Kristus Konungens dag - Detta är judarnas konung

Hej allihopa;
 
Nu, när vi än  en gång har kommit till slutet av det liturgiska året säger Fr. Johnny till oss: "Even in the...Colette»

Kära vänner,
 
Vi har med denna söndag kommit till slutet av kyrkoåret, Kristus konungens dag. Vi har också kommit till slutet av det speciella ”Nådens år”. Andligen bör dock alltid slutet vara en ny början, en ny inställning till Guds rikes uppenbarelse. Detta har varit ett mycket bra år på så många sätt, men vi är kallade till att göra nästa år till ett ännu bättre år för den värld vi lever i och för kyrkan. Tack för alla era böner under det senaste året. Tack för er tro som har uppehållit oss alla. Och tack för ert engagemang och trofasthet. Må Gud välsigna oss alla under det kommande året.
 
Johnny

20-26 november  Detta är judarnas kung
"Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike."Jesus svarade:  ”Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset." Detta vackra meningsbyte mellan Jesus och mannen som dör på korset bredvid honom är en av källorna till hopp och inspiration för människor i alla tider. När vi kallar honom konung, talar vi inte om någon som bestämmer över oss utan någon som leder oss in i livets fullhet. Även i djupet av sitt eget lidande har han medkänsla för mannen bredvid sig. Hans rike kan bara byggas på samma medkänsla. Som hans efterföljare  är vi kallade till att förlåta varandra såsom han har förlåtit oss. Vid slutet av detta liturgiska år är vi är skyldiga oss själva att släppa taget om det förflutna i fall  det håller oss tillbaka från att vara kärleksfulla människor. Vi är skyldiga varandra att bygga upp varandra i kärlek i våra hem och i våra församlingar. Då kommer världen att tro på Jesus Kristus.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och barmhärtig Gud, som bryter ondskans makt
och gör allting nytt genom Jesus, universums konung.
Låt alla i himlen och jorden lovsjunga och ära dig.
och aldrig upphöra att prisa dig.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, vi erbjuder dig vårt äktenskaps sakrament
genom vilken din son förenar mänskligheten.
Låt det föra enighet och fred till världen.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, du ger oss Kristus, hela skapelsens konung
som vår Herre och frälsare.
Hjälp oss att leva efter hans evangelium
och för oss till hans rikes glädje.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.Amen.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilket sätt har din kärlek till din fru / man börjat  bli slentrianmässig så att du har börjat ta henne/honom för givet? Tala med varandra om det den här veckan.

För andra: Hur kan du glädja andra i väntan på julen?
http://continuousprayer.net/

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter