Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2021 > 06

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag till  parbönen och nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan därefter. Den stora utmaningen och vårt behov är att värdesätta de personer som står oss närmast. Detta gäller särskilt för ett gift par; för föräldrar och barn i sina familjer; och även de som tilhör och har en gemenskap i en församling eller annat trossamfund.
 
Ni kommer att vara i mina böner alla dagar i veckan som alltid. Må Gud välsigna er och oss alla, med en inställning av tacksamhet och öppenhet för att ge liv åt varandra och till den kyrka vi är.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Ni har varit i mina böner varje dag sedan jag senast skrev till er. Vi har haft vår årliga högtidliga Novena för att hedra ”our Mother of Perpetual Help” sedan förra onsdagen och det pågår fram till denna torsdag. Det har varit en bra tid för bön för mig och ni har varit en stor del av den bönen. Tack gode Gud för att allt har gått så väldigt bra även om allt bara har varit online på grund av alla människor som skulle ha kommit  hit om vi hade öppnat upp. Det var en stor förlust att inte kunna ha folket närvarande, men det måste vara så.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan som följer för parbönen. Fokus för den är den avgörande betydelsen av engagemang om vi ska kunna leva hela livet av kärlek och tro. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva. Jag kommer att be för er igen under veckan att Gud ska fortsätta välsigna er med glädje i er kärlek. Må Gud också välsigna er familj och era vänner samt skydda er alla från virusets alla skador. Tack för era böner för mig och för varandra.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!

Bifogat hittar ni  mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Fokus är på hur våra rädslor och vår oro kan hindra oss från att glädja oss från det inre av vår tro – Jesus lever bland oss och kan föra oss genom alla stormar. Denna försäkran om vår tro är en underbar uppenbarelse som vi behöver utveckla för oss själva genom att bygga upp en känsla av trygghet i äktenskapet och familjelivet och även en känsla av stöd för varandra i vår församling.
 
I morgon, onsdag, inleder vi den årliga högtidliga Novena för att hedra "Our Mother of Perpetual Help" i Clonard. I år måste den återigen vara online, på grund av svårigheten att begränsa antalet som skulle vilja vara här. Jag hoppas att ni kommer att kunna vara med oss varje dag för det stora evenemanget. Ni kan vara med oss online på  www.clonard.com och gå till webbkameran. Jag kommer att be för er varje dag att Gud ska välsigna ert äktenskap och/eller din familj och förnya oss alla i hopp och glädje över att få leva i vår tro.
 
Tack för all er kärlek och uppmuntran.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
I över sex månader har vi som kyrka firat de stora och speciella högtiderna såsom julen, fastan, påsken och pingst,samt  högtidligheterna Heliga trefaldighets dag och Kristi Kropp och blods högtid.

Nu börjar vi tiden ”söndagarna under året”, de kommande fem och en halv månaderna. Detta har inte någon mindre betydelse än vad vi redan har gjort, utan snarare är det en chans att hitta ett sätt att leva ut undret av vår tro på Jesus Kristus, som lever bland oss i vår vanliga vardag och sänder oss de stora goda nyheterna om Guds kärlek till hela mänskligheten och hela skapelsen.

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter. Jag hoppas att ni hittar lite inspiration i det för er själva i ert äktenskap och/eller familjeliv för den kommande veckan. Temat är Guds rike och hur vi är det riket nu, på grund av Kristus. Det är en av kärlekens stora betydelse i äktenskapet och familjelivet.

Ni kommer att vara i mina böner alla dagar i veckan som alltid, så Gud kan välsigna er med lycka och glädje och skydda er från all skada genom dessa tider. Fortsätt att be för mig och för varandra. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Är det inte härligt att se och känna sommarvädret!! Låt det få vara länge! Jag hoppas att allt går bra för er och era nära och kära och att ni nu kommer att ha en riktigt bra tid framför er under de kommande månaderna.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Temat är en av mina favoriter när vi tänker på och ber kring det underbara mysteriet med eukaristin, Kristi kropp och blod. Förra helgen koncentrerade vi oss på Guds mysterium som en treenighet av personer Fader, Son och Helig Ande – en Gud så långt bortom allt, till och med våra vildaste fantasier, att allt vi kan göra är att låta oss uppfyllas med vördnad.
 
I Kristi kropp och blods högtid är vi fokuserade på samma Gud som har kommit oss mycket nära i Kristus och genom sin gåva av sig själv till oss som vår mat och dryck. Vördnad är återigen det lämpliga ordet, men den här gången i en medvetenhet om närheten i hans närvaro i oss och hos oss.
 Ni kommer att vara i mina böner hela veckan som vanligt. Jag ber att ni välsignas med lycka och glädje i er kärlek till varandra. Må Gud skydda er från all skada och nära varandra. Fortsätt att be för mig och för alla dem som förenas med oss i denna bön.
Johnny

Läs hela inlägget »