Kristus konungens dag

Kära vänner! 
Med detta bidrag till Bön för äktenskap och familjelivs nyhetsbrev kommer vi till slutet av ännu ett liturgiskt år i vårt efterföljande av Kristus i tro. Tack för all er vänlighet mot mig det senaste året. Det är ett stort nöje och privilegium att få vara i kontakt med er vecka efter vecka och att vara med  er i bön varje dag, under veckan. Jag hoppas att ni kommer att finna den bifogade filen till hjälp för er själva under den kommande veckan. Du kommer att vara i mina böner varje dag som vanligt och jag ber dig att be för mig och för alla dem som är en del av denna parbön och för alla gifta par.
 
Jag ser fram emot att börja ett nytt år med er nästa vecka, med första söndagen i advent. Under tiden, må Gud välsigna er och alla era nära och kära och skydda oss alla från Covid-19-viruset som fortfarande härjar i våra familjer och samhällen. Tack för all er godhet.
 
Johnny

21 27 november,  Kristus vår konung 
Jesus sade till Pilatus: "Den som hör till sanningen lyssnar till min röst."  Vi firar Kristus som konung, inte i betydelsen som världen omkring oss ser det,  som någon som ser till makt och styrka, utan som den som har sanningens sanna kraft. I honom känner vi Gud som en som älskar oss så mycket att han har gett oss sin ende Son för att föra oss till en kunskap om sin kärlek. I Kristus får vi också lära känna de djupaste sanningarna om oss själva – att varje människa är gjord till Guds avbild; att var och en av oss är en boningsplats för Guds Helige Ande; att vi är ämnade för evigt liv; att det enda sättet att leva ett mänskligt liv fullt ut är att älska Gud med hela våra hjärtan och att älska vår nästa som oss själva. Det har sagts att kristendomen inte har misslyckats så mycket, eftersom den aldrig har prövats!
  Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R
.

Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige och barmhärtig Gud,
du bryter ondskans kraft och gör allt nytt
i din Son Jesus Kristus, universums konung.
Må allt i himmelen och på jorden hylla din härlighet
och låt oss som par aldrig sluta att prisa och ära dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Kärleksfulla Gud, vi erbjuder dig vårt äktenskaps sakrament
genom vilken din Son försonar mänskligheten.
Må han bringa enighet och fred till världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, du ger oss Kristus, hela skapelsens konung,
att vara vår lärare och vår bror.
Hjälp oss att leva vårt äktenskap genom hans evangelium
och föra oss till glädjen i hans rike.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: När du ser tillbaka på det senaste året, ta tid till att be om förlåtelse för beteendemönster som kan ha orsakat ensamhet för varandra. Hur kan ni ge varandra hopp den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för hemlösa och utblottade.  Hur kan du  som par hjälpa den gruppen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter