Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2021 > 03

Kära vänner!
 
Med detta e-postmeddelande har vi kommit till början av april och vi har kommit fram till påsken. Jag älskar de närmaste månaderna varje år och ser fram emot dem i år också, särskilt som de utlovar en början på en ny inledning i våra liv. När vi firar Kristi uppståndelse kan vi se fram emot denna nya början och gradvis gå in i den.
 
Bifogat är mitt bidrag för påskdagen och för påskveckan. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er och för era familjer och församlingsgemenskap. Många har berättat för mig hur mycket detta lilla program hjälper dem genom att ge dem en ram för hur de kan tillbringa tid tillsammans i bön, samtal och verka för sitt äktenskap och familjeliv. Jag är alltid glad att höra det. Ni ska veta att ni är i mina böner varje dag. Jag tackar Gud för er och ber Gud att alltid välsigna er och alla era nära och kära och att hålla er säkra  genom denna tid av pandemin. Tack för era böner för mig och för varandra.
 
Jag önskar er en mycket glad påsk.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära Vänner!
 
När vi nu går in i den sista veckan av fastan, tackar jag Gud för de senaste veckornas kärlek och nåd. Jag tackar er för privilegiet att få vara med er genom den här tiden. Nästa vecka, som vi kallar den heliga veckan, är en mycket speciell vecka där vi alla är inbjudna till att komma i kontakt med den enorma kärlek som Gud har för oss var och en, och som hans familj. Denna kärlek uppenbaras genom Kristi lidande och död för vår frälsning och även genom det löfte om uppståndelse som vi har i Kristi uppståndelse under påsktiden.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna det bifogade bidraget till hjälp för er själva och för er familj. När du kommer i kontakt med Guds kärlek till dig blir du mer öppen för undret över er kärlek till varandra för att den kärleken är också en sådan gåva och ett mirakel.
Jag försäkrar er om mina böner för er och för alla som du älskar. Må Gud välsigna er och dem rikligt varje dag och må Gud hålla er och oss alla säkra genom denna tid av pandemi. Fortsätt att be för mig och för varandra.
 
Johnny

 28  mars-3 april Den heliga veckan
 Heliga veckan är den heligaste tiden för oss som Kristi efterföljare. Det är den vecka då fastans botgöring bör utövas på ett speciellt sätt genom att ta tid personligen, som en familj, och i församlingsgemenskapen, att resa med Jesus in i sin död på korset och bortom den.  Etapperna på hans resa är: Palmsöndagen: från att tidigare firas till att nu bli bortglömd; Skärtorsdagen: från att ge sig själv till sina lärjungar i nattvarden till att förnekas av dem; Långfredagen: från att överlämna sig till Guds vilja, till att bli övergiven, även av Gud i döden; Påskafton: från fullständig tomhet i döden till nytt liv. 
Under den heliga veckan reser vi genom alla dessa etapper med Jesus så att han kan ge oss nytt liv och hopp.        
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige, evige Gud, du har gett mänskligheten
Jesus Kristus vår Frälsare som en förebild för ödmjukhet.
Han uppfyllde din vilja genom att bli kött
och ge sitt liv på Korset.
Hjälp oss som ett gift par att vittna om dig
genom att följa hans lidande exempel
och göra oss värdiga att ta del av hans uppståndelse.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Bön under dagen när vi är skilda åt
Fader, må Jesus,din Sons lidande och död,
göra oss välbehagligs inför dig.
Låt oss genom vår kärlek till varandra bli medvetna om din barmhärtighet och kärlek
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Fader, din Sons död ger oss hopp och stärker vår tro.
Må hans uppståndelse ge oss uthållighet i vår kärlek
och leda oss genom vårt äktenskaps sakrament till  frälsning.  
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kunde ni tillbringa lite  mer tid med varandra den här veckan för att minnas och återuppleva  särskilda upplevelser ni har haft i ert äktenskap?
 
För andra: Kan du den här veckan besöka någon som är på boende eller på sjukhus?
 
 
 
 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Det är svårt att tro att i morgon är det St. Patrick's Day och att vi fortfarande är i lockdown!! Men vi har så mycket att se fram emot under de kommande månaderna. Jag hoppas att ni kan göra det bästa av det ni har för närvarande och njuta av morgondagen och dagarna som kommer.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den för "Bön för äktenskap och familjelivs" nyhetsbrev. Vi närmar oss slutet av fastan och har kommit in i påsken Även vädret visar den förändringen för oss och det kommer att vara länge. Jag hoppas att den bifogade filen hjälper till att få solsken i era äktenskap och familjerelationer.
 
Ni kommer att vara i mina böner alla dagar i veckan som kommer. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med lycka och glädje och må Gud skydda er och oss alla från all skada. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat finns mitt bidrag för den fjärde söndagen i fastan och veckan efter. Det är otroligt  hur snabbt fastan går mot påsk!! Jag hoppas att ni kommer att finna detta till hjälp för er själva och era familj.
 
Ni är i mina böner varje dag om att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära samt hålla er säkra under pandemins veckor och månader. Det finns ett ljus som börjar visa sig i slutet av tunneln, men vi är inte riktigt där ännu, så ta hand om er själva och särskilt alla andra. Och fortsätt att be för mig och för varandra när vi försöker leva ut vår tro på vår Gud som älskar oss med en oändlig kärlek.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Det är härligt att vara inne i mars månad och se att vårens tecken börja visa sig. Jag måste säga det, jag har glatt mig mycket åt de senaste månaderna även om det har vari vinter och ibland har varit mycket svårt. Närvaron av så många underbara människor runt omkring mig gjorde livet så väl värt att leva. Tack för det och för  den stora vittnesbörden som er stora kärlek och er tro är för mig.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Som alltid utmanar Guds Ord oss att titta på varandra och se den skönhet och godhet som är vår för vi tar väldigt lätt även de mest älskade sakerna i livet för givet. Den kommande veckan är ännu en uppmaning att befria den sanna skönheten i äktenskapet, familjelivet och vår trosgemenskap som samlats kring eukaristens extraordinära gåva. Genom bön, reflektion och kommunikation med varandra kan ni hitta äventyrets anda i er kärlek och tro, om och om igen.
 
Ni kommer att vara i mina böner hela veckan så att Gud kan vägleda och stärka er i eran tro och kärlek och så växa i hopp och förtroende. Fortsätt att be för mig och för varandra. Må Gud välsigna oss alla och hålla oss säkra i hans vård.
 
Johnny

Läs hela inlägget »