Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2021 > 02

Kära vänner!
 
Bifogat hittar du mitt bidrag till Bön för äktenskap och familjs nyhetsbrev för nästa söndag och veckan efter. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för era familjer.
 
Petrus  trostillkännagivande  – "Herre, det är underbart för oss att vara här" – är utmaningen för oss alla under den kommande veckan. Detta är svårt under de rådande omständigheterna kring pandemin och den pågående nedstängningen. Men det är en utmaning som vi måste möta både i förhållande till vår tro på Kristus och i vårt engagemang för varandra i äktenskap och familjeliv och i vår trosgemenskap med varandra. Inte ens en pandemi eller nedstängning ska tillåtas ta bort vår glädje i hans kärlek till oss och vår kärlek till varandra. Det här kräver att man jobbar på  det och det krävs ett beslut att älska.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som vanligt. Tack för eraa böner och er kärlek. Må Gud hjälpa oss alla att möta den glädjeutmaningen i det vi har och det vi är lovade.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Med detta mail ser vi fram emot fastan som börjar i morgon, askonsdag. På ett sätt har vi redan levt i fastan under det senaste året med alla de restriktioner som ålagts oss genom coronaviruset. Vi har dragits iväg på alla möjliga sätt i våra personliga liv, i äktenskapet och i familjelivet och i vårt liv som en församlig.
 
Bifogat hittar du först och främst mitt vanliga bidrag  för nästa söndag, den första söndagen i fastan och veckan efter. Jag skickar också en artikel som jag tänkt skicka förra veckan. Det handlar om en nyligen genomförd studie om pandemins effekter på familjelivet med särskild hänvisning till äktenskap. Jag fann det mycket uppmuntrande och till en bra hjälp att fortsätta be för äktenskap och familjeliv och arbetar för dessa.
 
Den tredje bilagan är ett vackert samtal från påve Franciskus att se på fastan på  annorlunda sätt. Det är särskilt relevant för äktenskap och familjeliv och hur man använder denna tid av fastan för att bygga upp dessa viktiga relationer.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag som vanligt. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära. Och må Gud hålla oss alla säkra från all skada under den kommande veckan.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag hoppas att allt går bra för er och för alla era nära och kära. Tack gode Gud för att vi alla mår bra i Clonard. Alla här har nu fått vaccinet och ser fram emot den andra dosen om några veckor. Det är en bra känsla av att åtminstone ha ett visst skydd, samtidigt som man är medveten om behovet av att iaktta alla de vanliga restriktionerna.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Detta är en härlig påminnelse om att det är i vårt vanliga vardagsliv som vi möter vår Gud – eller snarare där vår Gud har planerat att möta oss. Det är en uppmaning att göra allt för att leva för varandra och då kommer vi att växa i helighet. Detta verkar särskilt sant i försöken att stoppa spridningen av Covid-19 genom att observera de olika åtgärder som vi ombeds vidta.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i den kommande veckan. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och hålla er säkraoch nära hans hjärta. Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Hälsningar från en tråkig och lite småregnig dag i Belfast - och förmodligen är det ungefär likadant där ni befinner er!! Ändå är det en bra dag, när vi firar högtiden för Herrens frambärande i templet, även kallad Kyndelsmässodagen. Det är nu fyrtio dagar sedan vi firade juldagen och vi börjar nästa etapp på vår resa med Kristus som vårt ljus och världens ljus.
Fokus för nästa söndag och veckan efter är Kristus helande kraft i som sträcker sig från relativt små bekymmer till de allra största bekymren för allt helande som den mänskliga själen kan ha. Kristi resa genom de tre åren av sitt offentliga liv, präglades av hans närvaro till behoven hos dem han träffade. Det fortsätter att vara det även när vi färdas med honom nu.
Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade dokumentet till hjälp för er själva och som gifta par, familjer, individer och som trossamfund. Ni ska vara förvissade om mina böner för er varje dag, den kommande veckan. Jag tackar Gud för er och er tros- och kärleks godhet. Jag ber Gud att fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära och hålla er alla säkra från denna pandemi tills vi är genom faran och tillbaka till lycka och glädje. Be för mig och för varandra under den kommande veckan.
Johnny

Läs hela inlägget »