Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 05

Pingstdagen

Kära vänner!
Jag är ganska förvånad över att med detta mejl, förflyttar vi oss in i juni månad. Vart har tiden tagit vägen? Trots att vi har varit i ”lock down” de senaste månaderna har tiden flugit förbi. Jag hoppas att ni klarar att hanterar på ett bra sätt och att ni och alla era nära och kära har klarat sig från viruset.

Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka, som börjar med Pingstssöndagen. Detta är en underbar högtid när vi firar Guds kärlek som utgjuts över oss genom den Helige Andes ankomst. Det är också högtiden för vårt verkställande av att föra denna stora gåva av Guds kärlek till den värld vi lever i genom våra familjer och samhällen. Den Helige Ande arbetar genom äktenskapets sakrament på ett mycket speciellt sätt på grund av heligheten i den engagerade kärlek som ni delar med varandra. Jag tackar Gud för er och för den gåva ni är till kyrkan och till världen.

Jag ber om era böner denna vecka för Maurice & Nora Mathers, ett par som har varit med mig sedan början av mitt ministerium för äktenskapet. Nora dog i fredags och begravdes igår, måndag. Vi ber Gud att ge henne evig vila.  Och vi ber Gud att välsigna Maurice med frid och förnöjsamhet i vetskapen om det underbara liv som de har levt i äktenskapets sakrament. Och må Guds välsignelse vara med deras familj som nu sörjer sin mor och med oss alla som kommer att sakna Nora mycket.

Må Gud fortsätta att välsigna dig och alla dina nära och kära och hålla dig säker från de hemska effekterna av detta virus. Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Den goda nyheten för närvarande är att kyrkorna öppnar igen för personlig bön - det är kyrkbyggnaden! Det underbara är att kyrkorna aldrig riktigt stängdes och aldrig kan stängas när vi tänker på dem som du och jag, de människor som är kyrkan. Tack för att du är öppen för bön hela tiden.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka, veckan för Kristi himmelsfärd. För oss på Irland kommer denna högtidsdag att äga rum nästa söndag – för människor på andra platser kommer den att vara på denna kommande torsdag.  Oavsett vilken dag det är för oss, är Guds ord lika kraftfullt. Det är löftet som Kristus ger oss, att han är med oss ända tills tidens slut - och vi är med honom tills tidens slut.
 
Låt oss hålla varandra i våra böner varje dag så att vi kan komma till en verklig kunskap om sanningen i hans löfte och fyllas med den glädje som bara han kan tillföra oss.  Gud välsigne er och alla era nära och kära.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tack för ännu en vecka av tro, hopp och kärlek och för att vi får dela det med varandra och med andra. Vår tro är ett underbart stöd genom denna svåra tidv och vi behöver varandras stöd i vår tro.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka. Det signalerar pingstens närmande för oss eftersom Jesus redan säger att han kommer att sända oss sanningens Ande. Min reflektion handlar om vad det betyder för oss och för dig i ditt äktenskap och/eller familjeliv och i din församling.

Ni kommer att vara i mina böner som alltid under den kommande veckan. Må ni fyllas med denna  Sanningens Ande och finna kärlekens glädje genom varandra.  Be också för mig och för alla dem som följer detta trosprogram. Gud välsigne er alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Trots den nedstängning áv samhället som vi upplever, så verkar tiden flyga förbi. Det är svårt att tro att det redan är fyra veckor sedan påsk och med detta mejl förbereder vi oss för den femte veckan! Jag hoppas att allt går bra för er och alla era nära och kära. Tack gode Gud att vi alla mår bra här i Clonard och att vi tar oss igenom denna tid med frid i våra hjärtan.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa vecka. Vilket synnerligen lämpligt tema detta är för oss: "Jag är vägen, sanningen och livet". Jesus gör livet spännande bara genom att följa honom och leva livet till fullo.  Jag kommer att be för er som vanligt så att ni skulle få känna av kärlekens underverk till varandra i ert äktenskap och/eller familjeliv, och storheten i er tro som Kristi efterföljare. Låt oss be för varandra att vi  kommer igenom detta fria från skador av viruset och från alla andra skador till kropp och själ.
Johnny

Läs hela inlägget »