Heliga trefaldighets dag

Kära vänner!
Efter Pingst går det liturgiska året in i det som kallas ”tiden under året”. Detta kan leda oss till att tro att den här tiden inte är så viktig. Hur fel skulle det inte vara. Det är snarare en uppmaning att leva vårt vanliga vardagsliv med de extraordinära sanningarna i Kristi liv, lidande och, död och uppståndelse på ett sådant sätt att vi kan säga med St Paul: "(Jag är korsfäst med Kristus), och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.
Den första platsen som detta liv för oss till är i den oerhörda närvaron av den sanna Guden som är en treenighet av Fader, Son och Helige Ande. Vi tror inte bara på en gud men i den sanna Guden och våra liv här och i evigheten kommer att spenderas i en känsla av underbarhet och glädje i detta, att vår Gud, älskar oss.
Det är i äktenskapets sakrament och i familjelivet som vi kan komma närmast till att förstå vår treeniga Gud och också kunna återspegla vår Gud till den värld som vi lever i. Jag hoppas att bilagan hjälper er  att delta i detta, den här kommande veckan. Ni  är i mina böner att Gud ska  vara väldigt nära dig och alla de du älskar.
Johnny  

16-21 jun, Den heligaste treenigheten
Jesus sade till sina lärjungar: "Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen.” Den djupaste sanningens om allting handlar om den sanna Gudens natur, en treenighet av personer, fader, son och helig ande. Denna sanning är långt bortom vår förståelse men implanteras djupast i våra hjärtan av Guds Ande. Den andra djupa sanningen är att vi är gjorda till Guds avbild. Denna sanning är också långt bortom vår förståelse men kan utövas av oss genom kraften av samma Ande som bor i oss. Det ligger i de nära relationerna mellan äktenskapet och familjelivet som vi särskilt delar  den sanna Guds innersta liv. Men vi måste lära oss att vara där med en allt större vördnad och kärlek. Vi lever också i Gud genom vårt samhälle med varandra som kristna. Detta måste präglas av energi och entusiasm för världen som Guds rike.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du skickade ditt Ord till oss för att ge oss sanningen
och din Ande att göra oss heliga.
Genom dem kommer vi att känna till mysteriet i ditt liv.
Hjälp oss att vörda dig, en Gud i tre personer,
genom att tillkännage och leva vår tro på dig genom vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, vår Gud, gör vår kärlek helig.
Genom vårt äktenskaps sakrament
gör oss till en fullkomlig gåva till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre Gud, vi tillber dig
en treenighet av personer, en evig Gud.
Må vår tro och kärlek som vi delar i vårt äktenskap
ge oss hälsa till kropp och själ.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: I vilka aspekter av livet förstår du minst  din fru / make? Hur kan du jobba med det den här veckan?
För andra: Vilken tid kommer ni som par att avsätta för bön i veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter