Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2024 > 01

Kära vänner!
Bifogat hittar ni två veckor av mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för de kommande två söndagarna – Tredje söndagen under året och Fjärde söndagen under året. Jag kommer att vara borta nästa vecka för en retrått som vi har för alla Redemptionister i Irland och jag kanske inte har möjlighet att vara i kontakt med er nästa tisdag.
 
Båda dessa veckors inlägg är fulla av inspiration och utmaning för oss i vårt liv i tro och kärlek. Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under de två veckorna, att Gud ska vara med er på denna del av er resa med varandra i äktenskapet och/eller på er kärleksresa i föräldraskapet till era barn eller kanske era barnbarn!
 
Ert äktenskap och ert familjeliv är av en sådan särskild betydelse för kyrkans och samhällets liv. Tack för allt ni gör för att fortsätta växa och resa i era kärleksrelationer. Be för mig och för mina medbröder på vår reträtt – och även för dem som inte kan vara där. Tack.
 
Johnny
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni har varit i mina böner varje dag under julen och in i det nya året 2024. Det har varit en bra tid för mig och jag hoppas att det har varit så för er också i ert äktenskap och familjeliv.
Jag skickar er mina synpunkter för nästa söndag, den andra söndagen under året, och för veckan därefter, för parbönen och/eller nyhetsbrevet. Jag sänder det som alltid med kärlek och med en önskan om att detta kommer att vara till hjälp för er i ert äktenskapsförhållande och vidare i ert familjeliv. Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under den kommande veckan som alltid.
Temat för denna reflektion, hämtat från söndagens evangelieavsnitt, är mycket vackert – lärjungarna frågar Jesus: "Var bor du?" Jesus svarade: "Kom och se." Den djupaste sanningen om ert äktenskap och/eller familjeliv är att Jesus lever i er på grund av er kärlek till varandra. Jag prisar Gud för den kunskapen och för de många gånger jag har upplevt sanningen i den under många år. Tack för er kärlek. Må Gud välsigna er varje dag i veckan som kommer.
 

Läs hela inlägget »

Herrens dop

Kära vänner!
 
Gott Nytt År till er och till alla du älskar. Må Gud välsigna er rikligt med hälsa och lycka. Må er kärlek till varandra växa sig starkare under det kommande året.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – Kristi dop i Jordanien – och för veckan efter det för parbönen och/eller nyhetsbrevsartikeln. Jag sänder detta till er med kärlek och hoppas att det kommer att hjälpa er på er kärleksresa i ert äktenskap och familjeliv.
 
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag den kommande veckan, precis som ni har varit i dem varje dag under julen. Tack för er kärleksgåva. Må Gud välsigna er nu och alltid.
 
Johnny
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »