29 och 30 Söndagen under året - Bönens kraft

Hej allihopa;
Hjärtligt tack för bönerna för Värnamo. Vi var ungefär 20 stycken och det var ett väldigt fint möte och många anslöt sig till rörelsen. Det har kommit igång väldigt ordentligt i Värnamo, som är en varm och hjärtlig församling...Colette» 

Kära vänner,
I dag  sänder jag er ”Ständig bön för äktenskap och familjs nyhetsbrev” för de kommande två veckorna eftersom jag kommer att vara på ett församlingsuppdrag på lördag och som vanligt är jag inte säker på om jag kommer att bo på en plats där jag har tillgång till internet. Be för oss och för ett församlingsuppdrag på en plats som heter Ballisodare Co, nästa vecka. Det kommer att gå riktigt bra i Sligo. Dina böner är  väldigt viktiga för dessa uppdrag. Ni kommer också att vara i mina böner och jag tackar Gud för Er och ber Gud att välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid.
Johnny

 16-22 oktober  -  Bönens kraft

, "Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp." Det finns så många saker som gör oss förfärade. I kyrkan finns alla sexuella övergrepp och skandaler; i samhället finns det finansiella skandalerna med politiker och affärsmän, familjelivet har brutit samman,  i församlingar finns det så många människor som har gett upp. och så fortsätter det.
 
Men vi har ändå en kraft som kan föra oss igenom alltihop - bönens kraft. Bön bör inte vara en flykt från de allvarliga saker som finns runt omkring oss. Vi måste ta itu med dem alla, men bön är en påminnelse om att vi inte behöver ta itu med dem med vår egen kraft utan med Guds närvaro och hjälp. De två platser där denna bön är mest angelägen är i vårt hem så att vår familj kan växa, och i vår församling, så att vi kan bli  det folk som Gud vill, ett hängivet folk som går hans vägar, för vår värld.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evige Gud,
vår kraftkälla och inspiration, ge oss styrka
och glädje i det att vi tjänar dig som Kristi efterföljare.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.
Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre vår Gud, låt gåvan av vår kärlek till varandra
ge oss din kärlek och förlåtelse
och ge oss frihet att hjälpa dig genom våra liv.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre
Amen

Kvälls/nattbön tillsammans
Älskade Fader låt din helige Ande
hjälpa oss att förbli trogna dig och varandra
och lär oss vägen till evigt liv.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.Amen.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilket sätt kan du lyssna bättre på din fru / man behoven den här veckan?

För andra: Hur kan du avsätta tid för bön, personligen och som en familj, varje dag den här veckan?

 

23-29 oktober  - Herren vår domare

Vid den tiden riktade Jesus denna liknelse till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra" Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd". Vi tänker ofta, att vara ödmjuk innebär att tänka illa om oss själva. Sanningen är att vi har rätt att tänka mycket bra om oss själva. Sann ödmjukhet handlar om att erkänna Gud som källan till allt liv och all godhet och ge beröm till Gud från våra hjärtan. Det lär oss också att vi inte har rätt att döma någon annan eftersom Gud är vår domare och han bara ser det goda i var och en. Vi tittar på varandra och ser allt som är fel och vi kritiserar. Om vi ​​lär oss att se med Guds ögon vi kommer att se det underbara och vackra i varandra och lära oss att berömma. Detta är särskilt viktigt för gifta par, för familjer och för hälsa och lycka i vår församlingsgemenskap.

Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evige Gud,
stärk vår tro, hopp och kärlek.
Må vi göra med älskande hjärtan vad du begär av oss
och att vi kommer dela det liv du lovar.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, styrkans och maktens Gud
ta emot gåvan av vårt äktenskap
och låt vårt tjänande ge dig ära.
Detta ber omKristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, fullända den kärlek
som vi delar inom oss i vårt äktenskapsakrament 
Må din kärlek ha en djup inverkan på våra liv.
Detta ber om genom Kristus, vår Herre.. Amen.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad har varit några av de trevligaste sakerna som handlar om din fru/man den här  månaden? Hur kan du  berätta det för henne / honom den här veckan?

För andra: Hur kan  du ge  hjälp och tröst till någon som behöver den här veckan?www.continuousprayer.net

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter