Tolfte söndagen under året

Kära vänner,
Novenan i Clonard är nu nästan över -  det är bara två dagar kvar. Det har varit en underbar framgång med tusentals människor som kommit hit varje dag under den senaste veckan, för att be och sjunga, i glädje och i sorg. Tacka gud för denna stora händelse som sker  av tro. Ni har alla varit i mina tankar och böner varje dag när jag tackade Gud för er och bad om Guds välsignelse över er och alla i era familjer.
Jag skickar nyhetsbrevet för nästa vecka, Tolfte söndagen under året. Temat är väldigt viktigt - "Var inte rädd". Vi kan gå in i sommarmånaderna med stort förtroende eftersom Herren är med oss och vi är med varandra. Vänligen be för mig och jag kommer att be för er. Gud välsigne er.
 
Johnny 

25 juni - 1 juli  Var inte rädda
Jesus sade: "Var inte rädda." I skrifterna är rädsla identifierad som livets och kärlekens enda största fiende. Det uttalandet "var inte rädd" omnämns 365 gånger i Skriften. Den största rädslan som griper människor är av vad det kostar att verkligen tro, att älska, och att njuta. Rädslan för kostnaden kan få oss att sätta gränser för vår kärlek, och rädslan kan få oss att sätta gränser för vår vilja att låta Gud ingå i våra liv. Som alltid måste vi tänka på detta Kristi ord när det gäller förhållandena i våra liv och vår tro. I alla samhällen engagerar sig många människor inte i något annat än minimumet. Det betyder inte att dessa människor är dåliga, men det beror på och är till största delen på grund av denna rädsla. Män är särskilt rädda för att utveckla de intima relationerna mellan äktenskap och familjeliv av samma skäl - de är rädda för kostnaden för sig själva och de saknar belöningen. Lyssna på Kristi ord i veckan.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, ledare och beskyddare av ditt folk,
ge oss en osviklig respekt för ditt namn,
och behåll vårt äktenskap ständigt i din kärlek.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Fader, ta emot gåvan av vår kärlek till varandra.
Rena oss i tanke och hjärta
Och gör oss alltid angelägna om att tjäna dig.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, förnya ditt liv inom oss.
Hjälp oss att bli mer generös i vår kärlek i äktenskapet,
så att vi kan förstå undret  av Dina gåvor.
Detta  ber vi  genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka rädslor har du i ditt äktenskap och familjeliv? Dela dem den här veckan.
För andra: Tänk på en grupp som främjar lekmannamissionärers verksamhet. Hur kan du uppmuntra dem den här veckan

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter