Juldagen — Kristi födelse

Hej allihopa;
Det var glädjande att få brev igen från Fr. Johnny med Couple Prayer. Se nedan.
Vi hörs ... Colette»

Kära vänner,
För ett par veckor sedan kraschade min dator e och jag förlorade allt. Just nu får jag  tillbaka det lite i taget så jag vet inte hur detta kommer att gå.
Jag är ledsen för alla eventuella besvär som detta har orsakat någon. Jag hoppas att det i slutänden kommer att vara till hjälp för er. Ni befinner er i mina böner varje dag och jag kommer att be för er över julen om att Gud ska välsigna er och era familjer och vänner med frid och glädje i er kärleken och i era hem. Ha en
mycket god jul.
Johnny

25-31 december . Kristius - Guds visdom
"Han kom till sina egna och de tog inte emot honom." I närvaro av julens krubba och medvetna om det stall som Kristus föddes i, kan vi så enkelt höra den här meningen, och ställa oss till doms över i dåtidens människor. Men vi måste låta den tala till oss, och om oss själva. Vi är nu det fok som Kristus lever bland. Vad gör det för skillnad i våra liv? Att acceptera honom innebär att vara ett med allt som han står för i mänskliga relationer med Gud och med den värld vi lever i. Det innebär att ta uppmaning på allvar att älska varandra i äktenskap och familjeliv på ett sådant sätt som utstrålar Gud till världen. Det innebär att bygga upp vår församling, så att vi har omsorg om varje person där var och en värderas och uppskattas. Det betyder att vara ett folk som är en del av förändringen av världen i Guds rike. Det är åter vår kristna tros utmaning under den här juletiden.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Kraftens och livets Gud,
alla som tror på dig ärar dig.
Fyll världen med din glans
och visa nationerna ljuset av din sanning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, helga vår kärleksgåva
genom den din Sons tillkommande
 och  som visar oss sanningens väg
och lovar evigt liv i ditt rike.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, hör våra böner
när vi nu tackar för vårt äktenskap.
Håll oss trogna ditt ord och hjälp oss att växa i kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
Vad kan du göra för att stärka ditt äktenskap under denna juletid? Dela det  med din fru/make denna vecka.

För andra: Vad kan du göra under den här julen  som skulle vara till hjälp för människor i din församling?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter