Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2021 > 05

Kära vänner!
Påsktiden är nu över med pingsten. Det har varit en lång tid av firande, tacksägelse, lovprisning och även av glädje. Nu går vi in i det som kallas ”under året”. Jag ser det som en tid att leva av allt vi har fått i våra vanliga vardagssaker – i äktenskap och familjeliv och i alla viktiga saker i våra liv.

Vi börjar den här nya tiden med att fira den Heliga Treenighetens högtid Heliga Trefaldighets dag. Detta belyser för oss Gud som uppenbaras för oss av Jesus Kristus – Gud som älskar oss och bryr sig om oss som en förälder och en älskare. Gud är en som vill att alla ska veta hur speciella de är för hans hjärta. Gud är också en som är tre personer av Fader, Son och Helig Ande som för in kraft i våra liv och vår värld, kärlekens kraft.

Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade bidraget till hjälp för er själva i er trosresa och även i er kärleksresa. Ni kommer att vara i mina böner under den kommande veckan. Fortsätt att be för mig och för varandra. Må Gud hålla oss alla nära hans hjärta och säkra från all skada.
Johnny

Läs hela inlägget »

Pingst

Kära vänner!
 
Under de senaste sju veckorna har vi, kyrkan, förberett oss för denna pingstfest genom att reflektera över Kristi uppståndna närvaro bland oss i våra hem och i våra församlingar. På sätt och vis har det varit en lång resa. Vi har varit i lockdown under hela denna tid och som ett resultat kan det ha varit svårt att uppleva spänningen som det medför att veta den stora sanningen om hans närvaro bland oss i vår värld.
 
Pingst är en nystartsfest. Detta kommer vid en tidpunkt då vi gradvis på så många sätt öppnar upp igen. Det kommer att finnas en känsla av försiktighet i denna öppning, men vi måste låta den Helige Ande hjälpa oss att släppa taget och öppna upp för de möjligheter som ligger framför oss i vårt vittnesbörd om Kristus.
 
Jag hoppas att det bifogade bidraget kommer att vara till hjälp för er till att hitta energin för de olika sätten att känna glädje och lycka i ert äktenskap och / eller ert familjeliv och också som ett nytt åtagande att vara en del av församlingen som ett par och familj. Som alltid kommer ni att vara i mina böner varje dag. Fortsätt att hålla mig i era böner när vi ber Gud välsigna oss alla och skydda oss i hans vård.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Tack igen för er kärlek och er tro den gångna veckan. Ni har varit i mina böner som alltid, att Gud ska välsigna er kärlek till varandra och hålla den blomstrande och levande. Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter det. Veckans tema är glädjen och hoppet som Kristi uppstigning till himlen ger oss och hela kyrkan.
 
Det är en uppmaning till oss alla att få dessa egenskaper att stråla ut till varandra och till den värld vi lever i. Vi håller nu på att öppna upp igen trots att pandemin fortfarande inte är över. Vi gör det med försiktighet och kanske med lite ångest, men glädjen och hoppet som Kristus ger kan fortfarande övervinna denna oro och hjälpa oss att få våra hem och familjer och trossamfund att jubla av glädje.
 
Ni kommer att vara i mina böner igen under den kommande veckan. Må Gud vara med er på alla sätt ni behöver för att hålla er säkra och välbehållna. Må Gud välsigna era familj och alla de ni älskar.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!

Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan därefter. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva i er bön och eftertanke. Utmaningen med det är att utveckla en allt större känsla för ert äktenskap som ett kall och att i den insikten finna en allt större nivå av glädje och entusiasm för er kärlek till varandra.
 
Jag kommer att be för er alla dagar i veckan som kommer. Må Gud välsigna er i er kärlek och ert engagemang och må Gud också välsigna alla dem ni älskar och skydda er alla från all skada. Fortsätt att be för mig och för alla dem som följer detta program av bön och reflektioner.
 
Johnny

Läs hela inlägget »