Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 08

Kära vänner!
Förra veckan sa jag att jag kanske skickar detta till er från Donegal! Tyvärr gjorde jag inte det!! Förra veckan började antalet personer som blivit smittade med Covid-19 att öka i nord och syd och nya restriktioner infördes för att bekämpa denna ökning. Jag bestämde mig för att det inte var rätt tid att resa. Så här är jag, fortfarande i Belfast.
Bifogat är mitt bidrag för kommande söndag och veckan efter. Som vanligt hoppas jag att det blir till hjälp för er i er resa i äktenskap och/eller familjeliv och att reflektionen kan vara till hjälp för er församling. Det är ett kraftfullt uttalande från Kristus som är så mycket viktigt att höra och lyssna till i vår värld idag.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan, att Gud ska välsigna er  med glädje och frid och hålla er och alla era nära och kära säkra från all skada i dessa tider. Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner! 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter det. I slutet av den veckan kommer vi att vara nästan i slutet av augusti och se in i september. Det har varit en mycket märklig sommar i år men det har varit en bra en, också för mig.
Jag ser nu fram emot att eventuellt kunna åka till Donegal i slutet av denna vecka för att besöka min familj för första gången på sex månader. Förhoppningsvis kommer jag då, kunna skicka denna veckas bidrag därifrån!
Ni kommer att vara i mina böner varje dag den kommande veckan som vanligt. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid samt hålla er säkra från all skada.  Tack för dina böner för mig. Fortsätt att be för varandra också.
Johnny

Läs hela inlägget »

 Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag till ”Bön för äktenskap och familjeliv” för nästa söndag och veckan efter. Detta inkluderar alltid reflektion över en tanke från skriften som kan användas i församlingsbrevet.
Tanken för den kommande veckan är mycket lämplig för oss i dag. Det handlar om att möta vårt behov av hjälp, särskilt Guds hjälp genom Jesus Kristus i alla de relationer som finns i våra liv, särskilt i äktenskap och familjeliv och i att vara en församling i dagens värld, en gemenskap som på så många sätt skiljs åt av de begränsningar som Fastställts av Covid-19.
Jag hoppas att detta kommer att vara till hjälp för er som ett par och / eller en familj att veta att Kristus erbjuder oss hans hjälp. Vi måste ropa på honom genom bön och även genom våra egna ansträngningar att växa i dessa relationer. Återigen kommer ni att vara i mina böner den kommande veckan om att Gud må välsigna er med glädje och frid i din kärlek. Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

9 - 15 augusti  - Lugn,  - det är jag
Jesus sade till sina lärjungar: "Lugn , det är jag. Var inte rädda.”  (Courage!  Mod - engelska översättningen) Rädsla identifieras i skrifterna som den enskilt största fienden till livet och kärleken.  Det påverkar allt vad vi gör och allt vad vi hoppas på.  Mod, å andra sidan, är en av de egenskaper som vi mest behöver för att utvecklas, om vi ska leva och älska och hoppas till fullo. 
Det krävs mod av varje kvinna och man att lova sin kärlek för resten av sina liv i äktenskapet.  Det krävs ännu mer mod för att leva ut det på något sätt fullt ut. Det krävs mod för föräldrar att skaffa barn och ännu mer för att uppfostra dem till människor med hopp och förtroende. 
Det krävs mod att tro på Kristus och att leva ut den tron i vardagen.  Denna typ av mod, för det som är bäst för allt och alla i våra liv  innebär att vi måsta fatta beslut i förhållande till vad vi håller kärt.  Dessa beslut kan ofta innebära att vi avstår från saker för ett större gott.  De kan också innebära att gå emot den norm som finns omkring oss.

Läs hela inlägget »