Fjärde påsksöndagen

Kära vänner,
Tack för era böner för oss förra veckan när vi var på församlingsuppdraget i Ardglass, Co. Down. Det var en underbar vecka. Vilken stor församling det är där. Ni var också i mina böner under veckan och jag tackade Gud för privilegiet att känna er. Eftersom jag kommer att vara i Dublin imorgon vill jag få detta nyhetsbrev utskickat till er i god tid. Guds ord handlar om livets fullhet och hur vi behöver ta med det till varandra och till andra i vår familj och vårt samhälle. Tack Gud för vår tro och för din kärlek. Gud välsigne er alltid.

7 - 13 maj  Kristus, vår väg till ett nytt liv

" Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd." Du kunde inte ha få ett tydligare uttalande av avsikten och om önskan än detta från någon annan. Att utöva vår tro handlar om att göra Jesus önskan till en verklighet för varandra. Därför gav han oss sitt bud att älska varandra, och att få uppfylla den längtan ska vara vårt mål i allt vi gör. Det är den stora uppgiften för varje gift par, är att hjälpa den här personen att komma till största möjliga uppfyllelse av sin förmåga. Om föräldrar vill veta vad deras föräldraskap handlar om, har de en san förklaring om det i det, i det här Kristi orden. Föräldraskap handlar inte om vad de ger till sina barn utan vad de hjälper sina barn att bli som individer. Det är också ett ord för varje församling i veckan. Vi kan bara uppnå Jesu önskan när alla är delaktiga. Vi vågar inte slå oss till ro för något mindre än det bästa.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evigt levande Gud,
ge oss ny styrka i vår kärlek
genom Kristi, vår herdes,  mod,
och led oss till att förenas med de heliga i himlen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, återställ vår kärleks glädje till varandra.
Låt Kristus vår Förlossares arbetet fortsätta i oss
och ge oss evig glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Fader, evig herde, vaka över oss och skydda oss.
Må vår kärlek i äktenskapet växa i veckan på ett sätt
som kommer att föra oss alla till livets fulländning.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du få ditt äktenskap att blomstra den här veckan?
För andra: Tänk på en grupp vars arbete  hjälper dem som har förlorat hoppet på något sätt. Hur kan du hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter