Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska


Laddar innehåll...

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2023

Kära vänner!
 
Fastan flyger förbi! Om ytterligare ett par veckor är vi inne i påsktiden och det löfte som detta ger om nytt liv och nytt hopp. Jag ber att ni har en välsignad fasta som jag verkligen har, med Covid mitt i det, vilken jag återhämtar mig från
 under denna sista del av den!! Det här har varit en bra erfarenhet för mig.

Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för den femte söndagen i fastan och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp för er själva som par, som familjer och som församlingsgemenskaper under den kommande veckan.

Återigen handlar det om den avgörande saken av att välja prioriteringar och följa dem - prioriteringen att växa i kärlek i äktenskapet; att ständigt leva efter den prioriteringen att ge tid till varandra i familjelivet så att ert hem blir mer och mer en levande kyrka; prioriteringen att föra fram dina gåvor och talanger och ställa dem till tjänst för din församling så att världen omkring oss kan förvandlas genom Kristi död och uppståndelse.
 
Som alltid kommer ni att vara i mina tankar och böner varje dag i veckan som kommer. Må Gud vara med er för att ge er frid och glädje. Må ni finna stor glädje i er kärlek till varandra och er omsorg om alla omkring er. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag saknade verkligen att vara i kontakt med er förra veckan! Men ni var i mina tankar och böner varje dag. Det visade sig att jag inte kom till Donegal dessa dagar som tänkt. Jag hade istället Covid, och jag repar mig nu  efter symptomen av den! Donegal får vänta ett tag till.
 
Bifogat är mitt bidrag för den fjärde söndagen i fastan och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och att Herren för er närmare varandra och alla era nära och kära.
 
Denna söndag är också mors dag, som ni vet. Jag vill önska alla våra mödrar en mycket lycklig dag och jag tackar er för alla livets underverk som ni ger till våra familjer, våra samhällen och till vår värld. Jag kommer att be för er på ett mycket speciellt sätt på söndag att Gud må välsigna var och en av er med glädje och frid och att Gud kan skydda oss alla från all skada. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag skickar er två veckor av parbönen och / eller nyhetsbrevet den här veckan. Anledningen är att jag kommer att vara i Donegal nästa vecka i några dagar för att besöka min familj och jag kommer inte att ha tid eller möjlighet att kontakta er  nästa vecka.
Även om jag kommer att ha en liten paus kommer jag fortfarande att be för er varje dag. Jag tackar Gud för förmånen att känna så många underbara par och individer och jag tackar er för att ni accepterade mig i era liv.
Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med lycka och glädje och även med energi och frid för att främja er kärlek till varandra. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 I morgon är det som bekant askonsdag! Bifogat är min input för den första söndagen i fastan och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Jag önskar er all nåd från Gud för denna speciella tid. Må det vara en tid av stor tillväxt i vår tro, vårt hopp och vår kärlek, särskilt i er kärlek till varandra i äktenskapet.
Den här första söndagen får vi en bra start genom den tydliga uppmaningen att ställa in siktet på vad som verkligen är viktigt och inte bli distraherade av det som ser viktigt ut. I detta uppmanas vi att göra Guds ord till det enskilt viktigaste av allt. Om vi följer det ordet får vi liv och glädje.

Jag kommer att be för er varje dag i den här nya veckan och varje dag under fastan. Må ni ha glädje och frid och även en stor generositet till varandra i ert kärleksliv. Be för mig och för alla dem som använder detta program för reflektion och bön. Tack.

Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – sjunde söndagen under året - och veckan efter den, för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i ert äktenskap och/eller familjeliv samt i ert trosliv i er församling.

Två mycket viktiga saker händer inom denna tid. Nästa onsdag är det askonsdag som markerar början på fastan och idag är det Alla hjärtans dag. Även om dessa två saker ser väldigt olika ut har de koppling till varandra! Alla hjärtans dag är en dag att fira er kärlek till varandra på. Fastan är en tid att titta på hur ni kan växa i er kärlek och låta kärleken stråla ut till er familj och världen omkring er.

När jag nu önskar er en glad "alla hjärtans dag" önskar jag er också en lycklig och framgångsrik fasta där er lycka och glädje kan växa under året och åren framöver. Ni kommer att vara i mina böner varje dag för den intentionen. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program under den kommande veckan. Gud välsigne er alltid.

Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag, den sjätte söndagen under året, och för veckan efter det. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familjeliv och trosliv.
 
Temat handlar om Kristi kallelse till oss att förnya vår kärleksanda om och om igen så att vi kan uppleva livets fullhet i äktenskapet, i familjen och i församlingen. Frestelsen finns alltid där att nöja sig med medelmåttighet snarare än storhet i alla dessa relationer. Kristi sätt att älska för oss långt bortom medelmåttigheten och det är först dä4 vi kan känna livets under, men det handlar om att jobba på kärleken!
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som kommer. Må Gud hjälpa er att vara generösa mot varandra i kärlek. Må ni finna glädje och hopp på grund av den generositeten. Be för mig och för alla dem som kommer att använda denna reflektion och bön under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den femte söndagen under året, och för veckan efter den. Som alltid sänder jag detta till er med en bön i mitt hjärta om att ni ska finna det till hjälp för er själva i äktenskapet och i familjelivet och även i ert församlingsliv.
  Temat för den här veckan är vackert: Kristus säger till oss ”Ni är jordens salt; ni är världens ljus” Det kan bara sägas av en som är älskar oss. Det är så vi ser ut genom Kristi ögon. Jag hoppas att ni kommer att kunna glädjas åt detta i ert äktenskap och / eller ert familjeliv den här veckan. Jag hoppas och ber att också ni kommer att kunna se hur ni kan växa ännu mer in i den här bilden under den kommande veckan.
  Ni kommer att vara i mina böner varje dag att Gud ska vara med er för att välsigna er och uppmuntra er att älska alltmer fullständigt. Jag ber också att Gud må välsigna alla dem du älskar med glädje och frid. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner! 
  
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen / nyhetsbrevet för den fjärde söndagen under året - det är nästa söndag! – och veckan efter det. Jag hoppas som alltid att ni kommer att finna det till hjälp för er själva att leva er kärlek till varandra, särskilt i äktenskapet och även i ert familjeliv. 
  
Temat för det är att bli mer medveten om underverket av varandras gåva och gåvan av din kärlek till de andra som har fått dig att engagera dig i ett liv till att växa i din kärlek. Jag kommer att be för er varje dag i veckan att ni ska uppleva allt mer fullständigt glädjen i ert liv tillsammans och romantiken i att se fram emot framtiden tillsammans. 
  
Jag bifogar också ett litet dokument som jag stötte på på Twitter nyligen med bra tips för att växa i kärlek. Som med allt jag skickar er hoppas jag att ni kommer att njuta av att öva på dessa förslag!! Gud välsigne er alltid. Be för mig och för alla som kommer att få detta e-postmeddelande den här veckan. 
  
Johnny 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag missade att skriva till er förra veckan! Tack för era böner för framgången för vårt provinskapitel. Det gick väldigt bra och vi är nu på väg mot en ny och fräsch period på fyra år av vår resa som Redemptorister på Irland. Det är skönt att vara hemma igen igen och tillbaka till det jag kan bäst.
 
Bifogat finns mitt bidrag för Parbönen och/eller Nyhetsbrevet för nästa söndag – Tredje söndagen under året – och veckan därpå. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp för er själva. Återigen är temat mycket viktigt för att utveckla er kärlek till varandra som ett par och utåt mot er familj och församling.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan. Jag tackar Gud för er och er generösa kärlek till varandra. Och jag ber att Gud må välsigna er med ännu större glädje i er kärlek och ert äktenskap. Tack.
 
Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni har alla varit i mina böner under hela julen och nu in på det nya året. Jag hoppas att ni har upplevt Kristi frid i era hjärtan och hemma, trots många av de sjukdomar som verkar cirkulera för närvarande. Jag önskar er och alla era nära och kära ett mycket gott nytt år. Må Gud välsigna er med hälsa och lycka hela 2023.
 
Jag skickar er två delar av parbönen / nyhetsbrevet den här veckan. På söndag samlas alla vi redemptorister för det vi kallar vårt provinskapitel. Detta sker vart fjärde år och är ett tillfälle att se tillbaka på de senaste fyra åren och planera för de kommande fyra. Det betyder att jag inte skulle kunna skicka mitt vanliga bidrag till er nästa vecka. Be för oss under den här tiden att vi kan fatta bra beslut om framtiden.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna de bifogade dokumenten till hjälp för er själva under dessa två veckor. Ni kommer att fortsätta att vara i mina böner varje dag - även under kapitlet!! Må Gud välsigna er och era familjer och alla dem ni älskar. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »