Femtonde söndagen under året

Kära vänner,
 
Ni är i mina tankar och böner igen,denna tisdag morgon när jag förbereder mig för att skicka er detta veckovisa nyhetsbrev "Ständig bön för äktenskap och familj". Jag hoppas att ni får en bra semester vid denna tidpunkt. Jag täcker för närvarande upp för Fr. Oliver Crilly så att han kan delta i sin årliga Stenhuggar  workshhop med Paddy & Monica Roe i Wexford. Jag hoppas att han inte får för många blåsor på händerna !!
Tack för alla era bidrag och insatser för mig. Må Gud fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära med glädje och glädje.
Johnny

10 - 16 juli   Vilken sorts människor är vi?
""Men några korn föll i god jord och gav igen trettio gånger så mycket som såtts, och en del sextio eller hundra gånger så mycket". Vi har alla möjliga val att göra under en livstid. Förmodligen den mest signifikanta är den typ av person som vi vill vara i förhållande till Gud och till varandra. Detta är inte förutbestämt, eftersom vi kan låta oss förändras genom det sätt vi lyssnar på, till Guds ord och hur vi lyssnar och förvandlas av dem som är nära oss. Vi formas rätt genom livet av vad/vem vi lyssnar på. Om vi lyssnar på världen runt oss, sätter vi oss i centrum av vår egen värld. Om vi lyssnar på Guds Ord kommer vi att sätta Gud och de vi älskar i mitten. Det första sättet leder till ensamhet och isolering. Det andra sättet leder till fulländning. Var och en av oss kan göra mycket bra för vår värld, men bara om vi lever ett liv i  kärlek till Gud och kärlek till varandra i våra hem och familjer och i vårt trosgemenskap.
Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, ditt ljus av sanning
leder  oss på Kristi väg.
Må vi och alla som följer honom
avvisa allt som strider mot evangeliet.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, acceptera och välsigna vår kärlek i äktenskapet.
Må din närvaro i våra liv
hjälpa oss att växa i helighet och tro.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls/nattbön tillsammans
Herre, låt din innerliga kärlek växa inom oss
genom vår gemenskap i ditt kärleksmysterium
och genom vår kärlek till varandra i äktenskapet,
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
Hur kunde du prata om din kärlek medl din fru/make i veckan?
För andra: Tänk på en grupp som arbetar för en bättre och friskare jord.
Hur kan du stödja dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter