Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2023 > 10

Kära vänner!
 
Jag sänder er, med kärlek, mina bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet, för nästa söndag, den 30:e söndagen under året – och för veckan efter den. Som alltid hoppas jag att detta kommer att vara till hjälp för dig på din resa av kärlek och engagemang.
 
Temat är mycket vackert – kärlekens centrala roll i att leva ut vår tro på Kristus. Det tvåfaldiga budet att älska Gud och varandra blandas och leder oss från den ena till den andra och tillbaka. Och de leder er ut bortom er själva till era barn och samhället, och hela mänskligheten och hela skapelsen.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan, precis som ni är varje vecka. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar och hålla er nära varandra och Guds hjärta i Jesus Kristus. Be för mig och för alla dem som kommer att använda detta för sin egen resa under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny
 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – den 29:e söndagen under året– och för veckan som följer på den. Jag ber att detta ska vara till hjälp för er på er resa mot varandra i kärlek.

Temat för den kommande veckan är vikten av att lära oss att värdesätta varandra i äktenskapet och familjelivet såväl som bortom det, i vår församling och i slutändan att värdesätta vår tro på Gud så som vi känner den i Jesus Kristus. Detta på ett sätt som går utöver att "tycka om" varandra och till och med "älska" varandra. Hur kan ni arbeta mot det under den kommande veckan med era böner och samtal med varandra?

Ni kommer att finnas i mina böner varje dag när ni fortsätter er resa mot varandra och tillsammans mot Guds under och godhet. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta lilla program av bön och reflektion vecka för vecka. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar med frid och glädje.
 
Johnny 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 28: e söndagen under året - och veckan efter den. Ni kommer att vara i mina böner var och en av veckodagarna när ni ber och reflekterar över ert äktenskap och växer i er kärlek.
 
Temat är mycket relevant för äktenskap, särskilt den här veckan. Det handlar om ett bröllop. Detta är visionen av himlen för oss från Skrifterna, i vår eviga relation med Gud och med varandra. Det är ett av lycko- och glädjeämnena; av förväntan och frid; av öppenhet och äventyr.

Jag tackar Gud för varje par som jag känner och särskilt varje par som kommer att få detta och använda det under den kommande veckan för att växa i kärlek. Må Gud välsigna och belöna er för er godhet och ert engagemang för varandra och för oss i kyrkans liv. 
Må ditt hem vara fylld av glädjen i din kärlek och friden från Guds kärleks Ande. Tack

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 27: e söndagen under året - och veckan efter den. Som alltid hoppas jag att detta kommer att vara till hjälp för er.
 
Temat för det är tacksamhetens attityd. Detta är ett så viktigt tema för oss alla i våra relationer med varandra och med Gud. Tacksägelse är centralt för vår Gudstillbedjan. Det måste också vara centralt för vår kärlek till varandra i äktenskapet och familjelivet såväl som i våra församlingar.
 
Tack för privilegiet att få vara en del av er  kärleks- och trosresa varje vecka. Var säkra på att jag ber för er varje dag. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta lilla program för reflektion och bön varje vecka. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar.
 
Johnny

Läs hela inlägget »