Sjuttonde söndagen under året

Kära vänner,
 Förra veckan skickade jag dig ett mail där jag sa att jag bifogade två delar av nyhetsbrevet eftersom jag skulle vara borta till idag. Ett par kontaktade mig för att säga att det inte fanns några bilagor, så när jag kollade ikväll upptäckte jag att det var så. Jag är ledsen för det. Den här gången bifogar jag även nyhetsbrevet för den kommande veckan. Gud välsigne er.
Johnny 

30 juli-5 augusti  - Skatten vi funnit
"En man går  bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern." I den evangeliska läsningen för den här söndagen uppmanar Jesus oss att titta på våra prioriteringar och se över dem, men det är lättare sagt än gjort! Hur vet vi vad våra prioriteringar är? Det första testet är se på vad vi spenderar vår tid. Om till exempel ett äkta par vill göra sitt äktenskap till en prioritet, måste var och en vara villig att investera tid i relationen. Den här stunden måste vara regelbunden, bra och kreativ. Många par ger inte den tiden till varandra. Detsamma gäller för familjelivet. Tiden är föräldrarnas första och bästa gåva till sina barn. Det andra testet av prioriteringarna är det vi är passionerade för. Det finns många sportänkor i vårt land, för det här är vad så många män är passionerade över, snarare än sina heliga åtaganden i äktenskap och familjeliv. Vi kan också titta på detta i relation till vårt eget trosengagemang och den tid och energi som vi ger till dem som vi tjänar vördar Gud tillsammans med.
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Herre, var barmhärtig mot ditt folk.
Fyll oss med dina gåvor i vårt äktenskap,
och gör oss alltid angelägna om att tjäna dig
I tro, hopp och kärlek.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är skilda åt
Herre, led oss närmare vår frälsning
genom vår kärlek till varandra, denna vecka.
Välsigne vår kärlek i äktenskapet med lycka och frid.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre

Kvälls/nattbön tillsammans
Barmhärtig Fader, ge oss en ny förkänsla av syftet
i vår kärlek till varandra i äktenskapet,
och för oss till ett nytt liv i Dig.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du som ett par avsätta gemensam tid för varandra den här veckan?
För andra: Tänk på någon som är bunden i sitt hem. Hur kan du hjälpa den personen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter