Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2021 > 04

Kära vänner!
Jag ber för er varje dag att Gud ska välsigna er och hålla er säkra under denna tid av pågående pandemi. Å ena sidan ser det bra ut när vi gradvis och långsamt öppnar upp från nedstängningen. Men å andra sidan tittar vi på den fruktansvärda tragedi som äger rum i Indien så att vi nästan misströstar. Påve Franciskus ber oss att göra maj månad till en månad av intensiv bön för pandemins slut, så låt oss förena vår bön med hans under de kommande veckorna.
I evangeliet för nästa söndag säger Kristus tydligt vad vår uppgift som hans efterföljare bör vara – att bära mycket frukt för Guds rike. Vi gör detta genom vårt engagemang att älska så fullt ut vi bara kan varje dag, särskilt i våra hem och familjer och äktenskap. Jag kommer att be för er att ni ska njuta av ert liv tillsammans och låta glädjen lysa igenom så att alla kan se den.
Tack för er kärlek och vänlighet. Fortsätt att be för mig och för varandra. Må Gud välsigna oss alla.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är svårt att tro att det har gått ytterligare en vecka sedan jag skrev till er – så  tycker jag varje vecka!! – men det är inte en vecka sedan jag tänkte på er och bad för er. Jag gör det varje dag. Tack för er kärlek och er tro. Ni är en stor källa till hopp i mitt liv.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter. Den är centrerad kring tanken att den söndagen är den årliga bönedagen för kallelser. Detta handlar inte bara om kallelser till prästadömet och det religiösa livet, även om det är i stort behov av att handla om dessa också, i denna tidsålder, när det råder en sådan växande brist på båda. 
Det handlar  om oss alla. Det är kännetecknet för vårt dop och levs ut på många olika sätt för kyrkan och den värld vi lever i.
Jag kommer att be för er under den kommande veckan att ni kommer att känna igen och njuta av ert kall i äktenskap och inom familjelivet. Detta är nyckeln till alla andra kallelser. Fortsätt att be för mig att jag kan växa i mitt kall som religiös och präst, och be för varandra och för alla dem som använder detta veckoprogram för äktenskapsutveckling och för familjelivet. Gud välsigne er och alla era närmaste, alltid.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Tack gode Gud att kylan som hållit oss i sitt förtrollande grepp verkar ha avtagit och att vi nu  kan se fram emot varmare och bättre väder under den kommande veckan. Jag hoppas att ni och alla era nära och kära hade en bra påsk och vid denna tid upplevde Kristi glädje. Personligen tyckte jag att det var en mycket fin och bra tid, tack gode Gud.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den efterkommande veckan. Återigen är Guds Ord en stor utmaning för oss, för  att kunna ge känslan av lycka och glädje till dem omkring oss så att de blir medvetna om underverket som handlar om Guds kärlek och hängivenhet till oss under den kommande veckan. Jag kommer att be för er att ni kan gå in i denna underbara Guds gåva genom er kärlek till varandra och till Herren. Vi har så mycket att vara tacksamma för. Låt allt det där komma upp till ytan under den kommande veckan.
 
Tack för era böner för mig. Fortsätt med dessa böner och be för varandra så att Gud kan välsigna oss alla och skydda oss från all skada.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är underbart att det är den här tiden på året nu, påskens oktav och att få kunna se fram emot de närmaste veckornas firande av vår tro på Kristi uppståndelse och hans verkliga närvaro hos oss. Jag hoppas att ni har haft en bra upplevelse av den heliga veckan och påsktriduum. Det var verkligen magnifikt här i Clonard och mycket inspirerande för vår tro, hopp och kärlek.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Den tar upp ett av huvudtemana under dessa söndagar efter påsk, nämligen freden. Det är en av de stora gåvor som Kristus ger oss genom kraften av hans uppståndelse. Och det är en av de stora gåvorna som han ber oss om, som hans anhängare, att föra till den värld vi lever i. Naturligtvis är äktenskap och familjeliv de två viktigaste platserna där denna gåva kan ges näring och utvecklas och varifrån den sedan sprids  vidare.
Ni kommer att vara i mina böner som vanligt varje dag i veckan som kommer. Må Gud välsigna er med glädje och generositet mot varandra. Och fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny
 

Läs hela inlägget »