Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2023

Kära vänner!
 
Hoppas ni hade en fin dag igår, juldagen. Jag ber också att du och alla dina nära och kära ska få en riktigt god jul under resten av julen som för oss fram till den 7 januari.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag, den heliga familjen i Nasarets högtid och för veckan som följer för parbönen och/eller nyhetsbrevsartikeln. Jag sänder den till er med kärlek och i hopp om att den kommer att vara till hjälp för er på er kärleksresa mot varandra, i äktenskapet och i ert familjeliv.
Som alltid kommer ni att vara i mina böner varje dag i veckan. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar med glädje och frid. Och jag önskar er ett riktigt gott nytt år 2024. Må det bli ett år fyllt av glädje och hälsa och godhet. Tack för all er kärlek.
 
Johnny
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 31 december – 6 januari –  Den Heliga Familjen
"Under tiden växte barnet upp till mognad och fylldes av vishet, och Guds nåd var med honom". Det är alltid fascinerande att se barn växa upp. Varje liten scen är fylld av förundran. Det tar inte lång tid för varje barn att börja visa sin egen individualitet och speciella gåvor.  Detta är vad som också hände med Jesus.  Maria och Josef var tvungna att gå igenom alla känslor som finns hos  alla föräldrar överallt, och undrade hur den här pojken skulle bli. De oroade sig för honom. I dagens värld måste barn som växer upp kämpa med så mycket som står i vägen för deras verkliga utveckling.  Många dras bort från utövandet av sin tro och all verklig kunskap om Guds kärlek, till deras föräldrars och far- och morföräldrars stora sorg. Det är bara genom att arbeta tillsammans som föräldrar, som par, som gemenskap, som vi kan ge vidare denna trons högst värdefulla gåva.  Gör ditt hem till en plats för kärlek och bön, och gör din församling till en plats för glädje och välkomnande och Guds välvilja.
 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att leva som den Heliga familjen,
förenade i respekt och kärlek.
Låt vår kärlek till varandra i äktenskapet
hjälpa oss att ge nytt liv åt våra barn och barnbarn
och till alla dem som utgör våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vårt äktenskapets sakrament,
genom Marias, Guds Jungfru Moders, böner,
och av hennes man Josef
Förena våra familjer i frid och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Evige Fader, vi vill leva som Jesus, Maria och Josef,
i frid med dig och varandra.
Må vår kärlek  i äktenskapet hjälpa oss
att möta livets glädjeämnen och sorger.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ert äktenskap: Vad tycker du bäst om hos din fru som mor, din man som far?  Dela med dig av det den här veckan
Till andra: Vad är det du gillar bäst med din egen mamma och pappa? 
Säg det till dem den här veckan om det är möjligt – till och med i bön.                       

Läs hela inlägget »

Fjärde advent

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – den 4:e söndagen i advent – och veckan efter den. Det är en annorlunda vecka som väntar. Söndagen är en blandning. Söndagsmorgonen är den 4 advent,  och på kvällen är på julafton. Fjärde adventsveckan varar endast en förmiddag!! Men detta bidrag är fortfarande giltig för att ta oss igenom hela veckan.
 
Maria står i centrum för denna reflektion. Hon hjälper oss att veta vilka vi är som Guds älskade. Och hon står i centrum för julen som Kristi moder och hjälper oss som sådan att veta vad vår kallelse är att göra Kristus närvarande genom våra liv, både individuellt, som ett par, som en familj och som en församling.
 
Julen handlar inte bara om det som hände i Betlehem för två tusen år sedan. Det handlar också om vad som händer nu, där du är och där jag är. Kristus görs närvarande av oss i varje hörn av världen och i varje situation av mänskligt liv. Betlehem gör det möjligt för oss att tro på detta och leva efter det.
 
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under denna fantastiska vecka. Må Kristi frid vara med er så att ni kan njuta av den djupaste sanningen om vilka vi är och vem du är. Jag önskar er en riktigt god jul fylld av glädje och fröjd.
 
JohnnyD

Läs hela inlägget »

Tredje advent

Kära vänner!
Bifogat hittar du mitt bidrag för den 3:e söndagen i advent och veckan efter den för parbönen och/eller nyhetsbrevsbiten. Det är min bön att ni ska bli ännu mer förälskade i varandra under den kommande veckan.
Den centrala tanken i detta är att vi alla har kallelsen att göra Kristus närvarande genom vår kärlek till varandra. Genom att göra detta finner vi också trösten och kraften i Kristi närvaro för oss själva och för alla dem vi älskar.
Du kommer att vara i mina böner varje dag under den nya veckan. Jag tackar Gud för er och för allt som er kärlek för med sig till vår kyrka och vår värld. Och jag tackar er för era böner och för er godhet.
Johnny

Läs hela inlägget »

Andra advent

Kära vänner!
 
Bifogat är bidrag för nästa söndag – den 2:a söndagen i advent – och för veckan efter den för parbönen och/eller nyhetsbrevsbiten. Jag hoppas att denna första adventsvecka går bra för er i er kärlek till varandra och i ert familjeliv.
 
Temat för den kommande veckan är 'Bereden väg för Herren'. Vi gör detta för varandra i äktenskapet och familjelivet genom kärlek – det finns inget smidigare och underbarare än den väg som öppnats av kärleken. Fortsätt att arbeta på era kärleksrelationer, särskilt som ett par i äktenskapet. Det är detta som strålar ut till din familj och till din församling runt omkring dig. Gör dessa veckor av förberedelser till en speciell tid av glädje tillsammans och en tid av generositet mot dem som står dig närmast.
 
Som alltid lovar jag att be för er varje dag i den nya veckan. Må Gud välsigna er rikligt och skydda er och alla era nära och kära från allt ont. Tack för all er godhet och vänlighet.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Första advent

Kära vänner!
Med detta e-postmeddelande börjar vi ett nytt år i vår efterföljelse av Kristus, och börjar processen med att förbereda oss för julen och  tiden därefter. Det är dags att börja om på alla sätt och vis, så att detta för oss, kan bli en ny början och inte bara en fortsättning på det vi redan har gjort.
Jag skickar er mitt bidrag för första söndagen i advent för parbönen och/eller nyhetsbrevsbiten. Min förhoppning och bön varje vecka är att detta ska vara till hjälp för er, i er kärlek till varandra, i ert äktenskap och/eller i ert familjeliv. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i den nya veckan och det nya året, så att Gud kan välsigna er med glädje och frid.
Be för också  för mig och för alla dem som kommer att använda detta lilla program för bön och eftertanke. Må Gud vara med oss alla när vi firar denna speciella tid av Guds kärlek till oss. Tack. Gott Nytt År!!
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Vi närmar oss slutet av detta liturgiska år. Vart har året tagit vägen? Det har varit ett bra år för mig och förhoppningsvis för er också. Men det har också varit ett år med många utmaningar för oss och för den värld vi lever i.
Jag skickar er två omgångar av Parbönen och/eller Nyhetsbrevet den här veckan eftersom jag kommer att vara borta nästa vecka. Den andra av dessa är för Kristus Konungens högtid. Detta är den sista söndagen i detta liturgiska år och leder oss in i det nya trons år som börjar den första söndagen i advent, den 3 december. 
Jag hoppas att ni kommer att finna båda dessa till hjälp för er själva och för ert familjeliv såväl som för ert församlingsliv i er församling.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under dessa veckor, särskilt från Donegal där jag kommer att vara fram till nästa torsdag, den 23 november. Var snälla, håll mig också i era böner. Jag ber er också att be för alla dem som kommer att använda detta program för att växa i sitt äktenskap och familjeliv. Tack och Gud välsigne dig.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag sänder er, med min kärlek, mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – den 32:a söndagen under året – och för veckan efter den. Det är min bön att det ska vara till hjälp för er under den kommande veckan när ni växer i er kärlek till varandra i äktenskapet och familjelivet.
 
Temat är ett som kommer att vara med oss till och från under de närmaste veckorna: Håll er vakna!. Det är temat som kommer upp nu under advent. Nu är det dags att öva på det med varandra. Det betyder att ni ska vara uppmärksamma på varandra i ert äktenskap eller i er familj. Var observant på den andres behov och inte bara på dig själv. Sörj för dessa behov med kärlek och tillgivenhet, och upplev glädjen som detta ger dig och ditt hem.
 
Som alltid kommer jag att be för er varje dag under den kommande veckan. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta lilla program, så att Gud kan välsigna oss alla och alla par och familjer med Kristi frid och glädje. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Veckorna flyger förbi vilket ofta ses som ett gott tecken – tiden går fort när man gar roligt sägs det!! Jag hoppas att ni också upplever detta, särskilt glädjen i er kärlek till varandra i äktenskapet och i familjelivet samt i ert trosliv i er församling.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – den 31:a söndagen under året – för parbönen och/eller nyhetsbrevet och för veckan som följer. Jag sänder det till er med kärlek och med bön att ni ska fortsätta varje vecka att växa i er kärlek och på så sätt föra världen närmare fred och välbefinnande.
Jag kommer att be för er varje dag den kommande veckan, precis som jag gör varje dag den här veckan. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid. Tack för allt du ger oss.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag sänder er, med kärlek, mina bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet, för nästa söndag, den 30:e söndagen under året – och för veckan efter den. Som alltid hoppas jag att detta kommer att vara till hjälp för dig på din resa av kärlek och engagemang.
 
Temat är mycket vackert – kärlekens centrala roll i att leva ut vår tro på Kristus. Det tvåfaldiga budet att älska Gud och varandra blandas och leder oss från den ena till den andra och tillbaka. Och de leder er ut bortom er själva till era barn och samhället, och hela mänskligheten och hela skapelsen.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan, precis som ni är varje vecka. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar och hålla er nära varandra och Guds hjärta i Jesus Kristus. Be för mig och för alla dem som kommer att använda detta för sin egen resa under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny
 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – den 29:e söndagen under året– och för veckan som följer på den. Jag ber att detta ska vara till hjälp för er på er resa mot varandra i kärlek.

Temat för den kommande veckan är vikten av att lära oss att värdesätta varandra i äktenskapet och familjelivet såväl som bortom det, i vår församling och i slutändan att värdesätta vår tro på Gud så som vi känner den i Jesus Kristus. Detta på ett sätt som går utöver att "tycka om" varandra och till och med "älska" varandra. Hur kan ni arbeta mot det under den kommande veckan med era böner och samtal med varandra?

Ni kommer att finnas i mina böner varje dag när ni fortsätter er resa mot varandra och tillsammans mot Guds under och godhet. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta lilla program av bön och reflektion vecka för vecka. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar med frid och glädje.
 
Johnny 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 28: e söndagen under året - och veckan efter den. Ni kommer att vara i mina böner var och en av veckodagarna när ni ber och reflekterar över ert äktenskap och växer i er kärlek.
 
Temat är mycket relevant för äktenskap, särskilt den här veckan. Det handlar om ett bröllop. Detta är visionen av himlen för oss från Skrifterna, i vår eviga relation med Gud och med varandra. Det är ett av lycko- och glädjeämnena; av förväntan och frid; av öppenhet och äventyr.

Jag tackar Gud för varje par som jag känner och särskilt varje par som kommer att få detta och använda det under den kommande veckan för att växa i kärlek. Må Gud välsigna och belöna er för er godhet och ert engagemang för varandra och för oss i kyrkans liv. 
Må ditt hem vara fylld av glädjen i din kärlek och friden från Guds kärleks Ande. Tack

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 27: e söndagen under året - och veckan efter den. Som alltid hoppas jag att detta kommer att vara till hjälp för er.
 
Temat för det är tacksamhetens attityd. Detta är ett så viktigt tema för oss alla i våra relationer med varandra och med Gud. Tacksägelse är centralt för vår Gudstillbedjan. Det måste också vara centralt för vår kärlek till varandra i äktenskapet och familjelivet såväl som i våra församlingar.
 
Tack för privilegiet att få vara en del av er  kärleks- och trosresa varje vecka. Var säkra på att jag ber för er varje dag. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta lilla program för reflektion och bön varje vecka. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det användbart och uppmuntrande när ni  strävar efter mer i ert äktenskap och familjeliv.
 
Guds ord låter oss aldrig nöja oss med något annat än det bästa för oss själva och för varandra. Det är än en gång evangeliets utmaning för denna söndag. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan att ni kommer att växa i lyckan och glädjen i er kärlek och även i er tro. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda denna reflektion och bön under den kommande veckan.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Äntligen ser sommaren ut att vara över för i år. Den har varit bra för mig och jag hoppas att den har varit bra för er och alla era nära och kära också.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - 25: e söndagen under året- och för veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Temat är så väldigt viktigt för oss alla. Det handlar om att medvetet växa i uppskattning av det bra och goda hos varandra i ert äktenskap och familjeliv såväl som i våra församlingar,
Min bön för er under den kommande veckan kommer att vara att ni kommer att uppleva glädjen i er kärlek till varandra. Och jag ber att vi alla ska växa i vår känsla av tacksamhet för den tro som är vår i Kristus. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - den 24: e söndagen under året - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Tack för att ni är en del av denna bön, och vet att ni är en del av min bön varje dag.
 
Temat är återigen ett mycket speciellt tema – behovet av och vikten av förlåtelse. Detta är sant i varje aspekt av mänskligt liv. Men det är särskilt sant i livet för varje gift par och varje familj. Så mycket tid och energi slösas bort i oförlåtelse när vi hyser agg mot varandra.
 
Naturligtvis är förlåtelse mycket svårt. I själva verket är det omöjligt utan Guds hjälp eftersom det är en Guds gåva. Ibland är förlåtelse endast möjlig med hjälp av professionella rådgivare eller terapeuter. Vi måste göra allt som är nödvändigt för att få oss att förlåta oss själva och varandra så att vi kan behålla vår frid och kunna växa i kärlek.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i nästa vecka. Må Gud vara med er när ni lär er förlåtelsens konst och må ni växa i din kärlek varje dag. Be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - 23: e söndagen under året - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er och för alla dem ni älskar.

Temat för detta är en av mina favoriter från evangeliet. Det handlar om den underbara kraft vi har för att göra Kristus närvarande genom vår kärlek till varandra. Det gäller äktenskapet på ett särskilt sätt och även familjelivet. Men det gäller också vår gemenskap med varandra i våra församlingar.

Detta tema är också en stor tröst för oss idag eftersom vi beklagar det faktum att många människor ger upp utövandet av sin tro. Jesus säger att där två eller tre är samlade i hans namn är han där med dem. Han krävde inte stora folkmassor !! Naturligtvis bör detta inte hindra oss från att sörja när våra nära och kära inte längre går till mässan. Vi förminskas på grund av det och så blir också de. Det är en källa till sorg för oss alla.
Njut av bönen under den kommande veckan. Jag ber för er att ni ska växa i kärlek varje dag. Och jag ber att ni ska uppleva glädjen i er kärlek i ert dagliga liv. Gud välsigne er alltid. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - 22: e söndagen under året - och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i äktenskapet och familjelivet och även i livet i er  församling.
 
Återigen är Guds ord en kallelse till oss alla att välja vad som ska ge liv till oss och till alla dem vi älskar och att göra dessa val till vårt sätt att leva. Det är ofta svårt att göra dessa val eftersom vi har så bråttom i livet som det levs idag. Det är så viktigt att vi tar tid för och med varandra så att våra kärleksrelationer kan växa och blomstra. Kärlek är ett beslut och är ett av de viktigaste sanningarna som jag har stött på genom åren och jag vidarebefordrar det till er igen för nästa vecka.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag nästa vecka, som ni verkligen är varje vecka. Må Gud vara med er för att ge er glädje och frid, och genom dessa två gåvor, stor lycka i era hem och församlingar. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder denna reflektion under den kommande veckan.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag hade en härlig vecka i Donegal förra veckan, tack och lov. Det var fantastiskt att tillbringa tid med var och en av min familj och att också få träffa dem alla tillsammans. Vädret var bra – inte alla har trott mig när jag berättade det för dem!! Men det är sant, och jag känner mig utvilad nu för de kommande månaderna.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag och för veckan efter det. Det evangeliestället är kärnan i vår tro som Kristi efterföljare och i allt vi tror på och är kallade att utöva i vår kärlek till varandra i äktenskapet och familjelivet och i vår kristna gemenskap.
 
Jag kommer att be för er att Guds ord kommer att dra er ännu närmare varandra i kärlek och hängivenhet. Må glädjen i er kärlek växa sig allt starkare. Och må Guds välsignelse vara med alla dem ni älskar för att hålla dem alla säkra just nu. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ännu en gång den här veckan skickar jag er två veckor av parbönen och / eller nyhetsbrevet. På fredag hoppas jag kunna åka tillbaka till Donegal för ytterligare en veckas semester med min familj. Det ser jag fram emot.
 
De två veckor som ligger framför oss är fulla av rikedom för oss när vi arbetar på att växa i kärlek till varandra och i tro på Kristus och i beslutsamhet att vara hans kyrka. Tack för all er godhet och generositet med varandra och med församlingen.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag som alltid. Må Gud välsigna er och fylla er med Guds Ande, en Ande av kärlek och frid och entusiasm. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder det här programmet för sin tillväxt i äktenskap och tro.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag hoppas att ni har en liten paus just nu för att kunna uppdatera er inför de kommande månaderna. Jag känner mig väl utvilad efter min vecka i Donegal. En del av det kan bero på att jag ser fram emot ytterligare en vecka där vilken börjar den 11 augusti! Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - som råkar vara högtiden för ”Kristi förklaring” på berget - och för veckan efter det. Det är en härlig fest som är full av betydelse för oss alla i våra egna trosliv och i våra kärleksliv, i äktenskapet och familjelivet och även i vårt samhälle såväl som kyrkan. Jag hoppas som alltid att detta kommer att vara till hjälp för er själva och för alla dem ni älskar och bryr er om.
Ni är i mina böner varje dag när jag tackar Gud för er och för privilegiet att få vara i kontakt med er varje vecka. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program för bön och reflektion. Gud välsigne er och er familj.
Johnny

 6-12 augusti "Stå upp, var inte rädd"
"De (lärjungarna) lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus."  Så mycket av det vi känner till verkar kollapsa runt om oss idag. Vissa äktenskap bryts upp; familjer splittras; Kyrkan verkar förlora många av sina ungdomar och många är inte så unga längre. Samhället förändras i snabb takt, och inte alltid till det bättre. Många människor är rädda för framtiden., och ändå säger Jesus till oss "var inte rädda".  Han säger inte att vi inte ska känna oss rädda utan snarare inte leva fängslade av rädsla. Utmaningen är för gifta par är att leva sin kärlek till varandra så fullt ut de kan.  Det kommer att ge hopp till många andra. Den utmaningen är också till för varje familj för att bygga upp sitt hem som en plats där var och en verkligen kan vara hemma och det kommer att göra skillnad för många andra.  Naturligtvis är utmaningen för varje församling att förnya sitt åtagande att vara Kristi närvaro genom evangeliets glädje som levs som en gemenskap av tro, hopp och kärlek.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR

 
Morgonbön, när de vaknar
Gud vår Fader, du stärker vår tro och vår kärlek
genom att bekräfta dina profeters vittnesbörd
och visa oss dina älskade döttrars och söners prakt.
När vi lyssnar till din Sons röst
hjälp oss som gifta par att bli arvingar till evigt liv med honom
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtige Herre, gör dina gåvor heliga i oss.
Låt det andliga offret av vårt äktenskaps sakrament
göra oss till en evig gåva till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss styrkan i nytt liv
genom vår dagliga kärlek till varandra i äktenskapet.
Skydda oss med din kärlek
och förbereda oss för evig återlösning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
 
Veckans  diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilken särskild tid kommer ni att ge varandra den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för dem som lider av hungersnöd.  Hur skulle du kunna stödja den gruppen den här veckan?  

Läs hela inlägget »

 Kära vänner!
 
Återigen saknade jag att vara i kontakt med er förra veckan. Jag hade en riktigt fin tid i Donegal med min familj. Det var underbart att vara med dem och kunna tillbringa tid med var och en av dem och även vara tillsammans ett par gånger. Men ni var också mycket i mina tankar och böner varje dag, särskilt när jag firade mässan och tackade Gud för alla underbara människor i mitt liv.
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 17: e söndagen under året, och för veckan efter den. Huvudtemat för den är den avgörande betydelsen av att få tid för varandra och för det som är viktigast i våra liv. Semester är ett tillfälle då detta kan göras och jag har verkligen känt fördelen med det. Det också lika viktigt, eller kanske ännu viktigare, att få tid i vardagens liv och rörelse.
När ni tänker på detta och ber om det den kommande veckan hoppas jag att ni kan planera tid för varandra i äktenskapet, i familjen och även i förhållande till Gud och till den trosgemenskap som uppehåller er och som  ni fortsätter att uppehålla genom er närvaro och era gåvor. Jag kommer att be för er som alltid att Gud kommer att välsigna er med glädje i er kärlek, med energi i ert hopp och med vördnad i er tro.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat hittar du två delar av parbönen och / eller nyhetsbrevet för att täcka de två kommande veckorna. Jag hoppas komma till Donegal på fredag och jag kommer tillbaka till Clonard på lördag den tjugoandrad. Jag skickar de två ifall jag inte skulle hinna komma tillbaka till er nästa vecka - ni vet hur hektiskt det kan vara i Donegal!!
 Ni kommer att vara i mina böner varje dag under de kommande två veckorna som vanligt. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid och fortsätta att dra er närmare varandra i  glädje och kärlek. Tack för alla era böner och ert stöd. Jag uppskattar det väldigt mycket.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - 14: e söndagen under året - och för veckan efter den. Som alltid hoppas jag att ni kommer att finna detta till hjälp för er själva, ert familjeliv och ert liv i er församling.
 
Det finns nu en verklig känsla av semester i luften när jag hör om fler och fler människor som far till alla slags platser efter en hektisk tid med tentor och skolor som stänger. Temat för reflektionen är mycket lämpligt för den här tiden – kom till mig, säger Herren, så ska jag ge dig vila. Jag önskar dig och alla era nära och kära en vilsam och mycket trevlig tid om och när du får tid att koppla av.  Den stora utmaningen är dock att verkligen tro att den största källan till vila och glädje, ligger i vår kärlek till varandra i äktenskapet och familjelivet och även i vårt trosliv i Kristus och med varandra.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan framöver som alltid. Må Guds välsignelse vara med er för att ge er glädje och frid och föra er närmare varandra i kärlek. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Förra veckan när jag skrev till er närmade vi oss slutet av den högtidliga Novenan i Clonard. Den slutade i torsdags förra året och var en stor framgång på alla sätt, tack och lov. Jag hoppas att ni har haft en chans att vara med oss i en del , eller av hela den. Det var konstigt att gå upp på fredagsmorgonen utan alla männsiskor som hade varit här, men det var underbart att minnas alla människor som var här för att hedra Maria, vår Moder av evig hjälp, och välsignas rikligt av Gud.
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 13: e söndagen under året - och för veckan efter. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag som vanligt. Må Gud välsigna er i ert äktenskap, i er familj och i ert församlingsliv var ni än är. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta på något sätt för att reflektera över Guds ord och bli fångade i Guds kärlek. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Vi närmar oss nu slutet av den årliga Novena för att hedra ”Vår moder av evig hjälp i Clonard”. Vi började denna novena förra onsdagen och den slutar på torsdag. Kanske har du haft möjlighet att delta i en del av den eller under hela novenan, antingen i kyrkan eller online. Det har varit en stor framgång hittills och jag är säker på att de kommande två dagarna också kommer att vara bra. Jag har bett för dig och dina familjer och nära och kära varje dag.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag, den 12: e söndagen under året, och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familje- och församlingsliv. Huvudtemat för det är mycket viktigt - "Var inte rädd." Titta på var rädsla kan och formar kvaliteten på er kärlek till varandra i äktenskapet och / eller i familje- och församlingslivet och hantera det för att få större frihet.
 
Jag kommer att be för er varje dag i veckan som vanligt. Be för mig och för alla dem som använder detta program. Må Gud vara med oss alla för att ge oss frihet och glädje i vår tro och i vår kärlek. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Sedan pingsten för ett par veckor sedan har liturgin fokuserat på de viktigaste aspekterna av vår tro på Kristus – Faderns, Sonens och den Helige Andes sanne Gud, en Gud som är helt hängiven oss som Guds folk; Corpus Christi - Kristi ultimata gåva till oss, hans egen kropp och blod och hans kontinuerliga närvaro med oss i det heliga sakramentet; och sedan, på fredagen det Heliga Hjärtats högtid, ifall vi skulle missa sanningen om hur mycket Gud älskar oss.
 
Det är med allt detta i våra sinnen och hjärtan som vi nu går in i det som kallas vanlig tid – söndagarna under året. Det innebär att låta denna tro inspirera oss i vår vanliga vardag när vi hittar sätten att leva ut vår tro vecka för vecka och dag för dag.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 11: e söndagen under året - och veckan efter den. Temat är mycket lämpligt vår kallelse, hur vi lever som par, som familjer, som gemenskaper i vårt engagemang för Kristus och för varandra. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva.
 
Som alltid kommer jag att be för er varje dag i veckan. Må Gud vara med er för att välsigna er kärlek med lycka och glädje.  Må Gud välsigna alla dem ni älskar och dra dem nära Kristi hjärta i tro och kärlek. Tack för all er godhet.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag, Kristi kropps och blods högtid och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och ert liv i tro och kärlek.
 
Detta är en vacker fest i vår liturgi där vi förnyar vår tro på Kristi fulla gåva till oss. Det är också en kallelse att ge oss själva helt till varandra också i äktenskap och familjeliv såväl som i våra församlingar. Det är en fest för att fira friskheten i Guds kärlek i Kristi kropp och blod. Det är också en uppmaning att förnya samma anda av friskhet i våra kärleksrelationer, särskilt i äktenskapet.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan. Må Gud välsigna er och hjälpa er att växa i kärlekens glädje. Må Guds välsignelse vara med alla dem ni älskar för att skydda dem från all skada och få vara nära Kristi hjärta. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag hoppas att ni njuter av solskenet var n än är, eftersom jag är här i Clonard i Belfast! För oss i Irland är solskenet en underbar gåva eftersom det inte på något sätt är garanterat!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – Heliga trefaldighets dag - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Än en gång innebär det en stor utmaning för oss att aldrig nöja oss med mindre än vad som är möjligt i vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Jag litar på att ni kommer att finna det till hjälp för er själva under den kommande veckan.
 
Ni är i mina böner varje dag och jag kommer att be för er varje dag i veckan framöver också. Må Gud välsigna er kärlek till varandra i äktenskapet och i ert familjeliv. Må den välsignelsen sträcka sig ut till dem omkring dig och bortom jordens ändar. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta lilla program för bön och reflektion. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Pingst

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - pingstsöndagen - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Som alltid hoppas jag att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och ert familjeliv och i er församlingsgemenskap.

Pingsten är en av de viktigaste högtiderna i vårt trosliv. Vi firar den underbara sanningen att vi personligen och vi som par, familj, trossamfund och universell kyrka är fyllda av den Helige Andens kraft. På grund av det, har vi fått i uppdrag att praktisera denna sanning genom vårt sätt att älska varandra och naturligtvis genom vårt sätt att älska Gud.

Kärlek handlar inte om hur vi känner, även om det ofta kommer dit. Kärlekens kraft ses i hur vi bestämmer oss för att älska genom att sätta varandra först i våra prioriteringar dag för dag och timme för timme. Kärlek är en Guds gåva som är större än oss själva men är där för oss att ge liv och glädje och fred till vår värld.

Ni kommer att vara i mina böner som vanligt varje dag under den kommande veckan. Låt dig upptäcka mer av kärlekens stora äventyr utlevt i tro och hopp. Tack för din godhet.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag – Sjunde påsksöndagen, - och för veckan efter den. Som alltid sänder jag detta till er med kärlek och med hopp om att det kommer att vara till hjälp för er i er kärlek till varandra i äktenskapet, i familjelivet och i ert liv som en del av den trosgemenskap som ni tillhör.
 
" Jag är med eder alla dagar intill tidens ände.” Detta är det löfte som Jesus ger sina lärjungar, och till oss, när han lämnar dem vid himmelsfärden. Det är ett löfte som uppfylls i oss genom vår kärlek till varandra och det uppfylls genom oss för den värld vi lever i. Vilken underbar förmån vi har som Kristi efterföljare och som Guds folk.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan framöver när jag önskar er alla Guds välsignelser för er och för alla dem ni älskar. Be för mig och för alla dem som kommer att använda denna bön under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag hoppas att allt går bra för er och för alla dem du älskar. Tack och lov går det också bra här i Clonard. Det är underbart att förflytta sig genom maj månad med Maria, vår mor, som vägleder oss. Och naturligtvis hjälper det varmare vädret också!! Jag älskar den här tiden på året eftersom allt börjar kännas och se så bra ut.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - den sjätte påskksöndage - och för veckan efter den, och för parbönen och / eller nyhetsbrevet - jag lägger alltid in den biten om nyhetsbrevet eftersom jag vet att vissa församlingar använder detta i veckobrevet. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familje- och församlingsliv.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan som alltid. Må Gud fortsätta att välsigna er med glädje i er kärlek och frid i era liv. Fortsätt att be för mig också och för alla dem som använder denna bön vecka för vecka. Tack och Gud välsigne dig och alla dem du älskar.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

 Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag -  Femte påsksöndagen - och för veckan efter den, för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Det går till er med mina böner och kärlek. Må er kärlek till varandra som gifta par och familjer växa under den kommande veckan så att ni kan känna Guds underbara kärlek till er.
 
Temat för nästa vecka är viktigt - liksom alla veckans teman verkligen är!! Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Han är vägen till sanning och till liv. Kristi väg är kärlekens väg och Kristi sanning är kärlekens sanning. De mest intima miljöerna för allt detta finns inom dig - i er kärlek som ett par, som är engagerade i kärlek till livet och som en familj förenad i kärlek till varandra.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan, som ni är i mina böner varje dag i denna vecka. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid och till ett allt större engagemang för er kärlek till varandra.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen/nyhetsbrevet för nästa söndag den 4:e påsksöndagen - och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva som par och/eller en familj.
 
Jag hade några härliga dagar i Donegal förra veckan, tack och lov. Vädret var fantastiskt, och min familjs sällskap var ännu bättre! Jag saknade att skriva till er, men jag tänkte på och bad för er och alla era nära och kära. Ni kommer att vara i mina böner igen varje dag nästa vecka. Må Gud välsigna er med glädje i er kärlek till varandra. Må Gud ge er generositetens gåva mot varandra när ni färdas mot den enhet som är Guds önskan för er. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »
Kära vänner!
 
När jag skrev till er i tisdags tänkte jag skicka er mitt bidrag för veckan efter nästa och även för nästa söndag. Jag hoppas att kunna åka till Donegal i några dagar nästa vecka för att vara med min familj och kanske kan jag  inte komma i kontakt med er – det sociala livet i Donegal är vanligtvis hektiskt! Så här är det. Förresten finns det en tradition i kyrkan att de två lärjungarna i den här berättelsen är ett gift par.  
 
Jag inkluderar också något som jag stötte på på Twitter igår kväll som jag tycker är värt att vidarebefordra till er.
 
Gud välsigne er och alla dem du älskar.
 
Johnny
Läs hela inlägget »

Kära vänner! 

Bifogat hittar ni mitt bidrag för den andra söndagen i påsk och veckan efter den, för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Ni kommer att vara i mina böner när du använder detta för den pågående utvecklingen av ditt äktenskapsförhållande.
 
Glädje är ett av de viktigaste temana i Guds ord genom denna påsktid - glädje i vår tro på Kristus är uppstånden från de döda; glädje i vår kärlek till Gud och till varandra i äktenskapet, i familjelivet och i vår trosgemenskap; glädje i naturens och skapelsens underverk; och glädje som strålar ut till världen omkring oss. Det är inte lätt att glädjas åt världen omkring oss eller kyrkan i dag, men glädje är en gåva som vi kan skapa för varandra genom den livskvalitet som vi arbetar med i äktenskapet och familjelivet.

Jag ber att ni ska öppna upp för Andens maning under den här tiden och att ditt hem och din familj ska fyllas av kärlekens och mildhetens glädje under den kommande veckan. Tack för er godhet och generositet.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för påsksöndagen och påskveckan. För närvarande är vi mitt i stilla veckan och reflekterar över Kristi lidanden som leder till hans död på korset. Det är ett fantastiskt mysterium om Guds kärlek till oss och till hela mänskligheten och hela skapelsen. Jag hoppas att ni kan gå tillsammans med honom genom den här tiden och uppleva det underbara er själva.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan, som ni alltid är varje vecka. Jag ber att ni ska lära känna varandras stora godhet i ert äktenskap och i ert familjeliv. Jag ber att vi alla som kyrka, i dag ska fyllas av en anda av tacksamhet för allt vi har och är. Be för mig och för varandra att denna påsk kommer att bli riktigt bra för alla.  Tack.
 
Johnny 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Fastan flyger förbi! Om ytterligare ett par veckor är vi inne i påsktiden och det löfte som detta ger om nytt liv och nytt hopp. Jag ber att ni har en välsignad fasta som jag verkligen har, med Covid mitt i det, vilken jag återhämtar mig från
 under denna sista del av den!! Det här har varit en bra erfarenhet för mig.

Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för den femte söndagen i fastan och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp för er själva som par, som familjer och som församlingsgemenskaper under den kommande veckan.

Återigen handlar det om den avgörande saken av att välja prioriteringar och följa dem - prioriteringen att växa i kärlek i äktenskapet; att ständigt leva efter den prioriteringen att ge tid till varandra i familjelivet så att ert hem blir mer och mer en levande kyrka; prioriteringen att föra fram dina gåvor och talanger och ställa dem till tjänst för din församling så att världen omkring oss kan förvandlas genom Kristi död och uppståndelse.
 
Som alltid kommer ni att vara i mina tankar och böner varje dag i veckan som kommer. Må Gud vara med er för att ge er frid och glädje. Må ni finna stor glädje i er kärlek till varandra och er omsorg om alla omkring er. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag saknade verkligen att vara i kontakt med er förra veckan! Men ni var i mina tankar och böner varje dag. Det visade sig att jag inte kom till Donegal dessa dagar som tänkt. Jag hade istället Covid, och jag repar mig nu  efter symptomen av den! Donegal får vänta ett tag till.
 
Bifogat är mitt bidrag för den fjärde söndagen i fastan och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och att Herren för er närmare varandra och alla era nära och kära.
 
Denna söndag är också mors dag, som ni vet. Jag vill önska alla våra mödrar en mycket lycklig dag och jag tackar er för alla livets underverk som ni ger till våra familjer, våra samhällen och till vår värld. Jag kommer att be för er på ett mycket speciellt sätt på söndag att Gud må välsigna var och en av er med glädje och frid och att Gud kan skydda oss alla från all skada. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag skickar er två veckor av parbönen och / eller nyhetsbrevet den här veckan. Anledningen är att jag kommer att vara i Donegal nästa vecka i några dagar för att besöka min familj och jag kommer inte att ha tid eller möjlighet att kontakta er  nästa vecka.
Även om jag kommer att ha en liten paus kommer jag fortfarande att be för er varje dag. Jag tackar Gud för förmånen att känna så många underbara par och individer och jag tackar er för att ni accepterade mig i era liv.
Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med lycka och glädje och även med energi och frid för att främja er kärlek till varandra. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 I morgon är det som bekant askonsdag! Bifogat är min input för den första söndagen i fastan och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Jag önskar er all nåd från Gud för denna speciella tid. Må det vara en tid av stor tillväxt i vår tro, vårt hopp och vår kärlek, särskilt i er kärlek till varandra i äktenskapet.
Den här första söndagen får vi en bra start genom den tydliga uppmaningen att ställa in siktet på vad som verkligen är viktigt och inte bli distraherade av det som ser viktigt ut. I detta uppmanas vi att göra Guds ord till det enskilt viktigaste av allt. Om vi följer det ordet får vi liv och glädje.

Jag kommer att be för er varje dag i den här nya veckan och varje dag under fastan. Må ni ha glädje och frid och även en stor generositet till varandra i ert kärleksliv. Be för mig och för alla dem som använder detta program för reflektion och bön. Tack.

Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – sjunde söndagen under året - och veckan efter den, för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i ert äktenskap och/eller familjeliv samt i ert trosliv i er församling.

Två mycket viktiga saker händer inom denna tid. Nästa onsdag är det askonsdag som markerar början på fastan och idag är det Alla hjärtans dag. Även om dessa två saker ser väldigt olika ut har de koppling till varandra! Alla hjärtans dag är en dag att fira er kärlek till varandra på. Fastan är en tid att titta på hur ni kan växa i er kärlek och låta kärleken stråla ut till er familj och världen omkring er.

När jag nu önskar er en glad "alla hjärtans dag" önskar jag er också en lycklig och framgångsrik fasta där er lycka och glädje kan växa under året och åren framöver. Ni kommer att vara i mina böner varje dag för den intentionen. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program under den kommande veckan. Gud välsigne er alltid.

Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag, den sjätte söndagen under året, och för veckan efter det. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familjeliv och trosliv.
 
Temat handlar om Kristi kallelse till oss att förnya vår kärleksanda om och om igen så att vi kan uppleva livets fullhet i äktenskapet, i familjen och i församlingen. Frestelsen finns alltid där att nöja sig med medelmåttighet snarare än storhet i alla dessa relationer. Kristi sätt att älska för oss långt bortom medelmåttigheten och det är först dä4 vi kan känna livets under, men det handlar om att jobba på kärleken!
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som kommer. Må Gud hjälpa er att vara generösa mot varandra i kärlek. Må ni finna glädje och hopp på grund av den generositeten. Be för mig och för alla dem som kommer att använda denna reflektion och bön under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den femte söndagen under året, och för veckan efter den. Som alltid sänder jag detta till er med en bön i mitt hjärta om att ni ska finna det till hjälp för er själva i äktenskapet och i familjelivet och även i ert församlingsliv.
  Temat för den här veckan är vackert: Kristus säger till oss ”Ni är jordens salt; ni är världens ljus” Det kan bara sägas av en som är älskar oss. Det är så vi ser ut genom Kristi ögon. Jag hoppas att ni kommer att kunna glädjas åt detta i ert äktenskap och / eller ert familjeliv den här veckan. Jag hoppas och ber att också ni kommer att kunna se hur ni kan växa ännu mer in i den här bilden under den kommande veckan.
  Ni kommer att vara i mina böner varje dag att Gud ska vara med er för att välsigna er och uppmuntra er att älska alltmer fullständigt. Jag ber också att Gud må välsigna alla dem du älskar med glädje och frid. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner! 
  
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen / nyhetsbrevet för den fjärde söndagen under året - det är nästa söndag! – och veckan efter det. Jag hoppas som alltid att ni kommer att finna det till hjälp för er själva att leva er kärlek till varandra, särskilt i äktenskapet och även i ert familjeliv. 
  
Temat för det är att bli mer medveten om underverket av varandras gåva och gåvan av din kärlek till de andra som har fått dig att engagera dig i ett liv till att växa i din kärlek. Jag kommer att be för er varje dag i veckan att ni ska uppleva allt mer fullständigt glädjen i ert liv tillsammans och romantiken i att se fram emot framtiden tillsammans. 
  
Jag bifogar också ett litet dokument som jag stötte på på Twitter nyligen med bra tips för att växa i kärlek. Som med allt jag skickar er hoppas jag att ni kommer att njuta av att öva på dessa förslag!! Gud välsigne er alltid. Be för mig och för alla som kommer att få detta e-postmeddelande den här veckan. 
  
Johnny 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag missade att skriva till er förra veckan! Tack för era böner för framgången för vårt provinskapitel. Det gick väldigt bra och vi är nu på väg mot en ny och fräsch period på fyra år av vår resa som Redemptorister på Irland. Det är skönt att vara hemma igen igen och tillbaka till det jag kan bäst.
 
Bifogat finns mitt bidrag för Parbönen och/eller Nyhetsbrevet för nästa söndag – Tredje söndagen under året – och veckan därpå. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp för er själva. Återigen är temat mycket viktigt för att utveckla er kärlek till varandra som ett par och utåt mot er familj och församling.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan. Jag tackar Gud för er och er generösa kärlek till varandra. Och jag ber att Gud må välsigna er med ännu större glädje i er kärlek och ert äktenskap. Tack.
 
Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni har alla varit i mina böner under hela julen och nu in på det nya året. Jag hoppas att ni har upplevt Kristi frid i era hjärtan och hemma, trots många av de sjukdomar som verkar cirkulera för närvarande. Jag önskar er och alla era nära och kära ett mycket gott nytt år. Må Gud välsigna er med hälsa och lycka hela 2023.
 
Jag skickar er två delar av parbönen / nyhetsbrevet den här veckan. På söndag samlas alla vi redemptorister för det vi kallar vårt provinskapitel. Detta sker vart fjärde år och är ett tillfälle att se tillbaka på de senaste fyra åren och planera för de kommande fyra. Det betyder att jag inte skulle kunna skicka mitt vanliga bidrag till er nästa vecka. Be för oss under den här tiden att vi kan fatta bra beslut om framtiden.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna de bifogade dokumenten till hjälp för er själva under dessa två veckor. Ni kommer att fortsätta att vara i mina böner varje dag - även under kapitlet!! Må Gud välsigna er och era familjer och alla dem ni älskar. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »