Första advent

Hej allihopa;
 Som vanligt påminner Fr.Johnny oss om viktiga saker: Bland annat skriver han: "Over the next four weeks Christ will come into our homes when we take time to talk to each other, be kind to each other, enjoy our family life with one another. We can be so ... Colette»

Kära vänner,
 Allt fler tecken påminner oss om att julen närmar sig. Detta är ytterligare en av dem - den första veckan i advent. Som ni vet är detta början på ett nytt år i kyrkans liv. När vi börjar att se fram emot julen börjar vi också att se bortom den, till en ny och spännande resa med Kristus som befinner sig mitt i bland oss för att rädda världen. Jag tackar Gud för det gångna året som nu avslutas. Och jag ber för er och för oss alla att det kommande året ska vara fyllt med stor lycka och glädje. Jag ser fram emot att vara med er vecka efter vecka under det nya året. Må Gud alltid välsigna er och alla som ni älskar . 
Johnny

27 november - 3e december  Vår frälsning är nära
Jesus sade till sina lärjungar: Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen". Denna vecka börjar vi vår andliga förberedelse inför julen. Vi vet exakt när den inträffar - datumet är väl känt - och vi vet ganska väl vad vi kommer att göra. Meddelandet från Kristus här ovanför verkar vara överflödigt. Men naturligtvis är det inte det. Vi kan lätt bli så koncentrerad på att förbereda oss för julen, Kristi födelse, att vi kan missa honom när han kommer. Under de kommande fyra veckorna kommer Kristus att komma in i våra hem när vi tar tid att prata med varandra, när vi är snälla mot varandra, när vi njuter  av vårt familjeliv tillsammans med varandra. Vi kan vara så upptagna så att vi inte låter det hända, så att vi helt enkelt missar honom. Kristus är mitt i bland oss,där vi bor  när vi tar hand om varandra som grannar, som vänner, och som andra församlingsmedlemmar. Vi kan lätt missa honom här. Om vi gör det kommer vi också att sakna honom på juldagen.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig Gud, öka vår vilja till att göra gott
så att Kristus finner ett innerligt välkomnande då han kommer
och kallar oss till hans sida i himmelriket
där han bor och regerar med Dig och den helige ande i evigheternas evighet.
Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Fader, av allt vad du ger oss
erbjuder vi dig gåvan av vår kärlek till varandra i äktenskapet.
När vi nu tjänar dig, ta emot och öka vår kärlek
och upprätthåll oss med ditt löfte om evigt liv.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Kvälls/nattbön tillsammans
Fader, må den kärlek vi delar i vårt äktenskap
lära oss att älska himlen.
Låt din kärlek till oss styra vår väg här på jorden.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilket sätt har din kärlek till din fru / man blivit slentrianmässig så att du har börjat ta henne/honom för givet? Tala med varandra om det den här veckan.
För andra: Hur kan du glädja andra i väntan på julen?
www.continuousprayer.net

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter