21 söndagen under året - Alla människors frälsare

 21 söndagen under året

Kära vänner
Det är skönt att vara tillbaka här i Clonard igen den här veckan även om det har varit bra att vara i Donegal under de senaste två veckorna också. Jag hoppas att

allt är väl för er och era nära och kära när vi nu närmar oss slutet av sommaren. Ni befinner er ständig i mina böner om att Gud ska välsigna er alla och hålla er nära hans hjärta. Be för Fr. Michael Dempsey, en av våra unga Redemptionister och som också är en god vän till mig. Han har en mystisk sjukdom och hans tillstånd är mycket allvarligt. Han befinner sig nu på intensivvårdsavdelningen. Må han överleva det här och återfå hälsan.
Fr. Johnny


Alla människors frälsare
21 - 27 augusti
Jesus sade: "Och då skall sådana som är sist bli först, och sådana som är först skall bli sist. " Ett av de grundläggande behoven hos människan är att bli framgångsrik. Att försöka uppfylla detta behov driver människor åt olika håll i livet. Vissa människor investerar sitt liv i sitt arbete och hela deras självkänsla förknippas med hur framgångsrika de är på jobbet, och sedan måste de gå i pension! För andra ligger det i vilken typ av hem de har, deras popularitet, eller inom idrotten etc. Alla dessa är bra saker, men när de blir våra skäl för att kunna säga: "Jag är bäst " har de lett oss vilse. På det sätt som Jesus sätter kärleken som en framgång livet bör vara det vi prioriterar. Genom kärleken sätter vi våra älskade som nummer ett om den älskade är vår make / maka, våra barn, vårt samhälle, och i den mån vi gör det lever vi med stor frid och glädje och ärver evigt liv.

Under morgonen när vi vaknar
Fader, hjälp oss att söka de värden i livet
som kommer att föra oss till bestående glädje i denna föränderliga värld.
I vår strävan efter vad du lovar
gör oss ett till sinne och hjärta i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra
Barmhärtige Gud, Jesus Kristus fullkomliga offer
gjorde oss till ditt folk.
I din kärlek, ge oss fred och enighet i din kyrka
genom vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön
Herre, låt den helande kraften i din kärlek föröka sig i oss
genom vårt äktenskaps sakrament.
Må det leda och rikta våra ansträngningar
till att behaga dig i allt.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:
På vilka sätt behöver din fru/man att bli älskad på den kommande veckan? Hur ska du gå tillväga för att åstadkomma det?
För andra
Med vem behöver du förlikas mest med? Hur kan du göra det den här veckan
Fr Johnnys brev på engelska»

Hej allihopa;
 
Den här veckan har varit ovanlig för oss. Både Bengt och jag har varit nedslagna, med urinvägsinfektion; Han värre en jag.  Jag dricker tranbärsdricka som verkar hjälpa än så länge och han har fått en penicillinkur.  Vi fick ändra planer för veckan.
 
Idag skriver Fr. Johnny några  viktiga ord till oss. "The way of Jesus puts success in love as our priority.  Jesus' väg placerar succé i kärlek som vår prioritet." Resten finns i hans brev.
 
Ett par som vi har bett för tidigare vill ha förbön igen. Det verkar som om deras relation går upp och ner hela tiden. Herre,vi överlämnar det här paret till Dig igen. Låt dem förstå att i första hand måste de se vad de kan gör åt sitt eget beteende för att situationen ska kunna få en ändring på djupet. Det är inte lätt Herre, men allt är möjligt med din hjälp och bön och handling måste vara ett. Öppna vägar, så att båda blir beredda att acceptera den mänskliga hjälp som finns, utan att känna skam, innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Paret med den komplicerade relationen går in i en avgörande fas. Vi måste fortsätta att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet hur de lider. Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder med din Andes kraft det, som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Maria vill ha förbön för sin syster, som fick en stroke för några veckor sedan.  Tack Herre, Du som är källan till allt liv, att systern har hämtat sig så bra som hon har.  Var med henne och må  alla som hjälper systern bli inspirerade av Din Ande. Må hon få tillbaka talets gåva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Tacksam om ni fortsätter att be för inspirationsmötet med alla samordnare i Stockholms Dekanat, att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen och också familjerna i våra egna församlingar.
 
Jesus, open  my eyes to see the likeness of God in each person I meet. Teach me to speak the truth in love.
Jesus, öppna mina ögon att känna igen Din avbild i varje person jag möter.  Lär mig att tala sanningen med kärlek.

Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 

Nyhetsbrev

Senaste nyheter