Tredje påsksöndagen

 Kära vänner,

När jag förberedde mig för uppdraget i Ardglass som börjar i morgon slog det mig  att jag kanske inte kan skickar er nyhetsbrevet som jag normalt skulle nästa tisdag. Så här är det, bara i fall att!! Jag ser fram emot uppdraget i Ardglass. Vänligen be för oss där. Och jag kommer att be för er under den tiden. Gud välsigne er och alla era nära och kära

30 april - 6 maj   Ja, det är sant. Herren är uppstånden

"Vad är det som ni talar med varandra om medan ni går här?" Den här frågan, som Jesus ställde i söndans evangelium, är en mycket viktig fråga för oss alla i kyrkan idag. Det finns så många viktiga frågor som vi står inför och som vi tillsammans måste bearbeta. Faran med dessa problem är att de kan göra oss modlösa, såvida de inte hanteras i en anda av tro, hopp och kärlek. Faran i en församling är att vi engagera oss i saker som inte spelar någon roll och vi spendera vår energi på dessa snarare än att hitta  sätt som vi tillsammans kan arbeta på, för att bygga upp Guds rike. Det är också  viktigt att gifta par och familjer också skulle tänka på denna fråga. Vi kan bli så bundna av till synes obetydliga saker så att vi förlorar kärlekens ande, och vårt liv blir en börda snarare än till glädje.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, vi tackar dig för din kärlek till oss.
Vi tackar dig för gåvan av vårt äktenskap.
Låt oss se fram emot vår uppståndelse med hopp
Ty du har gjort oss till dina döttrar och söner,
och återställde vår ungdoms glädje.
Detta  ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan vår kärlek till varandra
Och ge oss fred till vår värld.
Må den stora glädjen du ger oss,
komma till fullkomlighet i himlen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, se på oss och på alla vi älskar, med vänlighet.
Må vår kärlek till varandra växa varje dag
Så att våra liv kan bli levda till ditt namns ära.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
 För ditt äktenskap: Hur kan du få lite extra spänning till ditt äktenskap i veckan?

För andra: Tänk på en missionärgrupp som arbetar för att föra tro och hopp till andra. Hur kan du hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter