Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2022 > 01

Kära vänner!
Det är svårt att tro att vi redan är i slutet av januari! De sägs att tiden flyger iväg när när man har roligt!! 
Bifogat finns mitt bidrag  till parbönen för den här söndagen och för veckan efter det. Det är en inbjudan till oss att se på den djupaste verkligheten i våra trosliv, särskilt när det gäller äktenskap och familjeliv och vårt liv si våra församlingar. Det som ser så vardagligt ut på ytan kan se fantastiskt ut när vi ser under den ytan och in i hjärtat av Kristi mysterium.
Jag hoppas att detta kommer att vara till nytta för er och att ni kommer att växa i kärlek till varandra och i er känsla av förundran över den tro som Gud har på oss på grund av Kristus.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan så att Gud kan fylla er med glädje och lycka i er kärlek. Be för mig och för alla dem som deltar i detta lilla upptäcktsprogram.
 Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter är bifogat i detta mejl. Jag hoppas att ni kommer att finna det användbart för er själva. Utmaningen i det, är stort men underbart. Vi har valet att närma oss livet och alla viktiga saker i livet som antingen ett äventyr eller som en börda. Detta gäller äktenskapet, och det är verkligen sant för familjelivet. Det gäller också tron och trosutövningen.
Hur ofta blir vi inte tyngda av dessa viktiga delar av våra liv. Jesus visar oss vägen att acceptera dem alla som ett stort äventyr varje vecka och faktiskt varje dag.
När ni engagerar er i denna reflektion, bönerna och frågorna kommer jag att be att ni ska bli upplyftade i anden och se underverket av alla de stora gåvor som gud har gett er, särskilt av varandra och om det liv ni har tillsammans.
Jag ber att kyrkan ska bli mer av en inspiration för oss genom Guds Ord och genom våra församlingar med varandra i och genom nattvarden.
Be för mig och för varandra. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och skydda er från all skada.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Julen är nu slutligen över och jag tackar Gud för alla gåvor och nåd i denna tid, men resan med Kristus fortsätter. Dessa veckor ”under året” börjar med berättelsen om bröllopsfesten i Kana, det första av Kristi under som registrerats av Johannes. Detta är ett mycket speciellt Guds Ord för oss eftersom vi påminns om hur speciellt äktenskapet är i Guds plan för mänskligheten och hur speciellt äktenskapets sakrament är i vår trostradition och praxis.
 
Det är dags att förnya vårt engagemang och till varandra – ni, som ett par till varandra, och vi tillsammans med varandra och till alla par i församlingen. För ett par veckor sedan skickade jag ut påve Franciskus brev till alla gifta par och jag bifogar det igen den här veckan. Det kan vara ett bra tillfälle för er att läsa det noggrant och prata med varandra om det under de kommande veckorna.
 
Ni är i mina böner och kommer att vara där under den kommande veckan. Må Gud välsigna er och alla de du älskar. Och må Gud skydda er och dem från all skada, särskilt skadan av den pågående pandemin.
 
Johnny
Letter of His Holiness Pope Francis to Married Couples for the “Amoris Laetitia Family” Year, 2021-2022 (26 December 2021) | Francis (vatican.va)

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Med detta bidrag för parbönen och nyhetsbrevet kommer vi till slutet av jultiden. Jag minns aldrig att jag har njutit av julen lika mycket som jag gjorde i år. Jag var mer medveten än någonsin om att julen började på juldagen och pågick fram till nu och det gjorde stor skillnad för mig.
 
Ni har varit i mina böner under hela den här tiden. Jag hoppas att ni också har haft en trevlig tid och att ni är utvilade inför de kommande veckorna. Jag hoppas att den bifogade filen kommer att vara till nytta för er när ni växer i er kärlek till varandra i äktenskap och familjeliv. Tack för era böner och uppmuntran under denna tid. Jag försäkrar er om mina böner för er under den kommande veckan. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och skydda er från Covid och alla andra sjukdomar under de kommande veckorna.
 
Johnny

Läs hela inlägget »