Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2021 > 09

Kära vänner!
 
Det verkar bara vara ett par dagar sedan jag skrev till er förra veckan. Tiden rinner bara förbi. De sägs alltid att detta händer när du har trevligt själv!! För mig är livet bra och jag hoppas att ni kan säga samma sak då vi nu står inför in i de kommande höstmånaderna.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter. Som ni kommer att se är det en direkt uppmaning att göra äktenskapet till allt det kan bli och bör vara som Guds mästerverk och som en av kyrkans skatter som sakrament. Detta är allas vårt ansvar, men framför allt är det uppmaningen till alla som är gifta och i äktenskapets sakrament.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som vanligt så att Gud må välsigna varje gift par med lycka och glädje och att Gud kan välsigna kyrkan och samhället med väldigt många gifta par som gör sina äktenskap livfulla och starka. Fortsätt att be för mig och för varandra. Må vi alla hållas säkra under resten av pandemin.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det känns bra att skriva till er igen i dag. Jag missade den kontakten i tisdags när jag njöt av ledigheten i Donegal. Det var fantastiskt att vara med min familj i tio dagar och kunna umgås med dem. Ni var i mina böner varje dag när jag tackade Gud för privilegiet att känna er och jag bad Gud att fortsätta välsigna er och alla era nära och kära, och hålla er säkra genom denna tid under den pågående pandemin.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för alla viktiga relationer i era liv, särskilt i äktenskapets livsviktiga förhållande. Jag kommer att be för er, och med er under den kommande veckan så att Gud kan inspirera oss alla till den glädje som är hans önskan för oss. Be för mig och för alla dem som är inblandade på något sätt i denna bön. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag skickar två delar av bönen för äktenskap och familj, den här veckan eftersom jag kommer att vara i Donegal från denna fredag till söndag nästa vecka. Jag ser fram emot den tiden med min familj och att få en bra vila, och massor av Donegals friska luft och solsken – solen skiner alltid i Donegal!!
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag eftersom det är en del av mitt liv som inte går på semester! I mina böner tackar jag Gud för er och privilegiet att få vara i kontakt med er. Jag ber Gud att fortsätter att välsigna er och alla de ni älskar och skyddar er alla från skada genom denna tid av den pågående pandemin. Be för mig och för varandra. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Detta e-postmeddelande och bilaga tar oss in i september månad och bort från sommaren!! Det har varit några mycket fina månader för oss och för mig personligen. Jag tackar Gud för allt som har åstadkommits under denna tid av allmänt bra väder och god utveckling i pandemiscenen.
 
Vi går också in i den nya höstsäsongen, en mild säsong med en tyst förvandling. Det bifogade bidraget för nästa söndag och veckan efter den sätter oss i kontakt med denna mildhet då den uppmanar oss att öppna våra ögon och öron för varandra och för världen omkring oss och för att svara varandra och vår värld med omsorg och medkänsla. Jag hoppas att ni får en välsignad vecka i er kärlek till varandra och för alla omkring er. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som alltid. Fortsätt att be för mig och för alla som deltar i denna bön på vilken nivå som helst. Må Guds mildhet vara med er och alla de ni älskar.
 
Johnny

Läs hela inlägget »