Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 12

Kära vänner!
Ni har varit i mina tankar och böner under julperioden. Jag hoppas att ni har upplevt mycket av glädjen i denna fantastiska Guds gåva och att ni och alla era nära och kära har hållits säkra från hotet av Covid-19-viruset.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande veckan. Det är en stor påminnelse till oss alla om att julen ännu inte är över! Det ligger i luften nu, att vi ska gå från den, vidare över till det nya året och allt som det medför, men för oss som kristna, fortsätter julen fram till högtiden för "Herrns dop", som är  söndagen den 10 januari. Därefter låter vi vårt efterföljande av Kristus, leda oss in i nästa steg på vår resa av tro och kärlek.
Som alltid kommer ni att vara med mig i mina böner varje dag i den kommande veckan. Må ni  alla ha ett mycket gott nytt år och låt 2021 bli ett bättre år för er och för oss alla. Fortsätt att be för mig och för alla som följer detta program. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Med detta mail kan jag äntligen önska er en mycket God jul. Om ett par dagar kommer vi att fira den stora högtiden för Kristi födelse i vårt mänskliga kött och en bekräftelse för oss att vi är förenade med vår Gud.
   Det kommer att bli en annan jul för oss alla, men det bör inte innebära att den trots allt, inte kan bli väldigt bra. Det är till stor del upp till var och en av oss att ge glädje och lycka till varandra i våra hem och familjer och i vårt samhälle.
   Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter det. Temat är som alltid Den heliga familjen, söndagen efter juldagen. Gör det till en vecka att engagera sig ännu en gång till att växa i er förälskelse som par, som familjer och som Kristi efterföljare. Må alla våra hem vara platser för Kristi närvaro och källor till hans frid genom inre värdet på vår kärlek, tro och av hopp när vi tillåter oss att utvecklas under det kommande året.
...Må Gud vara med er för att göra 2021 till ett riktigt nytt, ochbättre, år för oss alla.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det känns inte som om det har gått en hel vecka sedan jag skrev till er senast! Ni har varit i mina böner hela veckan sedan dess och jag hoppas att ni är säkra och välbehållna. Tack gode Gud mår vi alla bra här i Clonard kloster, i Belfast.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och den kommande veckan. Maria är kärnan i denna reflektion och hur hon hjälper oss att förstå hur mycket vi är älskade och efterfrågade av Gud till att leva våra liv av kärlek till fullo, så att vår glädje kan bli fulländad. 
Jag kommer att be för er som alltid under nästa vecka. Jag ber om era förböner för en kvinna som heter Anne. Hon fick en mycket allvarlig diagnos för några dagar sedan där hon fick veta att hon bara har en kort tid kvar att leva. Be för henne och hennes familj som är chockade av denna nyhet. Och vi ber för alla andra som lider under denna advents- och juletid. Gud välsigne er alltid. Tack ska ni ha.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Veckorna flyger förbi! Det känns som att det var så sent som igår som jag skickade ut mitt bidrag för den här veckan. Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan esom kommer. Det är tredje adventsveckan och en tydlig indikation på att vi närmar oss julen i snabb takt.
Alla erkänner att denna jul inte kommer att bli som andra jular på grund av de begränsningar som viruset ålägger oss. Det betyder inte att det inte kan bli en stor jul för oss. Det är upp till var och en av oss att göra dessa två kommande veckor till en tid att att arbeta på  och skapa en atmosfär av glädje och lycka i våra hem och familjer. Det är en tid att också titta utåt och se hur vi kan bringa lycka till andra inom begränsningarna av Covid-19.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag nästa vecka som vanligt när jag ber Gud att vara med er och välsigna er med generositet i er kärlek och i er omsorg om varandra och för dem runt omkring er. Tack för att ni ber för mig och för alla som deltar i detta äktenskapsprogram.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Idag börjar vi december månad och vi är i ”lock down” här i norra Irland! Alla verkar prata om hur annorlunda den här julen kommer att bli. Vissa människor föreslår till och med att vi borde skjuta upp julen ett par månader och att vi kanske skulle kunna fira den ordentligt senare!
   Den kommer att bli annorlunda, men det betyder inte att den inte kan bli en av de bästa jular vi någonsin haft. Vi förunnas på grund av Covid-19 och de begränsningar som ligger på oss på grund av detta att på alla sätt gå tillbaka till det väsentliga. Det väsentliga för julen är att vi firar det under som Kristi födelse är, i stallet, i Betlehem, i total fattigdom och gömd undan från alla. Hur passande är det inte i år. Det är upp till oss som troende och kärleksfulla människor att gå in i detta mysterium och verkligen låta det röra våra hjärtan och våra liv. Det är upp till var och en av oss att hitta sätt att göra det på, för att det ska bli till en mycket speciell tid för våra familjer och dem vi älskar.
   Vi kan använda dessa kommande tre veckor för att förbereda oss för detta firande och göra våra planer så att de blir mer livgivande, trots att de kommer att vara annorlunda. Börja dessa förberedelser med att förnya er  kärlek till varandra i ert äktenskap och familjeliv. Stora saker kan hända därifrån.
   Ni kommer att vara i mina böner som alltid genom denna tid. Fortsätt att be för mig och för varandra. Och må Gud välsigna er alltid och hålla er och era nära och kära säkra genom denna tid.
Johnny

Läs hela inlägget »