Sjunde söndagen under året - bön för äktenskap och familjeliv

Kära vänner!

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – sjunde söndagen under året - och veckan efter den, för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i ert äktenskap och/eller familjeliv samt i ert trosliv i er församling.

Två mycket viktiga saker händer inom denna tid. Nästa onsdag är det askonsdag som markerar början på fastan och idag är det Alla hjärtans dag. Även om dessa två saker ser väldigt olika ut har de koppling till varandra! Alla hjärtans dag är en dag att fira er kärlek till varandra på. Fastan är en tid att titta på hur ni kan växa i er kärlek och låta kärleken stråla ut till er familj och världen omkring er.

När jag nu önskar er en glad "alla hjärtans dag" önskar jag er också en lycklig och framgångsrik fasta där er lycka och glädje kan växa under året och åren framöver. Ni kommer att vara i mina böner varje dag för den intentionen. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program under den kommande veckan. Gud välsigne er alltid.

Johnny

19 - 25 februari Herren är medkänsla och kärlek
Jesus sade till sina lärjungar: "Älska era fiender och be för dem som förföljer er. På så sätt blir ni barn till er Fader i himlen. – I det här uttalandet har vi Jesu yttersta bud och utmaning. Det är en uppmaning att älska minst lika mycket när det inte går bra som vi älskar när allt är bra. Detta har alla möjliga konsekvenser för oss i de tre viktiga trosförhållandena: äktenskap, familj och trossamfund.
I äktenskapet är det så viktigt att inte låta saker ligga och gnaga utan att reda ut eventuella svårigheter omedelbart. Frestelsen är att hålla menings-skiljaktigheter igång och skada varandra ännu mer.
I familjelivet är det så lätt att låta våra känslor diktera hur vi förhåller oss till andra familjemedlemmar snarare än att fatta ett beslut att älska dem och komma över eventuella skillnader vi kan ha med dem.
I församlingen i stort är vi också kallade att se det goda snarare än det inte så goda hos dem som vi tillber tillsammans med.
PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, håll visdomen och kärleken framför oss,
vilken du har uppenbarat i din Son.
Hjälp oss som ett gift par att vara som honom i ord och handling.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, när vi erbjuder vårt äktenskaps sakrament till dig,
må vi leva våra liv i Ande och sanning
och så, komma till evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Kvälls-/nattbön tillsammans
Allsmäktige Gud, hjälp oss att leva efter kärlekens exempel
som ges till oss i Jesus, din Son.
Må vi genom vårt äktenskap komma till dess uppfyllelse i din närvaro.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen

Veckans diskussions och åtgärdsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du bidra mer till din sexuella relation med din fru / make? Prata om det den här veckan
För andra: Tänk på någon grupp som ägnar sig åt försoning av något slag. Hur kunde ni som par hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter