Sjunde påsksöndagen

Kära vänner,
 Eftersom jag far till Priorswood församling i Dublin i morgon för en Novena ”in honour of our Mother of Perpetual Help”, skickar jag "Ständig bön för äktenskaps" nyhetsbrev för nästa vecka, i fall att jag inte har internet där jag ska bo. Vänligen be för oss under veckan för att denna novena ska gå bra och ge människorna i den här församling stora välsignelser. Jag kommer att be för dig och din familj att Gud kan välsigna er alla i rikedom.

28 maj - 3 juni – Kristi himmeslfärd
"Och jag är med er alla dagar till tidens slut". Detta löfte, vilket är en underbar sanning för oss idag, gav Jesus till sina lärjungar när han lämnade dem vid sin himmelsfärd. Det är ett löfte som uppfylls på  många olika sätt. Han är hos oss varje gång vi är tillsammans för att han sa,  att där två eller tre är samlade i hans namn, där är jag mitt ibland dem. Detta har stora konsekvenser för våra hem och familjer. Kärlek till man och hustru gör Kristus närvarande. Förälskelsen till föräldrar och barn gör Kristus närvarande. Och vid varje samling som vi deltar, i vår församling gör Kristus närvarande. Det är syftet med att vara en församling - en gemenskap av människor som gör Kristus närvarande för världen runtomkring dem så att han kan bli Frälsare för dem. Vi blir  också kraftfullt påminda om denna verkliga Kristi närvaro genom det välsignade sakramentet som finns i vårt församling. Denna vecka förnyar vi vår tro på detta mysterium.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, låt oss glädjas i vår kärlek till varandra.
Må vi följa Kristus i den nya skapelsen,
för hans himmelsfärd är vår ära och vårt hopp.
Detta ber vi  genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, ta emot vår kärleks offer
då vi firar Kristus din Sons himmelsfärd.
Låt hans gåvor hjälpa oss att uppstiga med honom till glädje i himlen,
Där han bor och regerar för evigt.

Kvälls/nattbön tillsammans
Fader I kärlek till varandra
berör vi det gudomliga livet du ger till världen.
Hjälp oss att följa Kristus med kärlek,
till evigt liv där han är Herre för evigt.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt berikar bönen med och för varandra ditt äktenskap? Dela det med varandra den här veckan.

För andra: Tänk på en grupp kontemplativa människor i kyrkan idag. Hur kan du  komma i kontakt med dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter