Kristus konungens dag

Kära vänner!

Med det här e-postmeddelandet kommer vi till slutet av detta liturgiska år med Kristi konungens högtid. Jag hoppas att detta har varit ett bra år för er. Jag hoppas att detta lilla program har varit till hjälp för er i ert äktenskap och / eller familjeliv. Jag har tyckt om att skicka detta till er varje vecka och få tid att tänka på er och förnya mitt åtagande att be för er varje dag.
 
Bifogad hittar du min bidrag för nästa söndag, och veckan efter den. Det är en vacker högtid för vår tro när vi möter Kristus på hans tron – hans kors – och där i sällskap med någon som dömts till döden för sina brott. Det finns ett härligt ögonblick av samtal mellan dem som för oss till själva hjärtat av Kristi uppdrag och av Guds enorma kärlek till oss. Ömhet är det enda ord du kan använda för att beskriva hur Kristus bemötte den här mannen.
 
Påven Franciskus bjöd i början av sin tid som påve in oss som katoliker och alla andra, att förena oss med honom i en ömhetsrevolution. Den revolutionen pågår fortfarande och levs särskilt ut i äktenskap och familjeliv. Förena er ömhet av kärlek med honom för världens skull vi lever i, och för kyrkan över hela världen. Ni är i mina böner varje dag. Be för mig och för alla dem som följer detta ömhetsprogram. Tack.
 
Johnny

20 – 26 november Kristus Konungen
"Jesus, kom ihåg mig när du kommer in i ditt rike."  "Jag lovar dig verkligen, idag kommer du att vara med mig i paradiset." Dessa vackra ord mellan Jesus och mannen som dör på korset bredvid honom är en av källorna till hopp och inspiration för människor i alla tider.  När vi kallar honom konung talar vi inte om någon som härskar över oss utan snarare om någon som för oss in i livets fullhet.  Även i djupet av sitt eget lidande har han medkänsla för mannen bredvid honom.  Hans rike kan bara byggas på samma medkänsla. Som hans efterföljare är vi kallade att förlåta varandra så som han har förlåtit oss. I slutet av detta liturgiska år är vi skyldiga oss själva att låta det förflutna gå in så långt det hindrar oss från att vara människor med stor kärlek.  Vi är skyldiga varandra att bygga upp varandra i kärlek i våra hem och i våra församlingar. Då kommer världen att tro på Jesus Kristus.        
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när de vaknar
Allsmäktige och barmhärtige Gud, du bryter ondskans makt
och gör allt nytt i Jesus, universums konung.
Må alla i himmel och på jorden hylla din härlighet.
Låt oss som par aldrig sluta att prisa dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt.
Herre, vi erbjuder dig vårt äktenskaps sakrament
genom vilken din Son försonar mänskligheten.
Må det ge enighet och fred till världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans.
Herre, du ger oss Kristus, hela skapelsens Konung
som vår Herre och frälsare.
Hjälp oss att leva vårt äktenskap genom hans evangelium
och för oss till glädjen i hans rike.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions- och aktivitetsfrågor.
För ditt äktenskap:  På vilka sätt behöver du ge efter och be om förlåtelse  din fru / make?
För andra:  Hur skulle du kunna göra något för att hjälpa miljön den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter