31 söndagen uder året - Herrens

Hej allihopa;
"Kanske några av er har tittat på Skavlan och hörde Carola berätta om flyktingar hon hade boende hos sig förra året.  Jag blev tagen av något hon sade, som ...Colette»

Kära vänner!
Tack för era böner förra veckan för församlingsuppdrag i Ballisodare, Co. Sligo. Det var en riktigt fin upplevelse för mig och för många människor. Vi fick också till en dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj” i församlingen, den 30: e varje månad vilket jag är mycket nöjd med. Ni var i mina böner under hela den tiden och jag bad att Gud ska fortsätta att välsigna er och alla dem som ni älskar och står er nära.
Johnny

30 oktober - 05  november Herrens medkänsla
Alla som såg det mumlade förargat: »Han har tagit in hos en syndare ". En aspekt av det fantastiska innehållet i evangelierna är att Jesus inte hade några problem med de, vilka vi skulle kalla syndare. Han tolererade inte vad de gjorde, men  hade istället ett stort medlidande för dem. Den andra sidan av detta var att han hade en hel del problem med de goda människorna, och han har det fortfarande! Han fann det nästan omöjligt att nå fram till dem med de goda nyheterna om Guds ovillkorliga kärlek till varje person eftersom,att om de skulle vara Gud, skulle  de inte bete sig på det sättet. På samma sätt som vi kämpar för att leva ut vår tro genom de olika relationerna som vi har i våra liv, måste vi vara beredda på att misslyckas och vara tillåtande med oss själva. Men vi måste också vara väldigt tillåtande med varandra och vara en källa till uppmuntran för varandra i stället för att slå ner på varandra genom att hela tiden kritisera..
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Makten och nådens Gud, endast genom din hjälp
kan vi tjäna och prisa dig på ett sätt som behagar dig
Låt oss leva i den tro vi bekänner
och lita på ditt löfte om evigt liv.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre
Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Nådens Gud, vi tackar dig för din kärlek.
Hjälp oss att älska varandra mer fullständigt
och förlåta varandra lättare.
Detta ber vi genom Kristus vår Herre.
Amen

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, du ger oss nytt hopp varje dag.
Må kraften av din kärlek
fortsätta sitt frälsande arbete bland oss
och föra oss till den glädje du lovar.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilket sätt kan du överraska din make / maka med din kärlek den här veckan?
För andra: Vem kan du visa lite extra vänlighet den här veckan?

http://http:www.continuousprayer.net

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter