Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2023 > 08

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - 22: e söndagen under året - och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i äktenskapet och familjelivet och även i livet i er  församling.
 
Återigen är Guds ord en kallelse till oss alla att välja vad som ska ge liv till oss och till alla dem vi älskar och att göra dessa val till vårt sätt att leva. Det är ofta svårt att göra dessa val eftersom vi har så bråttom i livet som det levs idag. Det är så viktigt att vi tar tid för och med varandra så att våra kärleksrelationer kan växa och blomstra. Kärlek är ett beslut och är ett av de viktigaste sanningarna som jag har stött på genom åren och jag vidarebefordrar det till er igen för nästa vecka.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag nästa vecka, som ni verkligen är varje vecka. Må Gud vara med er för att ge er glädje och frid, och genom dessa två gåvor, stor lycka i era hem och församlingar. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder denna reflektion under den kommande veckan.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag hade en härlig vecka i Donegal förra veckan, tack och lov. Det var fantastiskt att tillbringa tid med var och en av min familj och att också få träffa dem alla tillsammans. Vädret var bra – inte alla har trott mig när jag berättade det för dem!! Men det är sant, och jag känner mig utvilad nu för de kommande månaderna.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag och för veckan efter det. Det evangeliestället är kärnan i vår tro som Kristi efterföljare och i allt vi tror på och är kallade att utöva i vår kärlek till varandra i äktenskapet och familjelivet och i vår kristna gemenskap.
 
Jag kommer att be för er att Guds ord kommer att dra er ännu närmare varandra i kärlek och hängivenhet. Må glädjen i er kärlek växa sig allt starkare. Och må Guds välsignelse vara med alla dem ni älskar för att hålla dem alla säkra just nu. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ännu en gång den här veckan skickar jag er två veckor av parbönen och / eller nyhetsbrevet. På fredag hoppas jag kunna åka tillbaka till Donegal för ytterligare en veckas semester med min familj. Det ser jag fram emot.
 
De två veckor som ligger framför oss är fulla av rikedom för oss när vi arbetar på att växa i kärlek till varandra och i tro på Kristus och i beslutsamhet att vara hans kyrka. Tack för all er godhet och generositet med varandra och med församlingen.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag som alltid. Må Gud välsigna er och fylla er med Guds Ande, en Ande av kärlek och frid och entusiasm. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder det här programmet för sin tillväxt i äktenskap och tro.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag hoppas att ni har en liten paus just nu för att kunna uppdatera er inför de kommande månaderna. Jag känner mig väl utvilad efter min vecka i Donegal. En del av det kan bero på att jag ser fram emot ytterligare en vecka där vilken börjar den 11 augusti! Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - som råkar vara högtiden för ”Kristi förklaring” på berget - och för veckan efter det. Det är en härlig fest som är full av betydelse för oss alla i våra egna trosliv och i våra kärleksliv, i äktenskapet och familjelivet och även i vårt samhälle såväl som kyrkan. Jag hoppas som alltid att detta kommer att vara till hjälp för er själva och för alla dem ni älskar och bryr er om.
Ni är i mina böner varje dag när jag tackar Gud för er och för privilegiet att få vara i kontakt med er varje vecka. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program för bön och reflektion. Gud välsigne er och er familj.
Johnny

 6-12 augusti "Stå upp, var inte rädd"
"De (lärjungarna) lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus."  Så mycket av det vi känner till verkar kollapsa runt om oss idag. Vissa äktenskap bryts upp; familjer splittras; Kyrkan verkar förlora många av sina ungdomar och många är inte så unga längre. Samhället förändras i snabb takt, och inte alltid till det bättre. Många människor är rädda för framtiden., och ändå säger Jesus till oss "var inte rädda".  Han säger inte att vi inte ska känna oss rädda utan snarare inte leva fängslade av rädsla. Utmaningen är för gifta par är att leva sin kärlek till varandra så fullt ut de kan.  Det kommer att ge hopp till många andra. Den utmaningen är också till för varje familj för att bygga upp sitt hem som en plats där var och en verkligen kan vara hemma och det kommer att göra skillnad för många andra.  Naturligtvis är utmaningen för varje församling att förnya sitt åtagande att vara Kristi närvaro genom evangeliets glädje som levs som en gemenskap av tro, hopp och kärlek.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR

 
Morgonbön, när de vaknar
Gud vår Fader, du stärker vår tro och vår kärlek
genom att bekräfta dina profeters vittnesbörd
och visa oss dina älskade döttrars och söners prakt.
När vi lyssnar till din Sons röst
hjälp oss som gifta par att bli arvingar till evigt liv med honom
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtige Herre, gör dina gåvor heliga i oss.
Låt det andliga offret av vårt äktenskaps sakrament
göra oss till en evig gåva till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss styrkan i nytt liv
genom vår dagliga kärlek till varandra i äktenskapet.
Skydda oss med din kärlek
och förbereda oss för evig återlösning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Veckans  diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilken särskild tid kommer ni att ge varandra den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för dem som lider av hungersnöd.  Hur skulle du kunna stödja den gruppen den här veckan?  

Läs hela inlägget »