Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2024

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag, den tredje påsksöndagen, och för veckan efter den. Än en gång är temat utmanande för oss alla – att vara vittnen om glädje och hopp i vår värld genom den kärlek vi lever i äktenskapet och i familjelivet såväl som i den församling som vi tillhör. Det är ett stort privilegium för oss att få förtroendet att utföra detta uppdrag. Men det är också ett stort ansvar som vi bara kan uppfylla genom att arbeta tillsammans för att göra det verkligt för varandra och för världen omkring oss.
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i den nya veckan, precis som ni är i dem varje dag den här veckan! Må Gud välsigna er med generositet och frid när ni färdas med varandra i äktenskapets sakrament. Och må Guds välsignelse vara med alla dem du älskar i din familj och i din församling. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta veckoprogram. Tack för all din godhet och vänlighet.
Johnny

PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag litar på att du och din familj och dina vänner har haft en mycket glad påsk fylld av glädje och frid i Kristi uppståndelse. Bifogat hittar du mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – söndag 2 i påsk – och för veckan efter den. Jag hoppas att du kommer att finna det till hjälp och nytta för dina kärleksrelationer i äktenskapet och familjelivet och även i våra församlingar.
Temat för detta inlägg är Kristi hälsning till sina lärjungar efter sin uppståndelse: "Frid vare med er." Detta är en av de viktigaste önskningarna som Kristus har för oss och från oss som sitt folk – att vi ska vara fredens folk och människor som är fredsskapare i vår värld. Hur mycket behöver inte den världen denna gåva idag. Men freden måste alltid börja med var vi själva befinner oss och de människor vi lever bland – i äktenskapet; i familjelivet; i våra olika trossamfunds liv och mellan dessa samfund.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag i veckan framöver för att ni ska få uppleva denna gåva av frid och utstråla den till dem omkring er. Och må Guds välsignelse vara med alla dem vi älskar och omhuldar under den kommande veckan. Tack.
Johnny 

PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP. 
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Så nu kommer vi till slutet av fastan! Jag önskar er alla en mycket givande Stilla vecka. Dessa dagar är mycket speciella i vårt trosliv. Jag ber att många människor ska ta del av allt som erbjuds i alla våra församlingar och trossamfund.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – påskdagen – och för veckan efter den för parbönen och/eller nyhetsbrevet. Vid påskvakan och vid alla mässor på påskdagen kommer hela kyrkan att förnya våra doplöften. Detta är en avsiktshandling för att föra de stora goda nyheterna om Kristi frälsning till den värld vi lever i. De två ord som kommer att sticka ut under de kommande veckorna är Halleluja och Frid. Det är de två gåvor vi har kraft att ge vår värld genom Kristi död och uppståndelse. Vi kan bara göra detta genom kärlek.
 
Jag hoppas att ni kommer att ha nytta av det som finns i det här utskicket och att Gud kan fortsätta att välsigna er med glädje och frid i era egna hem och i era speciella kärleksrelationer under den kommande veckan och även långt därefter. Du kommer att vara i mina böner varje dag i den nya veckan och den nya påsktiden. Glad påsk till alla ni älskar. Tack.
Johnny

PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP. 
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Palmsöndagen

 Kära vänner!
 
Jag missade att skriva till er förra veckan eftersom vi Redemptoristerna var på vår lokalavdelning i Dromantine. Jag hoppas att du fick mitt bidrag för den veckan i förväg! Tack och lov gick sektionsmötet bra. Jag tänkte på er och bad för er varje dag.
 
Bifogat är min bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – Palm/Passionssöndagen – och veckan efter den som är Stilla veckan. Det här är en mycket speciell tid i vårt trosliv på alla nivåer, även när det gäller våra relationer till varandra som kyrka. Jag hoppas att du kommer att ha nytta av den här informationen i ditt förhållande i ditt äktenskap och familjeliv.
 
Du kommer att vara i mina böner varje dag under Stilla veckan. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med förnyat hopp i din tro och kärlek.  Låt Guds välsignelse vara med kyrkan över hela världen för att ge oss ny tillit till att följa Kristus in i påskens nya liv. Tack för all er godhet och generositet.
 
Johnny

PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag skulle ha skickat dig den bifogade informationen för den femte söndagen i fastan när jag skrev till er i tisdags. Jag är ledsen för det. Nästa vecka kommer jag att vara borta några dagar på vår Provinsavdelning och skulle förmodligen inte ha tid eller möjlighet att skicka detta till dig till nästa vecka. Så här är det nu, bara för att vara säker!!
Be för oss alla nästa vecka att vi kan fortsätta att förnya oss som Redemptorister. Tack för all din godhet och kärlek. Må Gud välsigna dig och alla dem du älskar.
Johnny

PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.

 

Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det här e-postmeddelandet tar oss in i den andra delen av fastan. Hur har den första delen varit för dig? Om det har varit bra, bygg på det. Om det inte har varit så bra är detta en chans att börja om och göra de där speciella ansträngningarna för att vara extra kärleksfull mot de som står dig närmast och mot dem omkring dig.
 Bifogat är mitt bidrag av parbönen och/eller nyhetsbrevet för den fjärde söndagen i fastan och för veckan efter den. Temat är vackert. Det handlar om själva hjärtat i vår kristna tro – den fantastiska kärlek som Gud har till var och en av oss som vi är och som vi har potential att bli. Den potentialen frigörs av vår kärlek till varandra. Det är en tid att särskilt bejaka din hustrus/makes godhet i ditt äktenskap; vart och ett av dina barn i din familj, oavsett vilken ålder de är; de människor som är en del av din församling och som uppmuntrar din tro och kärlek till Gud. Jag hoppas att detta kommer att vara till stor hjälp för er under den kommande veckan.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under den kommande veckan som alltid. Må Gud välsigna er med glädje och lycka i era hem och familjer. Och må Gud särskilt välsigna alla mödrar på söndag, mors dag. Tack för din generositet och din kärlek.
Johnny

PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
 
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Det är otroligt hur fort tiden går. Det här e-postmeddelandet tar oss nästan halvvägs in i fastan. Jag skickar er mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för den tredje söndagen i fastan och för veckan efter den. Som alltid sänder jag det med kärlek och i hopp om att detta kommer att vara till hjälp för er på er resa mot varandra och mot vår kärleksfulla Gud.
Temat är ett annat mycket viktigt tema. Det är en uppmaning till oss alla att fatta bra beslut om vad som verkligen är viktigt och vad som hjälper oss att engagera oss i de viktiga delarna av våra liv och kärlekar. Detta gäller särskilt för ert äktenskap och för ert familjeliv, och det gäller också för vårt engagemang för varandra i vår trosgemenskap.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med frid och glädje. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program för att växa i sin kärlek. Tack.
Johnny

  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!

Bifogat hittar du mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag, den andra söndagen i fastan och för veckan efter den. Tack för de gånger ni låter mig veta att dnitycker att detta är till hjälp. Det är alltid uppmuntrande för mig.

Huvudtemat för detta  stycke är "Det är underbart för oss att vara här". Det är Guds vilja för ert äktenskap och för ert familjeliv, liksom det också är Guds önskan för alla våra församlingar. Det är så lätt att nöja sig med saker som går någorlunda bra. Tack gode Gud för när det är så. Men målet måste vara storhet och detta kan uppnås med rätt ansträngning och engagemang. Tack för att ni ständigt arbetar mot den storheten.

Jag skickar också en annons till er för en Marriage Encounter Weekend som äger rum i Co Kildare i slutet av april. Var snäll och annonsera detta bland era vänner och i din församling om du bor i Irland.
Om du bor utanför Irland, var snäll och håll den i dina böner. Detta är den överlägset största gåvan du kan ge ett gift par för att hjälpa deras äktenskap att närma sig storhet.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under den nya veckan som alltid. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och ge er glädje och lycka på er kärleksresa.

Johnny
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Vi är nu i början av en mycket viktig tid på året – fastan. Jag skickar er min reflektion för den första söndagen i fastan och för veckan som följer – för parbönen och/eller nyhetsbrevsbiten. Detta är inte bara en tid som leder oss fram till påsken och det underbara mysteriet med Kristi lidande, död och uppståndelse. Det är snarare en tid som förbereder oss för påsken, då vi blir alltmer fullständigt förda in i det nya livet i Kristi uppståndelse, som vunnits åt oss genom hans död.
 
Under de kommande sex veckorna är vi kallade att ägna oss ännu mer än vanligt åt det centrala i vårt trosliv: om du är gift, till din äktenskapsrelation; om du är förälder, till relationerna med dina barn och med dig som familj; Om du är församlingsmedlem, till människorna i din församling att fira med dem och uppmuntra dem i deras tro och vittnesbördet om denna tro.
 
Fastan kan vara, och bör vara, en tid av generositet och glädje när vi ger tid och uppmärksamhet till varandra och till Kristus bland oss genom bön, fasta och allmosor.
 
Förutom de vanliga sidorna för parbönen bifogar jag ett vackert ord från påven Franciskus om fastan under fastan. Jag hoppas att du kommer att tycka att båda dessa är användbara och upplyftande. Tack för den du är och vad du ger oss alla.
 
Johnny

 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat hittar du mitt bidrag till Parbönen och/eller Nyhetsbrevet för nästa söndag – den 6:e söndagen under året – och för veckan efter den. Jag hoppas att detta kommer att vara till hjälp för er på er resa mot varandra, i kärlek, i ert äktenskap och även i ert familjeliv.
Nästa vecka blir en annorlunda vecka för oss alla. Askonsdagen kommer mitt i den och så börjar fastan. Men reflektionen och bönen etc är fortfarande giltig för detta. Naturligtvis kommer Alla hjärtans dag också i mitten av nästa vecka. Faktum är att båda infaller på samma dag i år, onsdagen den 14 februari. Detta är en komplikation för oss alla – det ska bli intressant att höra hur ni hanterar denna intressekonflikt!!
Ni kommer att finnas i mina tankar och böner varje dag under den kommande veckan som alltid. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar och hålla er trygga och friska. Be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program, så att vi kan fyllas av friden och glädjen i Guds kärlek till oss och vår kärlek till varandra. Tack.
 
Johnny

 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Jag missade att skriva till er förra veckan, men som ni vet var jag varit på en reträtt  i några dagar tillsammans med ett antal andra redemptorister. Vi var i ett reträtthus i grevskapet Laois på Irland. Det är ungefär halvvägs mellan Dublin och Limerick. Jag skulle rekommendera det till alla för en paus. Vi hade några härliga dagar där och jag kom därifrån utvilad.
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – 5:e söndagen under året – och för veckan därefter. Temat för detta bidrag är Kristi helande kraft som finns där för oss när vi behöver den. Kristus helar oss, inte bara från det som är fel med oss, utan till livets fullhet.
Som alltid kommer ni att finnas i mina tankar och böner varje dag under den nya veckan. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar och hålla er nära varandra och Guds hjärta.
Johnny
  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat hittar ni två veckor av mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för de kommande två söndagarna – Tredje söndagen under året och Fjärde söndagen under året. Jag kommer att vara borta nästa vecka för en retrått som vi har för alla Redemptionister i Irland och jag kanske inte har möjlighet att vara i kontakt med er nästa tisdag.
 
Båda dessa veckors inlägg är fulla av inspiration och utmaning för oss i vårt liv i tro och kärlek. Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under de två veckorna, att Gud ska vara med er på denna del av er resa med varandra i äktenskapet och/eller på er kärleksresa i föräldraskapet till era barn eller kanske era barnbarn!
 
Ert äktenskap och ert familjeliv är av en sådan särskild betydelse för kyrkans och samhällets liv. Tack för allt ni gör för att fortsätta växa och resa i era kärleksrelationer. Be för mig och för mina medbröder på vår reträtt – och även för dem som inte kan vara där. Tack.
 
Johnny
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Ni har varit i mina böner varje dag under julen och in i det nya året 2024. Det har varit en bra tid för mig och jag hoppas att det har varit så för er också i ert äktenskap och familjeliv.
Jag skickar er mina synpunkter för nästa söndag, den andra söndagen under året, och för veckan därefter, för parbönen och/eller nyhetsbrevet. Jag sänder det som alltid med kärlek och med en önskan om att detta kommer att vara till hjälp för er i ert äktenskapsförhållande och vidare i ert familjeliv. Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under den kommande veckan som alltid.
Temat för denna reflektion, hämtat från söndagens evangelieavsnitt, är mycket vackert – lärjungarna frågar Jesus: "Var bor du?" Jesus svarade: "Kom och se." Den djupaste sanningen om ert äktenskap och/eller familjeliv är att Jesus lever i er på grund av er kärlek till varandra. Jag prisar Gud för den kunskapen och för de många gånger jag har upplevt sanningen i den under många år. Tack för er kärlek. Må Gud välsigna er varje dag i veckan som kommer.
 

Läs hela inlägget »

Herrens dop

Kära vänner!
 
Gott Nytt År till er och till alla du älskar. Må Gud välsigna er rikligt med hälsa och lycka. Må er kärlek till varandra växa sig starkare under det kommande året.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – Kristi dop i Jordanien – och för veckan efter det för parbönen och/eller nyhetsbrevsartikeln. Jag sänder detta till er med kärlek och hoppas att det kommer att hjälpa er på er kärleksresa i ert äktenskap och familjeliv.
 
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag den kommande veckan, precis som ni har varit i dem varje dag under julen. Tack för er kärleksgåva. Må Gud välsigna er nu och alltid.
 
Johnny
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Läs hela inlägget »