Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2022 > 11

Kära vänner!

Med det här e-postmeddelandet kommer vi till slutet av detta liturgiska år med Kristi konungens högtid. Jag hoppas att detta har varit ett bra år för er. Jag hoppas att detta lilla program har varit till hjälp för er i ert äktenskap och / eller familjeliv. Jag har tyckt om att skicka detta till er varje vecka och få tid att tänka på er och förnya mitt åtagande att be för er varje dag.
 
Bifogad hittar du min bidrag för nästa söndag, och veckan efter den. Det är en vacker högtid för vår tro när vi möter Kristus på hans tron – hans kors – och där i sällskap med någon som dömts till döden för sina brott. Det finns ett härligt ögonblick av samtal mellan dem som för oss till själva hjärtat av Kristi uppdrag och av Guds enorma kärlek till oss. Ömhet är det enda ord du kan använda för att beskriva hur Kristus bemötte den här mannen.
 
Påven Franciskus bjöd i början av sin tid som påve in oss som katoliker och alla andra, att förena oss med honom i en ömhetsrevolution. Den revolutionen pågår fortfarande och levs särskilt ut i äktenskap och familjeliv. Förena er ömhet av kärlek med honom för världens skull vi lever i, och för kyrkan över hela världen. Ni är i mina böner varje dag. Be för mig och för alla dem som följer detta ömhetsprogram. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogad hittar du mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för den 33:e söndagen under året och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för er familj och samhället runt omkring er.
 
När vi kommer mot slutet av det liturgiska året finns det en varning för människor som talar om världens ände. I tidigare tider kom dessa varningar främst från religiösa människor som reflekterade över krig och revolutioner och mänsklighetens synder.
I dag kommer varningarna främst från forskare som är mycket oroade över klimatförändringarna och varnar för att vi är väldigt nära att världen som vi känner den, kommer till sin ände. Vi måste verkligen ta hänsyn till alla dessa varningar och agera därefter, för att göra allt vi kan för att bevara skapelsen.
 Trots allt som händer i världen omkring oss är våra relationer med Gud och med varandra fortfarande det viktigaste av allt att värna om.

Ni kommer att vara i mina böner som vanligt varje dag i nästa vecka när jag ber Gud att vara med er och inspirera er till allt större kärlek och engagemang i ert äktenskap och / eller familjeliv. Jag ber er att be för mig också och för alla dem som kommer att använda detta lilla program för reflektion och bön för att växa i tro och kärlek och i hopp. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Det är bra att vara i början av november. Den här månaden har vi möjlighet att på speciella sätt komma ihåg alla våra nära och kära som har gått före oss. Vi minns dem och firar dem, inte som döda, utan som levande med Gud och i gemenskap med oss. Det kommer att finnas sorg i många av våra minnen. Men det kommer också att finnas tacksamhet och tillgivenhet, och det kan finnas en förnyad känsla av förundran över vår tros gåva genom vilken vi kan få veta något om det eviga livets mysterium.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för den 32:e söndagen under året och för veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp och uppmuntrande. Som alltid kommer ni att vara i mina böner varje dag. Var vänliga och håll mig i era. Be för alla dem som följer detta program för reflektion och bön. Gud välsigne er alltid.
 
Johnny
 
PS Bifogat är också en liten stycke som jag stötte på nyligen som ni kanske tycker är till hjälp.  

Läs hela inlägget »