sänt mig, så sänder jag också er." När vi firar pingstdagen är det viktigt att komma ihåg vad det handlar om. Den Helige Ande ges till oss, inte som en egendom, utan som en kraft. Och denna kraft är den som kan förvandlar världen. Vi får kärlekens kraft, som ges till oss på ett särskilt sätt i de olika viktiga relationerna i våra liv. Guds kraft finns i äktenskapets sakrament, som där kallar par till kärlek, för världens skull. Kärlekens kraft finns i våra familjer, och gör våra hem till den inhemska kyrkan, till Guds ära. Det är den här kraften i Guds ande som ligger i varje församlings hjärta. Allt vi behöver göra är att använda den kraften och stora saker kommer att hända runt omkring oss. Det finns ingen tvekan om att stora saker måste göras till verklighet i vår värld idag. Ta emot den Helige Ande
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, låt den helige Ande som sändes till din kyrka
börja undervisningen av ditt kärleksevangelium,
och fortsätt att arbeta i världen genom oss
Och genom hjärtat av alla som troende.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre låt den helige Ande som du lovade leda oss till sanningen
Och avslöja för oss den fulla betydelsen av vårt äktenskaps sakrament
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Fader, låt din Helige Andes ankomst
hjälpa oss till evig frälsning.
Håll andens kraft inom oss,
och skydda de gåvor du har gett din kyrka.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre

För ditt äktenskap: Vilka är de personer som står dig närmast som ett par? Hur kan du berätta för dem om din kärlek till dem den här veckan?

För andra: Tänk på en grupp som arbetar med ungdomar. Hur kan du hjälpa dem den här veckan

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter