Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2019 > 06

Kära vänner!
 Ni har varit i mina böner varje dag sedan jag skrev till er förra veckan under den tiden vi firar den årliga novenan till ära för ”Our Mother of Perpetual Help”. Allt  går väldigt bra trots att så många människor är här och ber,  sjunger och firar från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Det är en underbar upplevelse för mig av kyrkans folks tro. Novenan fortsätter till torsdagskvällen, så om du vill vara med oss, ​​antingen här i kyrkan eller på internet är du välkommen att göra du det. Vår hemsideadress är www.clonard.com
 
Jag har bifogat mitt nyhetsbrev/parbönen för nästa vecka, 13: e söndagen under året. Jag hoppas den kommer att vara till hjälp för er och era familjer och er församling. Detta är en vecka som är till för att förnya vårt engagemang för Kristus, till kyrkan, och till varandra i äktenskap och familjeliv. Vår värld behöver styrkan i våra olika tros- och kärleksåtaganden mer än någonsin.
 
Ni kommer att fortsätta att vara i mina böner varje dag, att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära med lycka och glädje.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
I morgon, onsdag den 19 juni, börjar den högtidliga Novenan till ära för ”Mother of Perpetual Help” i Clonard klockan 6.45 och fortsätter med tio sammankomster varje dag fram till torsdagen den 27 juni. Om du kan vara här hos oss under dessa nio dagar kommer du att vara mycket välkommen. Om det inte är möjligt för dig att vara närvarande kan du vara med oss via vår webbkamera varje dag för någon av sessionerna. Webbplatsen är www.clonard.com och klicka på webbkamera.
Bifogad är min fil för nästa veckas parbön och nyhetsbrev. Jag hoppas att ni kommer att uppleva det användbart för er själva. Var säkra på mina böner för er varje dag i Novenan och framåt. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära under denna tid på sommaren.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Efter Pingst går det liturgiska året in i det som kallas ”tiden under året”. Detta kan leda oss till att tro att den här tiden inte är så viktig. Hur fel skulle det inte vara. Det är snarare en uppmaning att leva vårt vanliga vardagsliv med de extraordinära sanningarna i Kristi liv, lidande och, död och uppståndelse på ett sådant sätt att vi kan säga med St Paul: "(Jag är korsfäst med Kristus), och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.
Den första platsen som detta liv för oss till är i den oerhörda närvaron av den sanna Guden som är en treenighet av Fader, Son och Helige Ande. Vi tror inte bara på en gud men i den sanna Guden och våra liv här och i evigheten kommer att spenderas i en känsla av underbarhet och glädje i detta, att vår Gud, älskar oss.
Det är i äktenskapets sakrament och i familjelivet som vi kan komma närmast till att förstå vår treeniga Gud och också kunna återspegla vår Gud till den värld som vi lever i. Jag hoppas att bilagan hjälper er  att delta i detta, den här kommande veckan. Ni  är i mina böner att Gud ska  vara väldigt nära dig och alla de du älskar.
Johnny  

Läs hela inlägget »

Pingst

Kära Vänner!
Med denna bilaga kommer vi till slutet av påsktiden. Under de senaste sju veckorna har vi firat den stora sanningen i vår tro,  att Jesus Kristus har uppstått från de döda. Det har varit en underbar årstid med glädje och hopp. Men, som för de första lärjungarna, är vi tvungna att förbereda oss för den Heliga Andes ankomst som vi firar på pingstdagen.

Vi kommer att se, att Kristi direkta uppdrag i världen har upphört. Nu lever han i och genom oss - hans kropp, kyrkan. Vi har befogenhet att fortsätta hans uppdrag genom vår kärlek till varandra, en kärlek som förändras och förlängs av den Helige Ande. Denna kärlek är investerad i kärleken mellan man och hustru, föräldrar och barn, men som är så kraftfull att den sträcker sig till kyrkans församling och vidare utåt till jordens ändar. Det är så viktigt att vi som Guds folk tillåter oss att tro på vilka vi är och varje dag försöker av vår bästa förmåga att leva på det sättet.

Jag hade inte tänkt att predika en predikan när jag började skriva detta!! Men här har ni det!! Ha en trevlig vecka tillsammans med varandra och ni ska veta att ni är i mina böner varje dag.  Gud välsigne er och alla de ni älskar.
Johnny

Läs hela inlägget »