Första söndagen i fastan

Fr. Johnny ger oss bland annat följande  ord att tänka över under Fastan: "The question for Lent is not what am I going to give up but rather in what ways am I imprisoned so that I am... Colette» 

Kära vänner,
 Det känns som det nyss var jul och här är vi nu redan i mars och i början av fastan!! Jag önskar er en mycket glädjande fastetid! Jag tror att min reflektion denna vecka ger konceptet för en glädjande fastetid, ett lyckligt äktenskap, en lycklig familj, och en glad församling. Om det inte får er att läsa det noggrant kommer ingenting att få er att göra detl!! Som alltid, är ni i mina böner, och jag tackar Gud för privilegiet att känna få känna er och be Gud att välsigna er och alla era nära och kära varje dag. Tack för era böner. De hålla mig i hopp och glädje.
Johnny

5-11 mars  Kristus - vår nya början
"Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Det är en svår mening för oss att verkligen lyssna på i vårt konsumtionssamhälle i dag. Fastetiden är en tid att reflektera över det och att finna frihet genom det. Frågan för fastan är inte "vad ska jag ge upp" utan snarare "på vilket sätt är jag så helt fastbunden att jag inte är fri att älska Gud med hela mitt hjärta och min nästa såsom mig själv. " Därefter kan vi titta på vad vi måste ge upp - eller ta upp. I äktenskapets relation kan det vara att ge upp några särskilda intressen som inte är nödvändiga för att få mer tid för varandra. I familjelivet kan det vara att ge upp kritik för att ge plats åt beröm och tacksägelse. Och i församlingen kan det vara att ge upp att lämna allt till alla andra och att engagera sig i någon form av hur vi kan utveckla livskraften i församling.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att förstå innebörden av vår kärlek i äktenskapet,  
vilken är uppenbarad genom din Sons död och uppståndelse,
 genom fastetiden som vi deltar
och lär oss att reflektera över det i våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, gör oss värdiga din gåva av kärlek i våra liv.
Låt våra beslut att älska varandra denna vecka
bidra till att förändra våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre

Kvälls/nattbön tillsammans
Fader, du förökar vår tro och vårt hopp och fördjupar vår kärlek ständigt.
Hjälp oss att leva efter dina ord och söka Kristus,
genom vår kärlek till varandra i vårt äktenskap.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
Hur kan ni minnas och förnya början av er kärleksrelation den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som hjälper människor att återhämta sig från alkoholism. Hur kan du hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter