Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2019 > 01

Kära vänner!
Ni hittar nyhetsbrevet för för den 4: e söndagen under året, bifogat det här mejlet. Det är en mycket viktig söndag för oss på vår tros vandring, eftersom vi är inbjudna att fara på djupet i våra liv, för att komma i kontakt med de djupaste sanningarna om oss sjäva, som uppenbarades för oss av Kristus. Tänk på det och be om det under den kommande veckan.
Jag fortsätter att be för er varje dag att Gud kommer att vara med er för att välsigna er och alla era nära och kära och för att inspirera er med glädje och hopp i kärlek till varandra och i ert familjeliv. Snälla be för mig också.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Snön har kommit!! Det är härligt att titta på den men det är en plåga att tänka på den!! Jag hoppas att allt är bra med er vart ni än är och att snön bara påminner oss om att våren  också kommer.
 
Jag bifogar nyhetsbrevet för nästa vecka, den 3: e söndagen under året. Den manar oss till en omstart för våra prioriteringar i äktenskapet och i familjelivet såväl som i våra trosgemenskaper särskilt i våra församlingar. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp.
 
Var vänlig och håll mig i era böner. Jag ber för er varje dag då jag tackar Gud för privilegiet att färdas med er och då jag ber om Guds välsignelse för er, er familj och på alla de ni älskar.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!  
Julsäsongen är nu över och vi går framåt mot fastan och påsk. Dessa kommande söndagar heter ”…söndagen under året/Ordinary Time”. Det finns inget vanligt i dem!! Under dessa veckor är vi uppmanade att fokusera på hur vi kan leva det vi upplevde under julen, i äktenskap och familjeliv och även i den församlingsom vi tillhör. Det är fantastiskt att vi börjar den här tiden med bröllopsfesten i Kanan. Detta var det första undret som Jesus gjorde och det var för ett ungt pars skull på deras bröllopsdag. Det utfördes på begäran av Maria, Jesu Moder, vår Moder. Jag hoppas att ni  i detta hittar vad som är användbart för ert äktenskap och familjeliv.
Jag ber också om era förböner för Paddi Coyle. Hon och David är i England på en begravningsmässa för sin moster Margaret. Må Gud ge Margaret evig vila och välsignelse för hela sin familj och sina vänner som sörjer henne i kväll.
Jag ber också om era böner för Mary Corry.  Marias bror John som dog för några dagar sedan i England. Hon och Jim kommer att resa till hans begravning inom de närmaste dagarna.
Må Gud välsigna dem och hela deras familj och må Gud ge Johannes evig vila.Tack för all din godhet. Nu är i mina böner varje dag. Må Gud fortsätta att vara med er för att välsigna er och hela er familj med glädje och frid.
Johnny    

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
När jag bifogade min fil för den kommande veckan glömde jag att jag behövde skicka den till nästkommande vecka också. Jag kommer vara borta nästa vecka  på Redemptoristernas ordenskapitel som hålls i Dromantine nära Newry. Detta kommer att bli ett  avgörande möte för oss, så be för oss som en religiös order att vi kan bygga en betydande framtid för kyrkan. Bifogat hittar du mitt nyhetsbrev för veckan som börjar med Kristi dop. Detta ger jultiden ett slut och är början på vår resa med Kristus genom hans liv och vårt ämbete vilket leder oss till påsk och tiden framåt. Tack för er tro och kärlek. Gud välsigne er och alla era nära och kära alltid.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Jag önskar er och alla era nära och kära ett mycket lyckligt nytt år. Jag ber att det blir ett år med god hälsa och lycka för dig. Och jag ber att det blir ett år med förnyat hopp och glädje för kyrkan. Det finns många utmaningar för oss alla. Jag hoppas att vi kan möta dem med förtroende genom vår tro och med stöd av varandra.
 
Bifogad är nyhetsbrevet för nästa vecka, som börjar med Trettondagen. Det här är en påminnelse för oss alla att julen inte är över! Vårt fokus på jul fortsätter till nästa vecka när vi firar Kristi dop. Det är upp till oss att hålla fokus på det, eftersom världen runt oss nu har gått vidare till andra saker!

Ni är i mina böner varje dag och kommer att fortsätta att vara det under hela det nya året. Vänligen be för mig också och för varandra. Gud välsigne er alltid.
 
Johnny

6 - 12 januari,  Herrens uppenbarelse
"Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom." Dessa ord sagda av de vise männen under trettondagen är ett samtal både för att förnya vår egen tro och ett nytt engagemang för att själva bli stjärnan som visar vägen till Kristus för andra. Alla våra gåvor som vi får ges till oss för andras skull. Detta gäller särskilt för gåvan av äktenskapets kärlek. Genom att leva ut sitt äktenskaps sakrament säkerställer gifta par att många andra kan få hopp och förtroende för Kristi underbara sanning. Våra hem kallas också för att vara platser där Kristi frid uppmuntras, så att denna frid kan stråla ut till samhället. Den trosgemenskap som vi tillhör, har den främsta uppgiften att rikta uppmärksamheten hos människorna runt omkring oss mot Kristus, vår Frälsare.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du uppenbarade din Son för nationerna
under ledning av en stjärna.
När vi ägnar oss åt vårt äktenskaps sakrament,
led oss ​​till din ära i himlen genom trons ljus.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, ta emot din kyrkas gåva,
vilket inte är guld, rökelse eller myrra,
men vår kärleks mildhet och passion för varandra.
Öka vår kärlek i äktenskapet för ditt folks skull.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen.

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader vägled oss i vårt äktenskap med ditt ljus.
Hjälp oss att känna igen Kristus i våra dagliga liv
och välkomna honom med kärlek
för att han är Herre i evighet. Amen.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad kan du göra för att stärka ditt äktenskap i år? Planera detta med din fru / man i veckan.
För andra: Vilket nyårslöfte kommer du att göra så att du kan tjäna din församling på ett bra sätt i år?

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
God jul till er och alla era nära och kära. Vi hade en underbar dag igår i Clonard. Alla våra juldagsmässor var fullsatta. Det fanns en verklig känsla av tro och hoppets glädje, med så många unga familjer och så många andra i alla åldrar som var samlade för att prisa Gud för Kristi födelses skull.
Bifogat är mitt nyhetsbrev för nästa vecka, den heliga familjen högtid.
Kan denna fest hjälpa oss alla att sätta familjen i centrum för våra egna liv
och i kyrkans liv så att världen kan lära känna Kristi närvaro bland oss. Tack
för ert eget engagemang för detta underbara mysterium i livet. Må ert hem
fyllas med frid och glädje. Må ni och alla era nära och kära ha ett väldigt
gott nytt år som vi börjar 2019. Johnny
Johnny  

Läs hela inlägget »