Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2023 > 09

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det användbart och uppmuntrande när ni  strävar efter mer i ert äktenskap och familjeliv.
 
Guds ord låter oss aldrig nöja oss med något annat än det bästa för oss själva och för varandra. Det är än en gång evangeliets utmaning för denna söndag. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan att ni kommer att växa i lyckan och glädjen i er kärlek och även i er tro. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda denna reflektion och bön under den kommande veckan.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Äntligen ser sommaren ut att vara över för i år. Den har varit bra för mig och jag hoppas att den har varit bra för er och alla era nära och kära också.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - 25: e söndagen under året- och för veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Temat är så väldigt viktigt för oss alla. Det handlar om att medvetet växa i uppskattning av det bra och goda hos varandra i ert äktenskap och familjeliv såväl som i våra församlingar,
Min bön för er under den kommande veckan kommer att vara att ni kommer att uppleva glädjen i er kärlek till varandra. Och jag ber att vi alla ska växa i vår känsla av tacksamhet för den tro som är vår i Kristus. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - den 24: e söndagen under året - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Tack för att ni är en del av denna bön, och vet att ni är en del av min bön varje dag.
 
Temat är återigen ett mycket speciellt tema – behovet av och vikten av förlåtelse. Detta är sant i varje aspekt av mänskligt liv. Men det är särskilt sant i livet för varje gift par och varje familj. Så mycket tid och energi slösas bort i oförlåtelse när vi hyser agg mot varandra.
 
Naturligtvis är förlåtelse mycket svårt. I själva verket är det omöjligt utan Guds hjälp eftersom det är en Guds gåva. Ibland är förlåtelse endast möjlig med hjälp av professionella rådgivare eller terapeuter. Vi måste göra allt som är nödvändigt för att få oss att förlåta oss själva och varandra så att vi kan behålla vår frid och kunna växa i kärlek.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i nästa vecka. Må Gud vara med er när ni lär er förlåtelsens konst och må ni växa i din kärlek varje dag. Be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - 23: e söndagen under året - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er och för alla dem ni älskar.

Temat för detta är en av mina favoriter från evangeliet. Det handlar om den underbara kraft vi har för att göra Kristus närvarande genom vår kärlek till varandra. Det gäller äktenskapet på ett särskilt sätt och även familjelivet. Men det gäller också vår gemenskap med varandra i våra församlingar.

Detta tema är också en stor tröst för oss idag eftersom vi beklagar det faktum att många människor ger upp utövandet av sin tro. Jesus säger att där två eller tre är samlade i hans namn är han där med dem. Han krävde inte stora folkmassor !! Naturligtvis bör detta inte hindra oss från att sörja när våra nära och kära inte längre går till mässan. Vi förminskas på grund av det och så blir också de. Det är en källa till sorg för oss alla.
Njut av bönen under den kommande veckan. Jag ber för er att ni ska växa i kärlek varje dag. Och jag ber att ni ska uppleva glädjen i er kärlek i ert dagliga liv. Gud välsigne er alltid. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »