Kristus konungens dag

Kära vänner!
Med detta mail kommer vi till slutet av detta liturgiska år. Det har varit ett bra år på så många sätt för mig och jag hoppas på dig och alla dina nära och kära. Tack för privilegiet att få vara med er i denna tid i vårt efterföljande av Kristus och för kunskapen om er kärlek till varandra.
Bifogat är min reflektion inför högtiden Kristi Koungens dag. Jag finner denna högtid så upplyftande för min egen tro och för känslan av hopp för världen där vi lever.  Njut av det och gör det till en vecka av tacksägelse till Gud och för den stora gåvan av tro att vi har och tacksägelse till varandra för gåvan av ditt äktenskap och familjeliv som du anförtrotts.
Ni är i mina böner att Gud må välsigna er och alla era nära och kära under den kommande veckan.  Snälla be för mig och för varandra.
Johnny

24: e  –  30: e november,  Kristus kungen dag
"Jesus, kom ihåg mig när du kommer in i ditt rike."  "Sannerligen, jag lovar dig, idag kommer du att vara med mig i paradiset." Detta vackra meningsutbyte mellan Jesus och mannen som dör på korset bredvid honom är en av källorna till hopp och inspiration för människor i alla tider. När vi kallar honom konung, talar vi inte om någon som är herre över oss utan snarare om någon som leder oss in i livets fullhet.  Även i djupet av sitt eget lidande har han medkänsla för mannen bredvid honom.
Hans rike kan bara byggas på samma medkänsla.  Som hans anhängare är vi kallade att förlåta varandra som han har förlåtit oss. I slutet av detta liturgiska år är vi skyldiga oss själva att låta det förflutna lämnas i den mån det håller oss tillbaka från att vara ett folk av stor kärlek. Vi är skyldiga varandra att bygga upp varandra i kärlek i våra hem och i våra församlingar.  Då kommer världen att tro på Jesus Kristus.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och barmhärtig Gud, du bryter ondskans makt
och gör allting nytt i Jesus, som är universums konung.
Må allt i himlen och jorden prisa din härlighet
Låt oss, som ett gift par, aldrig upphöra att prisa dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, vi erbjuder dig vårt äktenskaps sakrament,
ett tecken på din kärlek till mänskligheten.
Må det bringa enighet och frid i världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss Kristus, hela skapelsens konung,
som vår Herre och Frälsare.
Hjälp oss att leva vårt äktenskap genom hans evangelium
och för oss till glädjen i hans rike.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen.
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: på vilka sätt behöver du ge och be om förlåtelse från din fru/make?
För andra: Hur kan ni, som ett par, göra något för att hjälpa miljön den här veckan?                    

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter