Pingst

Kära vänner!
Vi har nu kommit till slutet av påsktiden, där vi har förnyat vår tro och glädje i Kristus som uppstått från de döda - åtminstone var det tanken med den!! Med pingsten går vi nu in i vårt liv som Kristi kropp i vår värld av idag, i äktenskapet, familjen och samhällslivet. Tack för er kärlek och engagemang under de senaste veckorna. Jag ber att ni kommer att åtnjuta fördelarna av tron under veckorna och månaderna framåt. Tack för era böner för mig. Jag lovar återigen att be för er och alla era nära och kära.  
Johnny

 20  - 26: e maj, pingst
Jesus sade till sina lärjungar: "Frid vara med eder. Som Fadern sänder mig så sänder jag er. » Då andades han på dem och sade:" Ta emot den Helige Ande." När vi firar pingsten i våra hem och våra församlingar finns det två egenskaper vi behöver utveckla - frid och kraft. Frid är Kristi längtan efter oss när vi vandrar med honom och med varandra. Men frid är inte en passiv sak. Det är snarare ett dynamiskt sätt att leva på. Vi ska vara hans vittnen i världen, och så ger han oss sin Helige Ande så att vi kan få den kraft vi behöver för att kunna vittna om honom genom kärleken. Denna kärlek praktiseras och utvecklas i äktenskapet och familjelivet. Det måste utvidgas till församlingslivet. Vårt motto för denna pingstvecka kan vara: "Älska som om allt beror på dig. Lev ditt liv som om allt beror på Gud. "
DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, låt Anden som du sände till din kyrka,
för att påbörja undervisningen om evangeliet,
fortsätt att verka i världen genom vår kärlek till varandra i vårt äktenskap
och genom hjärtat på alla dem som tror.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Kärlekens Gud, låt Anden du lovade leda oss ​​in i all sanning och göra oss fria. Avslöja för oss genom  samma Ande,
den fullständiga betydelsen av vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber  om genom Kristus, Vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Fader låt vår kärlek till varandra i äktenskapet
hjälpa oss fram till vår eviga återlösning.
Bevara andens kraft inom oss
och skydda de gåvor du har gett till din kyrka
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan ni som ett par berätta för alla era barn om de speciella gåvorna ni ser i dem och berätta för dem om er kärlek till dem  den här veckan?
För andra: Känner du till någon grupp i din församling som arbetar för unga? Hur kan du stödja dem den här veckan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter