Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2018 > 04

Colettes brev»
Kära vänner!

Jag är ledsen för förseningen i förra veckan men det kunde inte hjälpas. Det fanns ingen internettäckning där jag befann mig. Jag hoppas att ni så småningom fick nyhetsbrevet även om det blev försenat. Jag skickar er ”Bön för äktenskap och familj” för två veckor framåt den här veckan, eftersom jag åker till Skottland på måndagsmorgon och är inte säker på var jag kommer att vara i veckan. Ni är ofta i mina böner, vänligen be också för mig. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid och må Gud skydda er på alla sätt.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Jag är ledsen att jag är lite sen att få ut nyhetsbrevet till er den här veckan. Jag är på ett församlingsuppdrag i Co Cavan i veckan, och det var bara i morse som jag hade internetuppkoppling. Ni har varit i mina böner här, att Gud ska fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid i  er kärlek och i er familj.
 Johnny  

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är svårt att tro att vi nästan redan är i mitten av april!! Jag hoppas att allt går bra för er och för alla era nära och kära. Jag bifogar ”bön för äktenskap och familj” för nästa vecka och ber att ni finner det användbart för er själva och er församling när det delas ut. Jag håller på att förbereda mig för ett nytt församlingsuppdrag på lördag. Vi kommer till Templeport, Co. Cavan så jag hoppas att ni kommer att be för oss där och att alla folk i trakten kommer att ge ett gensvar och få ut mycket av det. Gud välsigne er alltid.
Johnny 

Läs hela inlägget »

Colettes blogg»
Kära vänner!

Hälsningar från ett soligt, duggregnande, Donegal!! Trots allt regn är det bra att få vara här hos min familj i några dagar. Jag tänker på er och ber för er. Jag har bifogat mitt bidrag för den andra påsksöndagen. Jag hoppas det kommer att ge er glädje. Var säker på att jag ska be för er under näst kommande vecka att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära med frid och glädje under denna påsktid. Be också för mig.
Johnny 

 8 - 14 april,  Min Herre och min Gud
Jesus sade: " Frid vare med er, såsom Fadern har sänt mig så sänder jag er." Vi är alla väldigt bekanta idag med idén om fredsprocesser - i Nordirland, Mellanöstern och så vidare. Jesus behöver att vi engagerar oss i fredsprocesser i våra förhållande till varandra så att vi kan vara hans lärjungar och sanna vittnen om hans uppståndelse. Vi behöver först och främst lägga bort alla massförstörelsevapen som kritik, ilska, känslokyla, själviskhet etc. Vi måste istället sätta in Guds Andes egenskaper, nämligen kärlek, glädje, frid, tålamod etc. Den här veckan bör vi öva oss i dessa egenskaper i våra hem som hustru och man, som föräldrar och familj. Vi måste också träna på dem när vi bygger vår församling till Guds ära.
 DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Johnny Doherty, C.Ss.R


Morgonbön, när vi vaknar
Barmhärtighetens Gud, du renar våra synder i vatten,
du föder oss på nytt i Anden, och löser oss i Kristi blod.
Öka vår medvetenhet om dessa välsignelser i vårt äktenskap
när vi firar Kristi uppståndelse
och förnya livets gåva och kärlek inom oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Kärlekens Gud, genom tron och dopet
har vi blivit en ny skapelse.
Acceptera  gåvan av vår kärlek  till varandra i äktenskapet
och för oss till den eviga glädjen.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige Gud, vi tackar dig för din kärlek till oss.
Låt skönheten och det goda i vårt äktenskap
leva för evigt i våra sinnen och hjärtan.
Detta ber vi om genom Kristus Vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är några av de välsignelser som ni har upplevt i ert liv tillsammans? Dela dessa i veckan med varandra.
För andra: Ta reda på om någon grupp som arbetar för fred. Hur kan ni som ett par hjälpa dem den här veckan?

Läs hela inlägget »