Nittonde söndagen under året

Kära vänner!
Jag hade en härlig text från ett gift par i veckan som berättade för mig hur mycket de gläds åt diskussions och aktivitetsfrågorna varje vecka och hur de upplever  frågorna utmanande för dem själva. Det var jättebra för mig att höra det. Jag hoppas att många av er andra också kommer att uppleva detsamma allteftersom ni jobbar med detta program vecka för vecka. Det är ett privilegium för mig att vara en del av er kärleksresa och jag tackar er för det. Som jag ofta har berättat för er, är ni i mina böner varje vecka, och jag ber att Gud ska vara med er för att hjälpa er att växa i er kärlek, så att er kärlek kan ge er och många andra hopp och att detta hopp kan förnya allas tro. Dessa veckor handlar om livets bröd som ges till oss i Kristus. Må vi alla växa i vår uppskattning av denna stora gåva, särskilt i eukaristin. Gud alltid välsigne er.
Johnny  

12-18 augusti, Jag är livets bröd
Jesus sade till folket: "Jag är livets bröd. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att värl­den skall le­va.”
"Den överlägsnaste extraordinära gåva som Gud har gett till  sitt folk är eukaristin. I den uppmanas vi hela tiden att få Kristi kropp och blod som vår näring på livets väg. Där firar vi världens frälsning och förnyar den frälsningen varje gång vi firar den. Denna vecka är en tid att reflektera över vår uppskattning av denna underbara gåva och förnya vår entusiasm för den. Eftersom den är så tillgängligt kan vi lätt vänja oss och ta den för givet och vi kan då förlora glädjen över den. I eukaristin talar Gud mest tydligt om omfattningen av hans kärlek och hur speciella vi är för honom. För att leva som ett folk i eukaristin behöver vi också tala tydligt om vår kärlek till varandra i våra hem och i vår församling.
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evig levande Gud,
din ande gjorde oss till dina barn
trygga med att kalla dig fader.
Föröka din ande inom oss som ett gift par
och för oss ​​till vårt utlovade arv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Kraftens Gud, givare av alla våra gåvor,
ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet
och gör det till sakramentet för vår frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, låt vårt äktenskaps sakrament som du ger oss,
föra oss till frälsning
och hålla oss trogna mot ditt sannings ljus.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: När hade ni senast en romantisk kväll tillsammans? Minns det och planera en annan för den här veckan. Njut av den!
För andra: Finns det någon som du inte är sams med? Gör något som ett par för att rätta till det  den här veckan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter