Tredje veckan i fastan

Kära vänner,
Jag önskar er en god St Patrick dag! Må glädjen i vår tro förnyas i oss och i alla människor genom firandet den här festen. Tack för era böner under den senaste veckan. Var snälla och be för oss nästa vecka. Brendan Keane och jag åker till St. Anne församling Dunmurry, för ett församlingsuppdrag som börjar på lördag den 18: e. Jag ser fram emot det. Det ser ut som det kommer att bli en bra vecka. Be gärna att människorna i St. Annes s kommer att bli välsignade med en förnyelsens glädje i deras tro och att Brendan och jag kommer att bli välsignade med frid i vår förkunnelse. Gud välsigne er och alla era närmaste. 
Johnny

19 till 25 mars - Kristus, det levande vattnet
"De som ber måste tillbe i ande och sanning." I helgens evangelium, är Jesus mycket tydligt med att ritualer är inte vad vår tro handlar om,  alla visserligen viktiga, men att det handlar om vårt hjärta och om livet. Detsamma gäller kärleken och det är här som äkta par är profeter för kyrkans liv. Er kärlek till varandra har sitt ursprung i hjärtat och måste ständigt återställas till hjärtat. Er kärlek levs i vardagen och måste ges ett inre värde till varje dag både till er själva och till alla runtomkring er. Men det är inte bara äkta par som är kallade att ha hjärtat med sig i allt vad de gör.
Alla, ensamstående, religiösa och präster är kallade att leva ut sina kallelser på ett sätt som kommer att uppmuntra andra i tron, bygga upp deras i hopp och dra dem in i Guds kärlek, och på så sätt komma att leva sitt liv till fullo.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du har lärt oss övervinna våra synder
genom bön, fasta och barmhärtighetsgärningar.
När vi avskräcks av vår svaghet,
ge oss självförtroende i din kärlek.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.
Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, genom nåden av vårt äktenskaps sakraments
fyll våra liv med din glädje och frid.
Må vi alltid vara redo att förlåta varandra.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.
Amen

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, genom att dela livet med varandra
låt oss alltid vara ömma och kärleksfulla
och få föras samman i enighet och frid.
Vi  ber vår bön genom Kristus, vår Herre.
Amen

Aktivietsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är en av de trevligaste sakerna som har hänt mellan er nyligen? Hur skulle ni kunna  återuppleva det den här veckan?

För andra: Tänk på någon grupp som arbetar med narkotikamissbruk . Hur kan du hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter