Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2016 > 09


Hej allihopa;"How wonderful our God is and how enlivening God´s presence with us is/ Så underbar vår Gud är och hur upplivande Guds närvaro med oss är."  Fr. Johnnys ord är så...»

Kära vänner,
 Jag är nu efter ett par veckor tillbaka till Belfast efter att ha firat femtioårsjubileet av min prästvigning i Carndonagh, Co. Donegal. Det var ett fantastisk firande och en fantastisk trevlig tid, särskilt  helgen den 16-18 september, dagen för min ordination. Tack till alla er som kontaktade mig för att försäkra mig om era böner vid den här tiden. Fortsätt gärna att be för mig!!

Reflektionen för den kommande veckan är väldigt mycket i linje med vad jag har upplevt nu och många gånger under åren - hur underbar vår Gud är och hur upplivande Guds närvaro är för oss. Ni befinner er i mina böner och att ni och alla era kära ska få uppleva Guds kärleks under och får dela den kunskapen med alla människor i era liv.
Johnny

Läs hela inlägget »

Hej allihopa;
 
De var glädjande att höra att Fr. Johnny kunde fira sina 50 år som präst i tre dagar.  Det är en stor sak att vara präst i 50 år. Herre, tack för att Fr. Johnny finns och för allt han gör för äktenskap och familjeliv...Colettes veckobrev

 Kära vänner,
Tack för era böner för mig i helgen. Jag hade en stor fest på mitt 50-års jubileum av min prästvigning, med min familj och många vänner samt  församlingsmedlemmar på fredag, lördag och söndag. Det kunde inte ha varit bättre.
Jag skickar er  Ständig bön för äktenskap och familjs nyhetsbrev för nästa vecka. Med det skickar jag min kärlek och mina böner för er och för alla era nära och kära. Må Gud alltid välsigna er och dem.
Johnny

Läs hela inlägget »

Hej allihopa;
Idag hade jag en långt samtal med min bror på Irland.  Jag blev förvånad när han frågade mig …

25 söndagen under året

Kära vänner,
Jag är vid denna tid i Carndonagh, Co. Donegal för att förbereder mig för att fira Guldjubileum av min prästvigning med min familj, vänner och församlingsmedlemmar i församlingen jag växte upp i. Jag ser verkligen fram emot firandet på fredag, lördag och söndag. Be för mig och för alla oss som kommer att samlas här att Gud ska välsigna detta tillfälle med lycka och glädje och en djupare tro på hans kärlek och i oss. Jag kommer att be för alla er också att Gud  välsignar er och alla era nära och kära med några av dessa gåvor.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner,
jag skickar detta till er lite tidigare än vanligt eftersom jag kanske inte kan skicka iväg detta mejl på tisdag som jag brukar, då vi  i morgon, måndag, far på en reträtt från kommuniteten i Clonard i tre dagar. Kom ihåg oss i era böner under de närmaste dagarna att Gud ska välsigna oss då vi förnyar våra löften i hans tjänst och att tjäna folket. Jag kommer också att komma ihåg er och dina nära och kära. Gud välsigne dig alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

 23 söndagen under året

Kära vänner!
Med det här meddelandet lämnar vi sommaren bakom oss - men tack och lov inte  sommarvädret som vi borde ha haft !! När vi går in i hösten tackar vi Gud för allt vi har fått och vi säger ja till allt som kommer. Särskilt i dag är mitt hjärta  förmodligen som de flesta av ers - tunga av chock på grund av den fruktansvärda tragedin i Co Cavan, med tre unga pojkars död tillsammans med deras föräldrar. Må Gud ge dem evigt vila och må Gud skydda alla familjer från detta och alla slags tragedier. Och må Gud välsigna de familjer och samhällen som direkt kommer att påverkas av detta.
 Johnny Doherty, C.Ss.R
Fortsättning»

Läs hela inlägget »