Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2024 > 02

Kära vänner!

Bifogat hittar du mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag, den andra söndagen i fastan och för veckan efter den. Tack för de gånger ni låter mig veta att dnitycker att detta är till hjälp. Det är alltid uppmuntrande för mig.

Huvudtemat för detta  stycke är "Det är underbart för oss att vara här". Det är Guds vilja för ert äktenskap och för ert familjeliv, liksom det också är Guds önskan för alla våra församlingar. Det är så lätt att nöja sig med saker som går någorlunda bra. Tack gode Gud för när det är så. Men målet måste vara storhet och detta kan uppnås med rätt ansträngning och engagemang. Tack för att ni ständigt arbetar mot den storheten.

Jag skickar också en annons till er för en Marriage Encounter Weekend som äger rum i Co Kildare i slutet av april. Var snäll och annonsera detta bland era vänner och i din församling om du bor i Irland.
Om du bor utanför Irland, var snäll och håll den i dina böner. Detta är den överlägset största gåvan du kan ge ett gift par för att hjälpa deras äktenskap att närma sig storhet.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under den nya veckan som alltid. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och ge er glädje och lycka på er kärleksresa.

Johnny
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Vi är nu i början av en mycket viktig tid på året – fastan. Jag skickar er min reflektion för den första söndagen i fastan och för veckan som följer – för parbönen och/eller nyhetsbrevsbiten. Detta är inte bara en tid som leder oss fram till påsken och det underbara mysteriet med Kristi lidande, död och uppståndelse. Det är snarare en tid som förbereder oss för påsken, då vi blir alltmer fullständigt förda in i det nya livet i Kristi uppståndelse, som vunnits åt oss genom hans död.
 
Under de kommande sex veckorna är vi kallade att ägna oss ännu mer än vanligt åt det centrala i vårt trosliv: om du är gift, till din äktenskapsrelation; om du är förälder, till relationerna med dina barn och med dig som familj; Om du är församlingsmedlem, till människorna i din församling att fira med dem och uppmuntra dem i deras tro och vittnesbördet om denna tro.
 
Fastan kan vara, och bör vara, en tid av generositet och glädje när vi ger tid och uppmärksamhet till varandra och till Kristus bland oss genom bön, fasta och allmosor.
 
Förutom de vanliga sidorna för parbönen bifogar jag ett vackert ord från påven Franciskus om fastan under fastan. Jag hoppas att du kommer att tycka att båda dessa är användbara och upplyftande. Tack för den du är och vad du ger oss alla.
 
Johnny

 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat hittar du mitt bidrag till Parbönen och/eller Nyhetsbrevet för nästa söndag – den 6:e söndagen under året – och för veckan efter den. Jag hoppas att detta kommer att vara till hjälp för er på er resa mot varandra, i kärlek, i ert äktenskap och även i ert familjeliv.
Nästa vecka blir en annorlunda vecka för oss alla. Askonsdagen kommer mitt i den och så börjar fastan. Men reflektionen och bönen etc är fortfarande giltig för detta. Naturligtvis kommer Alla hjärtans dag också i mitten av nästa vecka. Faktum är att båda infaller på samma dag i år, onsdagen den 14 februari. Detta är en komplikation för oss alla – det ska bli intressant att höra hur ni hanterar denna intressekonflikt!!
Ni kommer att finnas i mina tankar och böner varje dag under den kommande veckan som alltid. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar och hålla er trygga och friska. Be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program, så att vi kan fyllas av friden och glädjen i Guds kärlek till oss och vår kärlek till varandra. Tack.
 
Johnny

 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag missade att skriva till er förra veckan, men som ni vet var jag varit på en reträtt  i några dagar tillsammans med ett antal andra redemptorister. Vi var i ett reträtthus i grevskapet Laois på Irland. Det är ungefär halvvägs mellan Dublin och Limerick. Jag skulle rekommendera det till alla för en paus. Vi hade några härliga dagar där och jag kom därifrån utvilad.
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – 5:e söndagen under året – och för veckan därefter. Temat för detta bidrag är Kristi helande kraft som finns där för oss när vi behöver den. Kristus helar oss, inte bara från det som är fel med oss, utan till livets fullhet.
Som alltid kommer ni att finnas i mina tankar och böner varje dag under den nya veckan. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar och hålla er nära varandra och Guds hjärta.
Johnny
  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 

Läs hela inlägget »