Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2022 > 02

Kära vänner!
 
Det är trevligt att skriva till er igen den här veckan. Ni är alltid i mina böner för att Gud ska välsigna er och era familjer och alla era nära och kära med glädje och frid.
 
Den bifogade bidraget till den veckovisa parbönen och nyhetsbrevet tar oss in i mars och in i fastan, och onsdagen den 2 mars är det askonsdag, det är en mycket speciell tid för oss på vår trosresa. Detta bidrag är en riktigt bra förberedelse för fastan eftersom den träffar kärnan i våra ansträngningar att bygga våra relationer av kärlek och tro på ett sätt som kommer att ge hopp. Det är en uppmaning att sluta hacka ner på varandra och att öva på att bygga upp varandra genom hur vi talar och agerar mot varandra. Det kan inte finnas någon bättre lösning att delta i fasteveckorna.
 
Ni kommer att finnas i mina tankar och böner varje dag i veckan framöver. Må Gud vara med er för att hjälpa er att bära alla bördor ni kan ha och för att fylla era hjärtan med frid och med glädje i ert äktenskap och / eller familjeliv. Tack för allt ni givit till oss andra. Fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!

Bifogat är mitt bidraget till parbönen och nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna detta till hjälp för er själva och för ert familje- och församlingsliv.

Reflektionens fokus är återigen viktigt för alla våra relationer – "behandla andra som du vill att de ska behandla dig"! Vilket underbart motto för det mänskligt liv. Det förenklar verkligen de beslut vi ständigt måste fatta i äktenskap och familjeliv samt i våra sociala och andliga liv. Det gör dem inte lättare – men det gör dem tydliga!!
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag som alltid  att den kommande veckan kommer att vara riktigt bra för ditt äktenskap och familjeliv. Håll mig i era böner och be för varandra. Jag ber om era böner, särskilt för Gerry Brown och hans tre vuxna barn. Gerrys fru Anne dog nyligen i en tragisk olycka i Glengormley, Belfast. De har fått denna parbön varje vecka under de senaste åren. De behöver våra böner för att hjälpa dem genom denna fruktansvärda tid. Vi ber att Gud ska ge Anne evig vila och frid. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Det är ett stort nöje för mig att tänka på och be för er varje dag, och varje vecka när jag förbereder detta bidrag och skickar ut det till er. Tack för att ni ber för mig också. Jag ber er att fortsätta göra det eftersom jag behöver era böner och er kärlek.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Utmaningen i detta Guds Ord är att låta oss själva  förstå vårt behov av Gud, inte bara när saker och ting går dåligt, utan också när saker och ting går bra. Det är då Gud ber oss att vara särskilt snälla mot varandra och med dem omkring oss. Det är de tider då vi kan ta varandra för givet och leva utan en anda av äventyr i vår tro, hopp och kärlek.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i denna nya vecka. Må Gud vara med er för att förnya er kärlek till varandra. Må Gud välsigna er och era familjer och alla dem ni älskar och skydda er från all skada. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni är i mina tankar och böner varje dag när jag tackar Gud för privilegiet att vara i kontakt med er så regelbundet och ber Gud att fortsätta välsigna er kärlek till varandra.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Utmaningen i  nästa veckas reflektion är fantastisk, att verka där du är till glädje för andra och att få vara dig själv!!  
Detta gäller särskilt i ditt äktenskap och familjeliv.  Men det är också viktigt för församlingen och för vänskapen i relationerna våra liv. "Det är människor du kommer att fånga."
Var säker på mina böner varje dag i veckan som kommer. Be för mig och för alla dem som deltar i detta böneprogram varje vecka. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och skydda er från all skada.
 
Johnny

Läs hela inlägget »