Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2018 > 11

Kära vänner!
Det nya året är en stor händelse för många människor. Vi gör så mycket  för att fira det nya kalenderåret, men vi gör så lite av vårt kristna firande av det kristna nyåret som börjar med första söndagen i advent. Vi lämnar det gamla året bakom oss och ser fram mot ett nytt, i vår Kristi följd, som individer, som gifta par, som familjer och som församlingar.

När vi börjar det här året kan du kanske ställa frågan: Vad kan du göra annorlunda i ditt eget liv, i ditt äktenskapsförhållande om det är tillämpligt, i ditt familjeliv,  i ditt  församlingsengagemang som skulle göra skillnad för Kristi närvaro i världen, det kommande året?

Nu när jag önskar dig ett gott kristet nytt år tackar jag er för privilegiet att få vara en del av era liv, kärlek och tro, och jag försäkrar er om mina  förböner varje vecka för det kommande året att Gud ska välsigna er alla er nära och kära. Vänligen be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Med Kristus Konungens dag kommer vi till slutet av ännu ett liturgiskt år, ett år av Kristi efterföljande genom död till uppståndelse. Har detta år gjort någon skillnad i ditt engagemang för Kristus? Har det gjort någon skillnad på hur du lever ditt äktenskap och familjeliv? Har det gjort skillnad på hur din församling visar Kristus i världen runt omkring oss?
Det här är viktiga frågor att ställa när vi förbereder oss för att börja ett nytt år i vår tro, vår familj och vårt samhälle. 
Låt oss fira Kristi underbara sanning som vår konung så fullständigt som vi bara kan. Jag ber att detta kommer att bli en allt större verklighet i hur vi lever som dagens kyrka för världens skull, på den plats som vi lever på. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i den kommande veckan som alltid. Vänligen fortsätt att be för mig. Må Gud välsigna oss och alla våra nära och kära.
Johnny.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för att jag har privilegiet att få vara med er vecka efter vecka. Det är alltid en möjlighet för mig att tänka på var och en av er, att be för er och att dras in i styrkan av er tro och kärlek.

Bifogad är min nyhetsbrevet för nästa vecka. Som alltid skickar jag det till er i hopp om att det kommer att vara till nytta för er att leva er tro mer självmedvetet och växa i er kärlek med större glädje. Det hjälper mig verkligen att tillbringa den här tiden med er och låta Guds ord för nästa vecka ge mig ny glädje att få vara en del av Guds folk.

Ni kommer att vara i mina böner varje dag som vanligt. Var vänlig och be också för mig. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack så mycket för era böner förra veckan för församlingsuppdraget i St. Michael the Archangel in Belfast. Det gick riktigt bra med ett bra deltagande och ett mycket bra gensvar. Må guds välsignelse vara med alla de människor som utgör den församlingen.
Bifogad är nyhetsbrevet till er för den kommande veckan, som alltid tillsammans med mina böner och kärlek. Mitt hopp är att många par kommer att använda detta veckoprogram för deras äktenskapsutveckling och som resultat hitta mycket som gör att deras kärlek växer.
Vissa använder också reflektionen till sina församlingars nyhetsbrev och finner det till hjälp. Ni kommer som vanligt att vara med mig i mina böner under hela veckan tills dess jag kommer tillbaka till er nästa vecka. Var snälla och också hålla mig i era böner. Gud välsigne er alltid.
Johnny     

Läs hela inlägget »